De nieuwe kleren v.d. Keizerin VOOR DE VROUW (Een oud, modern sprookje) Pietepietjes, Oetepetoetjes en Falderiet- jes bestonden niet toen ik 6 jaar was. Geen kabouters, elfjes en sprekende spinnen die een beetje zinloos zaten te niksen, maar draken en reuzen en dappere krijgers. Mijn moeder met haar heldere stem las er ons van voor uit Grimm of Hauff. Maar een gebeurtenis was het als mijn vader zei: "Vanavond zal IK jullie vertellen." Soms werd het een spannend cowboy ver haal uit Strand of Yellow magazine, dan een spannend rimboe-verhaal, waarbij we tel kens moesten vragen: "Is het echt ge beurd?" Dan was er nog het dikke groene boek, de sprookjes van Andersen. Sprookjes zijn nooit echt gebeurd wist ik, maar zoals mijn vader ze vertelde, zoals Andersen ze be doeld moet hebben, zo werden het voor mij echte geschiedenissen die bewust of onbewust richtlijnen in mijn latere leven zijn geworden. Zijn niet in ieders leven momenten dat we leven met De Dood, Ole Dromeman, Tante Kiespijn, Grote Klaus en Kleine Klaus. Vielen we ons soms niet even wan hopig verstikt in liefdesverdriet en verra den als de Kleine Zeemeermin en doen we niet even kieskeurig en boven onze stand verheven als de Prinses op de Erwt? Soms schiet een flard van een sprookje me te binnen, haken Herinnering en Heden elkaar aan en dan ontstaat een wonderlijke geschiedenis die eigenlijk thuis hoort in het dikke groene boek waar Paatje ons uit ver telde. De Keizer leefde op complimentjes en vleierij en hoe kan je die gemakkelijker krijgen dan door mooie kleren? Hij had er dan ook kasten vol van. Op een dag kwamen er een paar zwendelaars en textielhandelaren. Alles wat ze bij zich hadden was een grote mond en veel praat jes. Het duurste dat ze te koop hadden, hadden ze de keizer aangesmeerd: onzicht bare kleren. Omdat de Keizer dacht dat die experts wel zouden weten wat mooi was en het nieuwste op modegebied kwamen brengen, durfde hij niet zeggen: ik z i e helemaal niks. Diep in zijn hart vond hij het maar vreemd en koud om daar in singlet en BVD- tje rond te stappen, maar de kranten, tv en radio hadden al zoveel gezegd over de nieuwe modelijn van de Keizer, dat hij erin toestemde zich in een parade dwars door de stad te laten bewonderen. Toen de bewuste dag aanbrak woei er een venijnige Noordenwind en de mensen hadden zich extra warm aangekleed. Al heel vroeg stonden ze rijen dik langs de trottoirs te wachten. Eindelijk, daar verscheen de Keizerlijke praalwagen getrokken door 6 schimmels. Op een verhoging, zodat hij voor iedereen zichtbaar was, stond de Keizer. Zo kenden de mensen hun regeerder niet. Geen herme lijnen mantel, geen geschitter van goud op zwart fluweel. Wat leek hij mager in zijn ondergoed! Zijn blauw-van-de-kou benen staken in eenvoudige sandalen en met een hand hield hij zijn kroon vast omdat die bij elke windstoot scheefzakte. In de auto daarachter zaten de ontwerpers en textielhandelaren naar links en rechts te buigen om ook hun deel van de toe juichingen in ontvangst te nemen. De mensen juichten: "Bravo, bravo, bra vo! Dit is de beste modelijn die we in jaren gehad hebben! Laten we hopen dat de modehuizen ook gauw deze kleren aan ons willen verkopen!" En toen, tijdens een kleine stilte, omdat de stoet juist een hoek omging en de drumband net een mars beëindigd had, riep een jongetje met een schelle stem: "Kijk, de Keizer in zijn ondergoed, ,de Keizer heeft geen kleren aan! Ha, ha, ha!" Eindigt het sprookje hier? Wat gebeurde er met het jongetje? Kreeg hij een flink pak slaag van zijn moeder, arresteerden ze hem en werd hij aangeklaagd wegens laster? Of bracht hij de mensen tot inkeer? KOPEN MET WINST Duur, duur, duur, alles is duur, in Hol land, in Amerika, overal. In het waarom zullen we ons maar niet verdiepen, het helpt toch niet, al ben ik er diep in mijn hart van overtuigd dat alle economische problemen door mannen worden veroor zaakt! Je moet nu eenmaal leven en dus moet je blijven kopen, ook al héat je de prijzen. Maar hoe kunnen we zo kopen dat we zo veel mogelijk plezier, dus winst, hebben van het gekochte? In een tijdschrift las ik hier een nuttig artikel over en in punten opge steld luidt het advies: 1.Koop nooit méér materiaal dan u voor een japon, gordijnen, of wat maar ook dat u zelf wilt maken, nodig heeft. Van het goede voornemen om van de restjes nog wat te maken komt meestal toch niets. Als U alle restantjes die U bezit in geld zou kunnen omzetten zou u versteld (of ontsteld) zijn! 2. Koop geen kleuren die eigenlijk niet bij uw huid, uw figuur passen. In een bui van overmoed of verlangen naar iets nieuws laat U zich wel eens verleiden, "Wat lees je daar?" Tegenover me in een stoel zat het Jongetje. Hij had nog steeds dezelfde schelle, uitdagende stem. Ik kon zijn gezicht dat buiten de licht kring van mijn leeslamp was, niet onder scheiden. "Moderne literatuur, bekende auteurs", zei ik. Het jongetje pakte een boek van tafel, sloeg het open en begon hardop te lezen. De zinnen klonken verward, nietszeggend, en wat de personen deden was net zo zin loos en verward. "Lees je nog iets anders dan boeken over hysterische en lesbische vrouwen, mannen die allang vergeten zijn hoe ze eerlijk en gewoon kunnen zijn. Wat een viezigheid!" Hij schoof met een kregelig gebaar een stapeltje boeken van tafel. "Je bent uit de tijd. Men wil eens wat anders, men zoekt steeds naar iets beters", verdedigde ik. "Wat is dat voor lawaai?" Het Jongetje sprong op en ging aan de muur staan luis teren. "Hiernaast woont een concertpianiste, ze studeert haar concerto in voor morgen avond!" "Dan mag ze wel hard studeren," zei het Jongetje. "Ze zit gewoon te slapen, telkens valt ze met een klap op de toetsen, en dan begint ze maar weer met hetzelfde loopje!" "Ze slaapt niet, ze speelt een moeilijk a-tonaal oeuvre," legde ik geduldig uit. "Vergelijk het niet met Mozart en Beet hoven. Zelfs niet met Bartok of Strawins- ky. Dit is de muziek die moderne mensen begrijpen, die hoort in het moderne denken en voelen. De mens is geevalueerd. Stil staan bestaat niet, steeds vooruit." "Omhoog of omlaag?" vroeg 't Jongetje "Vooruit betekent omhoog én omlaag," zeg ik. "Hoor!" 't Jongetje rende ineens opge wonden naar de muur, luistert. "Nu speelt ze Bach. Ze weet dus toch nog wel wat muziek is." maar die jas, die hoed of die sweater gaan u eerder vervelen dan u dacht! 3. Koop geen dassen voor uw man, hij draagt ze toch niet. 4 Koop geen dingen omdat ze Goedkoop zijn. Alleen als U ze werkelijk voor 100% nodig hebt. 5. Koop niet overhaast alle snufjes die men door aantrekkelijke demonstraties pro beert "aan de vrouw" te brengen. In 8 van de 10 gevallen zijn het tot waarde loosheid gedoemde snufjes die in de praktijk helemaal niet zo goed opgaan. Als het artikel werkelijk goed is, is het over een maand (goedkoper) in alle win kels te krijgen en kan u het alsnog kopen! 6. Koop op een uitverkoop alleen datgene wat U direct nodig hebt en inderdaad ook gebruikt. Iets kopen "voor later" is volkomen nonsens. Dit is niet de laatste uitverkoop op aarde. Er komen er nog een boel meer. Met misschien nog lager prijzen. De fout van de meeste vrouwen op een uitverkoop is dat ze zich gedra gen of de wereld zal vergaan als ze met niets thuis komt! LILIAN DUCELLE 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13