ONS KERSTNUMMER! ANONIEM MET RUSTEN DRINGEND VERZOEK 3e JAARGANG, 15 NOVEMBER 1958 No. 9 HET ENIGE INDISCHE BLAD IN NEDERLAND Twee Guldens! Éën voor U en één voor ARME ADIK! Np» voor T.T. in elke kiosk van Nederland staat Schrijf voortaan bij ALLE betalingen (briefkaart, giro, postwissel, enz„Oud Abonné" als U reeds abonné bent, en „Nieuw Abonné" als U Uw eerste betaling doet Dit betekent enorme ver lichting van onze administratie. Dank U. Onafhankelijk Indisch Tijdschrift Adres Red. en Adm. Franklinsfr. 1 Oó Den Haag - Tel. 637786 - Giro 6685 I NATUURLIJK MAN! IK DOE MEE! Na dc verschijning van mijn TEMPO DOELOE zit ik nog vól herinneringen. Voor je Kerstnummer zal ik er een paar neertikken. Je ontvangt ze vóór 10 november. Ik zou er niet dan een paar uren voor nodig hebben als ik niet met slechts één zeer zwak oog moest werken"Van 1872 tot 1952, 81 jaar lang, heeft mijn ene goeie oog (het ardere is altijd zwak geweest) het werk van twee moeten doen. Het is dus niet meer dan billijk, dat voor de daarna volgende 81 jaar het zwakke over blijvende voor beide zal moeten werken (en daar zijn er nu al ZES van om; we zijn op de goeie weg!!Nou ia, as maar leef helukkih en as maar heef heluid. Het gaatJandorie! Hebben we nog wat te klagen? Ikke niet In dank ontving ik vanmiddag de drie nummers van TONG-TONG en heb ik weer intens in het heerlijkste deel van mijn leven JAVA!!! even tjes teruggeleefd. Dank! Ouwe Jan. Dit brieffragment komt van „Ouwe Jan" Fabricius Neen nietwaar, meer hoeven we niet te zeggen. En het is een direct antwoord op onze uitnodiging om ook wat voor ons Kerstnummer te schrijven. Moet je horen: 87 jaar en driekwart blind. Zulke mensen heten hier in Holland kassian, maar kom daar in hemelsnaam niet mee aan bij veteranen uit het oude Indië. Met zo n kwartoog zien ze meer dan anderen met twee hele. Ze kijken 81 jaar te rug in het verleden en defiant 81 jaar vooruit in de toekomst! Indomitable heet dat in het Engels En men noemt slagkruisers zo. Wij noemen het onvernietigbaar en we rekenen het ons een eer tot deze zelfde garde te behoren. „Ouwe Jan!" Welkom in de gelederen van TONG-TONG en dat we de fut mogen opbrengen om de volgende 81 jaar met je mee te leven! Lezers, weet LI dat ALLE door ons uitgenodigde Indische schrijfsters, schijvers en dichters aan het Kerstnummer van TONG-TONG meewerken? Het wordt een juweeltje! Het beste van heel Nederland. Zo mooi dat we van plan zijn er een apart boekje van te maken. Maar dat vertellen we nog nader. Met zo'n afsluiting van het jaar 1958 wordt het een begin van 1959 dat klinkt als een batterij saluutschoten. Oud Indië gaat nooit verloren. Nooit, nooit. NOOIT! EEN UNIEK NUMMER! 7/i dit nummer staan bijdragen van Maria Dermoüt, Jan Fabricius, Johan Fabricius, G. L. Tichelman, E. Breton de Nijs, Tjalie Robinson, Leo Vroman, dr. Albers, Willem Brandt, Dolf Verspoor, Willem BraasemH. Ritman, prof. WPlate, profL. v. cl. Pijl, Fred. Belloni, Nes Tergast, Ben Snijders, Vincent Mahieu en nog andere, wier inzending nog komende is. Dit Kerstnummer van TONG-TONG is De EER STE BLOEMLEZING VAN INDISCHE LITE RATUUR DIE OOIT VERSCHENEN IS. Hij is onvolledig, inderhaast opgezet en niet het aller beste dat gemaakt kan worden. Maar wij zijn trots dat wij, lezers van TONG-TONG, in elk geval de start hebben kunnen nemen. Tot nog toe zijn onze schrijvers altijd her en der versnipperd geweest in de wijde Nederlandse literatuur. Maar nu hebben wij ze voor het eerst bij elkaar. Wij zijn daar trots op. Naast de gedichten en stukjes proza hebben wij ook ernstige studies, liederen en muziek. Het ge heel is werkelijk iets heel bijzonders. TWEE GULDENS! DIT WORDT EEN DUUR NUMMER!! Maar omdat het een regelmatig in de serie verschijnend nummer is, willen wij dc lezers niet plotseling gaan belasten met een extra bedrag. Wel vragen we: ZIJ DIE HET MISSEN KUN NEN EN WILLEN, STUREN ZIJ ONS EEN GULDEN EXTRA OP ONDER HET MOTTO TONG-TONG-KERSTNUMMER? Ook wil Tong-Tong al de armlastige repratrianten in Nederland bedenken door ze GRATIS zo'n Kerstnummer toe te sturen. Wie wil voor één of meer van die mensen extra guldentjes opsturen? Dat kan gebeuren onder het motto KERST CADEAU TONG-TONG. Er zijn een kleine VIJF DUIZEND gezinskernen, die voor dit cadeau in aanmerking komen. En wij zijn links en rechts al met de pet rond geweest. Bij Hoge instanties en Hoge ,,Kangs" en overal gehoord: ,,Tot onze spijt Wij zeggen LI hierbij, dat wij een beetje bedrem meld voor U staan met onze opgehouden hand, WETEND dat U véél meer bedremmeld zult staan als LI niets geven kunt. Niet verlegen zijn. Wij zijn onder elkaar. Het.Tjalie, kén niet!" hebben wij al. Even goede vrienden. Op mijn woord. Maar een paar van LI kijken misschien al lang uit naar een kansje om Kerstmannetje te spelen. Hier is die kans! En als U geven wilt. geef NU. Want in december minta ampoen. Dan zijn alle dompets plat. Ja toch? Tjalie Robinson. Anonieme brieven en inzendingen (hoe onschuldig ook) worden NOOIT in behandeling genomen. Ieders indentiteit wordt door het redactiegeheiin beschermd. Ingezonden werk door niet-abonné's wordt niet geplaatst. DE TONG-TONG KALENDER Een mededeling die ons méér spijt dan de lezers, die er wat van af weten: de door ons begonnen TONG-TONG-kalender kan niet gemaakt worden omdat de voor ons doel noodzakelijke Indonesische en Chinese tijdrekeningen voor het jaar 1959 nog steeds niet ontvangen zijn. BRIEVEN. Alleen brieven, waarop nadrukkelijk staat aan getekend Tjalie Robinson „privé" worden niet door de administratie geopend. Alle andere brieven gaan automatisch door de handen van de andere redacteuren of de administratie om efficiency en snelheid te vergroten. Wij ontvangen i.d. laatste tijd 20 tot 40 brieven per dag! En óf wij allemaal kunnen schrijven! Ook ALTIJD volledig naam en adres op brief of ingezonden stuk zelf. Op enveloppe alleen is niet voldoende. Plaatsing van werk kan erg lang duren. Maar NIETS gaat de prullemand in. Elk schrijven wordt beantwoord. Wie dus op een schrijven NOOIT antwoord heeft gehad, schrijve ons dit direct! Het is altijd mogelijk dat post in het ongerede raakt. Onder Redactie van TJALIE ROBINSON Met medewerking van ALLE NEDERLANDERS UIT INDIE, die het Ned. volk vertellen willen hoe wij WERKELIJK leefden en die overtuigd zijn van de noodzaak, om met vele van onze waarden het leven hier te verrijken. Verschijnt TWEEMAAL in de maand Prijs per nummer f 0.25, per 2 maanden f 1. p. kwartaal f 1.50, p. half jaar f3p. jaar f 6. Uitgave v. d. N.V. GAMBIR, Uitgeverij voor Oost en West - Theresiastraat 284 - Den Haag O, GEZEGENDE NAAMLOZEN! Briefschrijvers et» kopij-inzenders: ALTIJD naam en volledig adres OOK op brief of ingezonden stuk zelf. Op enveloppen alleen is NIET voldoende. Denken dat Tjalie u zo zoetjes aan wel kent, is NIET voldoende. Ik heb het eeuwige leven niet; kan elk ogenblik verdwijnen, eventuele opvolger moet U óók kennen. Overigens kleine moeite, veel efficiency voor ons. Kamsjah!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1