EEN VROUW IN TIBET ik vergeten^ JARIG IN DE KOMENDE MAAND Tulung-menulung CATENIUS WEER UIT!!! Dit vaste hoekje komt voortaan elke "ha- bis boelan" in Tong Tong, ,maar dan inge vuld met namen door U aan ons opge geven. O ja, zij is jarig...! Ineens denk je eraan. Kaartje kopen, briefje schrijven, telefoneren. Gelukkig nog net op tijd! Maar hoe vaak is het ook niet: o, zij was jarig, en dan kun je jezelf wel om de oren slaan. Alsnog het kaartje schrijven, de telefoon pakken of, met gewetensvroe- ging weliswaar, je vergeetachtigheid maar vergeten? Er zijn mensen die vergeten en zij die vergeten worden. Maar niemand wil graag vergeten zijn, ook al zegt men met een stoer gezicht: ach, als je zo oud bent als ik, geef je er niet meer om! Een verjaardag is ook niet belangrijk noch de feestmaaltijden, noch de dure ca- deaux. Het is het zonnetje dat even door breekt als je onverwacht een felicitatie in de bus vindt. Het is nu in deze tijd van vergeten en vergeten worden zo belangrijk dat mensen denken aan andere mensen. Al was het maar één dag per jaar. Waar deze inleiding voor nodig is? Voor onze verjaardag-rubriek die we van plan zijn elke laatste van de maand in Tong Tong te zetten. Wat moet U doen? O Geef ons een aantal namen op (maxi mum 12) van voor U dierbare jarigen, waarvan U de verjaardag weet, maar van wie U denkt dat énderen die ver jaardag al verget enzijn. O U kunt volstaan met "Opa Nés de Bruin" of "Oma Noes van Lingen". Insiders weten dan wie bedoeld wordt. Geen adres. Maar geef ONS het volledige adres om eventuele felecitatie-brieven naartoe te sturen. O Noem geen jongeren of kinderen die tóch al attentie genoeg hebben, maar alleen hen die vergeten raken. O Het beste is als U aan de hand van Uw verjaarskalender (als U er geen heeft, wij hebben er wel één voor 3,ons Uw lijstje zo spoedig mogelijk stuurt. Maar geef niet 25 november een naam op die per sé in het blad van 30 no vember moet van iemand die 3 decem ber jarig is. Rustig vér vooruit kijken! O Het kost U niets: alleen attentie, ver knochtheid en dankbaarheid. Op deze manier komen wij allemaal op den duur aan een staatje van "Onvergeet- lijken" (jachtgenoten, sportvrienden, vroed vrouwen, doktoren, koffievoersobats, enz. enz.), die wij eenmaal per jaar een "ver- geetmenietje" kunnen toesturen. HUISVROUWEN, attentie? Want mannen vergeten verjaardagen aaallItijijijd- Air. Lily Eversdijk Smulders: "Wonderlijk Tibet". Uitg. N. Kluiver, Deventer Dit is zowel in omvang als prijs een kanjer van een boek en toch twijfelen wij er niet aan of het zal zijn weg naar vele Indische huisgezinnen vinden. Velen kennen Lily Eversdijk Smulders niet. In 1959 hebben wij reeds een groot interview aan haar gewijd (No 6, 4de jaargang). In Sidoardjo geboren ging dit Indisch meisje reeds heel vroeg naar Nederland, studeerde daar af en keerde terug naar Ned. Indië voor een geslaagde carrireè als juriste. Dit brengt ons een stap op weg: de "Roep van Tibet" hebben velen in Indië gehoord en sommi gen zijn gegaan. Lilly Eversdijk Smulders was er één van en in dit boek vertelt ze dus van haar "Belevenissen rondom mijn Tibetaanse familie", zoals de ondertitel luidt. Als Lily Eversdijk Smulders schrijft, ver dwijnt op slag het "geheimzinnige, ondoor grondelijke" van de Tibetaanse beschaving. Zelfs met hun meest bizarre zeden en gewoonten komen de Tibetanen even dicht tot ons alsof het Javanen of Baliërs waren, maar het boek is nochtans geen vrolijk gekeuvel over een ver volk, het dringt bij ledereen kent van Dalens woordenboek en niemand vraagt: waarom zo dik? Zo zal ook niemand die het Indisch Kookboek van Mevr. Catenius van de Meyden kent deze vraag stellen, doodeenvoudig omdat we het allemaal weten: onze rijsttafel IS zo rijk en gevarieerd. Tot 1381 recepten kwam de schrijfster omdat zij de Indische tafel verrijkte met talrijke Europese gerechten en lekkernijen die ook vroeger door kokki met of zonder hulp van mevrouw op tafel wer den gebracht. Kortom, dit lijvige en toch zo licht "ver teerbare" boekwerk is een boekoe pienter voor oma en kleindochter dat in geen en kele huishouding mag ontbreken. En wat de prijs betreft: vergelijkt U die met die van andere beroemde folianten als b.v. Escoffier en Brillat-Savarin, dan moet U toegeven dat 17,50 een habbekrats is voor zoveel keukenwijsheid. Mevr. J. M. C. Catenius van der Meyden Groot nieuw volledig Indisch Kookboek, 1381 Recepten. Uitg. van Goor Zn. den Haag. 17,50 incl. porto. alle eenvoudige getuigenissen telkens ook diep door tot het Boeddhistisch geloof, de symboliek van vele gebruiken en voorstel lingen, de zin van de Tibetaanse mystiek. En op zó eenvoudige, ongekunstelde wijze dat zij ook ten volle voor ons aanvaardbaar worden, althans begrijpelijk en zinvol. Op eens zien we niet meer tegen een fagade aan van exotische en zelfs verdachte tem pelmuren, maar via de verklaring ervan komen wij tot een soms ontroerende con ceptie van het Heelal, het Leven, het On- begrepene. En daardoor krijgt de "verre, vage be wondering" voor mystiek Tibet een warme en levende inhoud. Het boek is geillustreerd met tekenin gen van de schrijfster (die ook een talent vol portrettekenares is) en heeft ondanks de vaak vrij "zware" stof een wonderlijk lichte "aanslag"; zoals de Duizend En Eén Nacht haast door de vele fragmenten, die beginnen met: "Er was eens...", "De Dalai Lama vertelde dan...", enz. enz. Het is een boek dat ik op elk uur van de dag of nacht op een willekeurige plaats kon opslaan en ineens geboeid - althans ontspannen zijn. Wie het bezit, zal er rijk mee zijn. Bij ons verkrijgbaar voor 29,50. T.R Na het eerste succes van de Tulung- Menulung Actie van Mevr. J. H. Puister-Hoedt Leyweg 36 Tel. 36.18.29 fDen Haag) (zie ook TT 15 november jl) is de hulp vaardigheid weer een beetje geluwd. Een aantal mensen (meestal alleen en op leef tijd) kon geholpen worden met bijstand van hulpvaardigen, die overigens voor dit hulp betoon normaal betaald worden. Sindsdien zijn er wél meer aanvragen om hulp gekomen, maar het aanbod is be neden pari gebleven. Waarom belt U Mevrouw Puister niet eens op om te vragen waarmee en wanneer U helpen kunt? Misschien gaat het maar om iets heel eenvoudigs en U kunt er zo enorm veel licht mee verspreiden in menig donker scheberuur. Dit is inderdaad een tijd waarin ieder een het razend druk heeft..iedereen? En we geen uur in de week kunnen mis sen...geen uur? En we óf veel eigen narigheden of som bere gedachten hebben. En toch kan juist dan door een nieuwe vriendschap, een uit gestoken hand, door hulp aan anderen hulp aan onszelf gebracht worden. Jol Intussen is de hulp-code van deze iong tong ook in 't Gooi gehoord en overge nomen en wel door de dames D. Noordhoven Casper Fagelstraat 21, Hilversum en L. Pront Van Ostadelaan 34, Naarden Tel. 02959- 18359 tot welke dames men zich dus kan wenden voor aan te bieden hulp en te vragen hulp. Goed! Niet praten over "als...", maar DOEN!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15