HuisbotiÖBoek >937 Joop van den Berg doet een boekje open over. Tempo Doeloe Antiquarische boeken Onder de boeken in mijn Indië-archief zijn er een paar die ik koester, en het zijn niet eens échte boeken. DOOF JOOP VAN DEN BERG Joop van den Berg (Bondowoso, 1930) is een verwoed verzame laar van Indonesiana. Iedere maand bespreekt hij een juweeltje uit zijn bijzondere Indische boekenverzameling. Op elke boekenplank is wel een schat te vinden. De pagina's zijn niet gedrukt, maar met de hand be schreven. Het zijn namelijk twee huishoudboekjes, waarin gedurende een paar jaar de inkomsten, maar vooral de uitgaven van een doorsnee Indisch gezin worden beschreven. De boekjes staan vol met rijtjes als: huishuur, voorschot bedienden, blandja-geld en de waterrekening. Tussen de twee boekjes van beide anonieme Indische huisvrouwen ligt een periode van ruim 35 jaar. Het ene begint in juli 1898, en is kennelijk ingevuld door een dame in goeden doen. Ik vermoed dat ze in Soerabaja woonde, want er is vaak een post'tramgeld', en het gezin brengt de Kerstda gen door in Prigèn. Het andere boekje begint in maart 1935 en betreft een pas getrouwd echtpaar dat van de Staatsspoorwe gen een salaris van rond de 200 gulden per maand ontvangt. Ik vermoed dat het stel in Bandoeng heeft gewoond. De dame uit Soerabaja hield haar uitgaven bijna dagelijks bij, terwijl het an dere huishoudboekje een weekoverzicht laat zien. Bij beide nemen de lonen van de bedienden een prominente plaats in. Op 2 novemberi8g8 zien wij een opgeteld staatje dat eigenlijk voor zichzelf spreekt: VERENIGING VAN HUISVROUWEN, BANDOENG Saridjin 12,50 Kebon (voorschot blijft 5) 10,- Koetsier (voorschot blijft 6) 15,- Takooh 12,- Djait (voorschot blijft 3) 10,- Kokkie (voorschot blijft 2,50) 15,- Moe (voorschot blijft 2) 10,- Djie In (voorschot blijft 2) 11,50 Djagoeng 0,10 IJs 0,16 96,26 Waarom de djagoeng en het ijs op de post bedienden drukt, is niet geheel duidelijk maar so what. Maandelijks gaat dus ruim fl. 90,- op aan de bedienden. In het Bandoengse huishoudboekje uit 1935 wordt achter de post 'lo nen' een bedrag vermeld van fl. 7,50 zonder nadere specificatie. Ik neem aan dat het hier een weekloon betreft. Maar laten wij uit dit boekje eens een maand bekijken en summier omschrijven: In oktober 1935 komt als salaris binnen fl. 173,51. Wat zijn nu de grote uitgaven voor die maand? Welnu, huishuur fl. 35,15, dan is er een gezamenlijke post van 'langanan-rekening, postzegels en bedienden' van bij elkaar fl. 24,24, en een rekening van Toko De Zon van fl. 15,85. Voor 'nieuwe gordijnen' wordt fl. 11,- betaald en aan apotheek Rathkamp moet voor medicijnen fl. 8,90 wor den betaald. De rekening van de oogarts is fl. 7,-. Deze min of meer steeds terugkomende kosten ne men een forse hap uit het maand salaris. Nog wat andere prijzen in de maand oktober: een hoedje van Toko Europa: fl. 10,-; bioscoopbezoek fl. 1,30; djamoe 80 cent, kroepoek 35 cent. Uit al die bedragen totaal genomen blijkt dat een huisvrouw in 1935 ieder dubbeltje moest omdraaien. Maar toch wordt er een pakket naar Holland verzonden; kosten inhoud fl. 14,65 en kosten verzending fl. 2,90. Giften aan familie in Holland Het boekje uit 1898 is meer gespitst op de dagelijkse uitgaven voor levensonderhoud, zoals djagoeng voor de kakatoewa's en gras voor de paarden. Maar toch ook hier die post bediendes: Saridjin fl. 12,50, kebon fl. 10,- en kokkie fl. 15,-. Als bijzonderheid wil ik toch even de volgende post vermelden: een te legram naar Holland van fl. 34,64. Een geweldig bedrag in een tijd dat een lampenglas 10 cent kostte en een grote tros pisang idem dito. Wat mij ook opvalt is dat de prijzen in de loop der tijd zo stabiel gebleven zijn, soms zie je dat ze gewoon jaren hetzelfde bleven. Een verklaring daarvoor heb ik niet, dat zou een econoom maar eens moe ten doen. Wat mij zo ontroert aan die twee boekjes is de bijna argeloze vermelding van al die dingen die zo hecht verbonden zijn met een leven in Indië. 28

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 28