DECEMBER-SPRINT Radio BOLLAND BOEKHANDEL TONG TONG HEEFT: Sprookjes van vroeger en nu, die uw kin deren nooit zullen vergeten: Sprookjes van Grimmf 12,50 (incl. porto) Sprookjes van Hauff8,90 (porto 85 cent) Korf vol sprookjesf 8,90 door Jo Kalmijn Spierenburg (porto 65 cent) Kerstsproken8,90 door N. Basenau Goemans (porto 75 cent) Boekhandel Tong Tong, Pr. Mauritslaan 36, Den Haag. GIRO 6685. "Dat is de pianostemmer," herkende ik. "Die zou deze middag komen. Hij speelt graag losse accoorden of lopertjes uit ou de klassieke muziek. Daar is zijn oor op ingesteld en zo hoort hij of er nog een noot vals klinkt." Het Jongetje kijkt me verwezen aan en opeens dringt het tot me door dat het een dwaas verhaal is. Een pianostemmer die nodig is om een piano zuiver te zetten voor iemand die er vals op wil spelen. "Kijk daar eens!!" Het Jongetje rende opeens naar het raam. Beneden op straat liep een meisje met spierwitte benen onder een groene jas. "Ze heeft geen rok aan!" "Jawel, een mini-rok, die eindigt een stuk boven de dij, dus die zie je alleen als je een windjack draagt," zei ik weer geduldig. "Waarom zo kort?" vroeg het Jongetje, "weet je niet dat 9 van de tien vrouwen afschuwelijke knieën hebben? Dat mooie benen heel zeldzaam zijn en daarom juist niet voor iedereen te kijk moeten staan?" "Waarom vertel je het mij, waarom niet aan de ontwerpers?" "Draag jij een mini-rok?" vraagt het Jongetje streng. "Neen," zeg ik, "ben je mal, ik durf niet, ik ben te oud." "Zijn de ontwerpers van de mini-mode jong en mooi? Zijn de mensen die deze mode propageren jong en mooi, hebben ze mooie knieën?" vraagt mijn kwelgeest. "Als ze niet jong en mooi zijn, zijn ze wreed en meedogenloos. Als ze wel jong en mooi zijn, zijn ze egoistisch en onver antwoordelijk. Je mag jonge mensen niet willens en wetens bespottelijk maken. De Keizer, die was verblind door ijdelheid. En de mensen die dat wisten hebben er aan verdiend. Slechte mensen verdienen aan de ijdelheid en domheid van andere mensen!" "Het is maar wat jij dom vindt," zei ik, "Je vindt de nieuwe muziek afschuwelijk, Dit bijzonder rake en toch humoristisch ge schreven stukje raakte in de drukte vóór de Kerstmaand in de usanti'èle plaatsruimtenood, maar willen wij onze lezeressen toch niet ont houden. Het is een stukje "eeuwige kerst maand-realiteit" en we zullen er elk jaar wéér aan denkenl... Als ik zo in de loop van deze maand om me heen kijk, dan komt de gedachte wel eens bij me op dat er, bij alle monumenten die ons land al rijk is, er eigenlijk een heel apart standbeeldje zou moeten worden op gericht voor de Huisvrouw-in-december. De huisvrouw, in wit marmer uitgehouwen, ge reed voor de start, met daarachter gegroe peerd de Sint, de kerstman en Vadertje Tijd. Het pistool voor het startschot gehe ven in de hand. Want zo voel ik me in de donkerste en tegelijkertijd lichtste, maar al tijd drukste dagen van het jaar: Als een wervelwind, voorsuizend van de borstplaat, de boterletter en de pepernoten, via de kerstkalkoen en het kaarslicht naar het eindpunt, waar Vader Tijd me met de zeis in de hand staat op te wachten om me onverbiddelijk naar de oliebollen te dwin gen. Zo voelt U zich toch ook? Of niet soms! We beginnen meestal vol goede moed aan de surprises en de kreupelrijmen. We ma ken opgewekt eigenhandig harten en borst plaat en marsepijnen aardappeltjes. En we denken: tussen Sint en kerstmis liggen ten slotte nog altijd drie hele weken! Maar het is vreemd, het hele jaar door heb ik geen drie weken gekend die met zo'n duizeling wekkende vaart voorbijvlogen. Hebt U dat nu ook? Geen maand met zoveel jarige fa milieleden. En allerlei bijeenkomsten waar alvast een van het één of ander uitgaand kerstfeest wordt gevierd en waar U iets moet helpen organiseren of die in elk geval Uw aandacht opeisen, En bazaars ten bate van weer andere kerstvieringen. Intussen loopt de brievenbus over van ge- schriftjes in aantrekkelijke kleuren, waarop nog aantrekkelijker feestdissen staan afge beeld. Met alles erop, wat U nog kopen moet. U krijgt nachtmerries van een mans hoge kalkoen die, met een uilebril op aan Uw deur belt met een bevel tot inhechte nisneming of 100 gulden boete, omdat U 10 dagen te laat was met het bestellen van zijn bouten en poten. En in 83.000 artikelt jes wordt U verteld, hoe U er op komende feestdagen even fris en elegant en stralend uit kunt zien als de elegante dame op de reclame-folder in die beeldige cocktailjurk. U krijgt drieduizend verschillende smeer sels aanbevolen, die U op Uw gezicht moet smeren waarna U een uurtje rustig op bed moet gaan liggen, en ziet: de kerstkalkoen in eigen persoon zal de braadslee uitkomen om U zijn compliment te maken over Uw uiterlijk. U lacht honend. En U denkt: ze kunnen me nog meer vertellen! Ik trek on der de kerstboom mijn oude sloffen aan en een gemakkelijke trui. En als de kerstboom omvalt, laat ik gewoon het huis afbranden, want dan ben ik te moe om nog een vinger uit te steken. En met oudjaar bak ik geen oliebol en ik ga om acht uur naar bed. Trou wens, zo neemt U zich voor, in januari ga ik een hele maand slapen! En als we in dat stadium zijn beland nade ren de hoogtijdagen. En kijk, als de boom is opgetuigd en de heerlijkste geuren uit de keuken door het huis rondwaren, dan ge beurt er een wonder met ons. We herleven, om zo te zeggen, tegen beter weten in. En, zelfs zonder die drieduizend smeerseltjes en al die foldertjes zitten we stralend on der de kerstboom in onze feestjurk en we happen, zij het misschien niet van ganser harte, op oudejaarsavond in onze eigen ge bakken oliebollen. En aan onze voeten prij ken onze nieuwe lakpumps, speciaal voor de feestdagen aangeschaft. Zo gaat dat, met vrijwel elke huisvrouw in december. En daarom komt ons, vind ik, dat standbeeldje toe. INE WIERDA de nieuwe mode, de nieuwe literatuur. Ik geloof dat je hopeloos achterop bent ge raakt. Hebben ze je niet gestraft toen je de Keizer uitlachte terwijl iedereen het kon horen?" Het Jongetje deed een paar stappen naar de lamp toe. En toen hij in de lichtkring was, zag ik zijn gezicht. Het was van een oud gerimpeld mannetje. Alleen zijn ogen waren jong. En zijn stem. "Zo hebben ze me gestraft," zei hij. "Ze gaven me een drankje. Ik zal eeuwig blijven leven met hetzelfde begrip van schoonheid, fatsoen, menselijkheid. Ik kan niet anders, zo ben ik geboren. De wereld om me heen verandert en ik blijf dezelfde en lijd omdat verandering offendeert. Je bent een gelukkig mens, je kunt met de verandering leven, er zelfs waardering voor opbrengen. Alles wat ik kan zeggen: ha-ha-ha". Hij verdween door het gesloten raam. De concertpianiste was zeker uitgegaan, de pianostemmer speelde Liebestraum. Ik raapte de stapel boeken van de grond en stopte er een paar in de potkachel. Het vuur loeide op met een behaaglijke warmte. LILIAN DUCELLE Stationsweg 143 en 77, Den Haag, tel. 070 - 601703- 601512 UITVERKOOP ACTIE. Langspeelpl. f 8.95 o.a. Marty Robbins, Melba Montgommery, Judy Lynn, Del Reeves sings Jim Reeves, Los Paraguayos, Los Panchos, Chuck Berry, Raw Hide, Polynesian, Frank Sinatra etc. E.P.'s van f 6,50 voor 1,95 o.a. Dave Brubeck, Marty Robbins, Ken Griffin, Ha waii en klassiek. E.P.'s Philips f 2,50 o.a. Fortunes, Dutch Swing College, Dave Berry, etc. Singles: goedkoper dan zelfs de handel kan inkopen I I 3 platen voor f 2,50. Ame rikaans, Engels, Duits, Ned. en Italiaans o.a. Hanky panky, Red rubber ball, Andy Williams, Gene Pitney, Bonanza, Searchers en duizenden anderen. T.V.'s van f 1099,voor f 799,compl. geplaatst met antenne en met garantie. Recorders voor zeer verlaagde prijzen, Te- lefunken sterio piek ups van f 238,voor f 155,Radio's: Gründig, div. soorten meubels met f 100,korting! Geen correspondentie over de platen, want voor deze prijzen vliegen ze de deur uit 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14