ATTENTIE!! BANSTRAAT 27 - DEN HAAG ACHT PAGINA'S TONG-TONG is VERHUISD per 1 Dec. 1958 Telefoon 39.81.57 Schrijf of bel op! Wij komen kijken! Rotterdammers Vrijdag 12 December Reünie van TONG-TONG-kring Rotterdam 3e JAARGANG, 30 NOVEMBER 1958 No. 10 Onafhankelijk Indisch Tijdschrift Adres Red. en Adm. Banstraat 27 Den Haag - Tel. 3981 57 - Giro 6685 NIET KI STI JN ANONIEM NAAR LEEG KANTOOR! Wie heeft op zolder nog Tafels, Keuken stoelen, Zitje, Servies, Keukengerei, Rekken, Schemerlampen? voor T .TiTi elke kiosk vein IhJcclerleincl staat! Nog kaarten beschikbaar aan de volgende adressen Valenbreder. Marnixstraat 68 A, aanbellen Ridderhof (3 maal)- Klerks, Urkelsingel 20 A, Rotterdam (Zuid) Clavier, Josselin de Jonghlaan 46 B, Overschie. Cloesmeyer, Klaarkant 16, Zuid wijk. Klein doch select Cabaret-Programma. Causerie Tjalie Robinson Plaats kringavond: Zalenverhuur Zaal 3, Delftse straat 33, bij Centraal Station- Onder Redactie van TJALIE ROBINSON Met medewerking van ALLE NEDERLANDERS UIT INDIE, die het Ned. volk vertellen willen hoe wij WERKELIJK leefden en die overtuigd zijn van de noodzaak, om met vele van onze waarden het leven hier te verrijken. Verschijnt TWEEMAALTin de maand Prijs per "nummer f 0,25, per 2/maanden f 1.- p. kwartaal f 1.50, p. half jaar f 3-- p.,jaarf6.— Uitgave v. d. N.V. GAMBIR, Uitgeverij voor Oost en West - Theresiastraat 284 - Den Haag DE TONG-TONG KALENDER Een mededeling die ons méér spijt dan de lezers, die er wat van af weten: de door ons begonnen TONG-TONG-kalender kan niet gemaakt worden omdat de voor ons doel noodzakelijke Indonesische en Chinese tijdrekeningen voor het jaar 1959 nog steeds niet ontvangen zijn. Lezers, ondanks de hulp van enkele tientallen lezers, die direct een riks extra stortten voor een groter nummer, zijn wij er NIET in geslaagd het bedrag van f 500,— te halen dat nodig is om vier extra pagina's cash down te betalen. Daarom zijn we weer teruggevallen op acht pagina s. Laat ons hopen dat dit alleen is een „reculer pour mieux sauter!" 1959 staat voor de deur. Met maar acht pagina s en tien kilo ingezonden stukken die branden van verlangen om geplaatst te worden! Help abonnees winnen, help abonnees winnen, help abonnees win nen. Wij MOETEN een krant hebben, waarin onze gedachten blijven voortbestaan. Help mee! Laat toch zien aan het Nederlandse volk dat wij OOK iets ZELF maken kunnen. Sla de handen ineen, één lange rèntèng, 250.000 repatrianten dat kan een Boekit Barisan zijn dwars door heel Ne derland. Maak hem. Werf abonnees! Anonieme brieven en inzendingen (hoe onschuldig ook) worden NOOIT in behandeling genomen. Ieders indentiteit wordt door het redactiegeheim beschermd. Ingezonden werk door niet-abonné s wordt niet geplaatst. O, GEZEGENDE NAAMLOZEN! Briefschrijvers en kopij-inzenderst ALTIJD naam en volledig adres OOK op brief of ingezonden stuk zelf. Op enveloppen alleen is NIET voldoende. Denken dat Tjalie u zo zoetjes aan wel kent, is NIET voldoende. Ik heb het eeuwige leven niet; kan elk ogenblik verdwijnen, eventuele opvolger moet U óók kennen. Overigens kleine moeite, veel efficiency voor ons. Kamsjah! Op deze wijze kan men zijn contributie aan TONG-TONG voldoenmen plakt een postzegel van één gulden op een briefkaart op deze wijze en men is abonné voor twee maanden (vier num mers 1. Nooit méér dan f 1,opplakken. Het meerdere wordt namelijk door de post NIET uitbetaald en BENT U KWIJT! 2. Postzegel (s) plakken NAAST normale fran kering (net als op foto), dus NIET op andere plaatsen van de briefkaart, NIET op achter kant. 3. Deze atoeran is VOOR HET GEMAK nu direct, maar altijd efficiënter voor U en ons is een girootje voor een halfjaar- of jaarabonne ment (zie in de kop van de krant). U hoeft niet bang te zijn dat Uw abonnement te gauw verlopen is zodat U plotseling niets meer krijgt, en wij hebben minder verlies (le bnepiaart- methode is duurder).

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1958 | | pagina 1