"DORA" DE HYGIËNISCHE TOILETDOUCHE René Edward Philipp Nino DE INTIEME FRISHEID BEGINT BIJ: tabé botoi tjeóof-i Dora toiletdouche SOBATS BESTELBON DORA TOILET DOUCHE colofon Sailing Takes me away To where I've always heard it could be Just a dream and the wind to carry me And soon I will be free Bedroefd om zijn heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn moedige strijd voorbij is, geven wij u kennis dat is overleden onze lieve vader en schoonvader Geboren, Pare Oost Java Overleden, Zwijndrecht 21 september 1938 16 november 2007 Onze dank gaat uit naar het personeel van Protestants Christelijk Woon- en Zorgcentrum 'De Lichtkring' te Zwijndrecht voor de liefdevolle verzorging Arthur en Corina Muriel PeeWee 'f' Burg. Jansenlaan 321 Zwijndrecht Correspondentieadres: M. Philipp, Wadden 37, 3332 EW Zwijndrecht Volgens de uitdrukkelijke wens van Nino heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden op 21 november 2007. Voor meer hygiëne op uw toilet is er nu de nieuwe "DORA" handdouche, Voor een heerlijk fris en comfortabel gevoel na elke toiletgang, Uitgevoerd in chroom en voorzien van handige wandbeugelv_gV<^\\\\\tn i1 DE DOLLARD 14 1454 AV WATERGANG Tel. 020-4360498 Fax 020-4360495 Voor meer informatie: zie de folder op www.sobats.nl Naam Straat Plaats Postcode.. Aantal sets:Binnen 7 dagen onder rembours thuisbezorgd O DORA doucheset: €45 portokosten: €8 O Optioneel: installatieset: kraan met filter en T- stuk: 15 Dora kunt u bestellen bij SOBATS, De ingevulde bon kunt u in een portovrije enveloppe sturen naai SOBATS antwoordnummer 1603 1454 ZX Watergang. Tel. 020-4360498 tijdens kantooruren. Fax 020-4360495 Moesson is een uitgave van Tjalie Robinson bv Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort Postbus 2074, 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 - 4 611 611 Fax 033-4 655 208 E-mail info@moesson.com Internet www.moesson.com Redactie: Marjolein van Asdonck, Geert Onno Prins, Leny Rufi (redactie-assistente), Armand Mensingh (advertenties), Marvin Struisvlugt, Mandy Mensingh (stagiaire), Bregtje Knaap (freelance). Vormgeving: Raadgever en Partners, Amersfoort Druk: Van der Weij bv grafische bedrijven, Hilversum Moesson doet altijd z'n best feiten en informatie te controleren. Toch kan het zijn - vooral als informatie door derden wordt aangeleverd - dat er foutjes in berichten sluipen. Daar kunnen wij helaas geen verantwoording voor nemen. Kopij wordt door de redactie ingekort of bewerkt. Kopij kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Kopij wordt alleen geretourneerd mits uitdrukkelijk verzocht. Abonnementen: Nederland: Europa: Buiten Europa: jaar 47,65 jaar 54,45 jaar 58,99 halfjaar 24,96 halfjaar 29,49 halfjaar 31,76 Automatische incasso 5% korting. Abonnementen gelden bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen dienen tenminste zes weken voor afloop van uw abonnements periode schriftelijk te worden doorgegeven. Agenturen: Amerika en Canada: Joyce Cohen P.O. Box 1461, Hilo Hawaii 96721 Tel/Fax. 1-808-934-0553 Jaarabonnement USA 65,- Australië en Nieuw-Zeeland: HAUB Productions P.O. Box 1022, Mt. Gravatt, OLD 4122, Australia Tel. 07-38496779 Jaarabonnement AU$ 85,- Uw cheque op naam stellen van de agent niet op Moesson of Tjalie Robinson bv. Administratie: Juul Mensinga, Juul de Moel Postbank 6685 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort, ABN-AMRO 51.56.15.730 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort IBAN-nummer: NL29 PSTB 0000 0066 85 BIC-code: PSTBNL21 Advertenties: Moesson verschijnt de eerste vrijdag van de maand. U kunt uw advertenties tot uiterlijk 21 dagen voor de verschijning aanleveren. Voor informatie over het aan te leveren materiaal kunt u contact opnemen met Marinus Schoen: advertenties@moesson.com Auteursrecht op brieven, ingezonden stukken en foto's Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto's sturen ter publicatie behou den hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Tjalie Robinson bv, zowel in print als elektronisch, en verlenen daarnaast Tjalie Robinson bv het recht het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 52ste jaargang nummer 6 ISSN 0165 6546 Copyright Tjalie Robinson bv. Alle rechten voorbehouden. 50 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50