'AMSTEr PRACHTPILS Piano? li Koopt nu uw BIJ-VERWARMING NIEUWJAARSWENSEN INTERFOOD PRODUKTEN JAN RIJPSTRA N.V. Siropen Capsico Keuken-Tamarinde Tamarindol (Jam) Fabriek te BEESD (Gld) Tel. (0 3458) 5 80 Fa. R. R. GANZEVOORT HAARLEM Petroleum-, Gas (butaan)-, Ventilator-, Hetelucht-kachels o.a. HALLER, ALADDIN. Infra rood stralers - Badkamerkachels o.a. A.E.G., DAALDEROP, INVENTUM. Olie-gevulde elektr. Radiatoren „DIMPLEX Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse alrekening. Telefoon 85.77.33. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. ZONNIG MALAGA, COSTA del SOL. Ideaal kli maat, ook in winter. TE HUUR voll. gemeub. 4-kr flat, 3 km vóór Atabal. Inl. W. Takes, Volendam- laan 865 - Den Haag - Tel. 070 - 36 20 61. WIE helpt mij a.h. adres van L. A. Ch. HANEPEN, vroeger opzichter bij N.I.Gas Mij, Makassar. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2154. GEVRAAGD, dame voor huishoudelijke hulp in Den Haag (intern) bij bejaard echtpaar (gepens. Hfd-ambt. N.O.I.). Eigen zit-slaapkamer en werk ster aanwezig. SPOED. Brieven onder nr. 2157 of tel. 070 - 32 28 06. Aan alle vrienden en kennissen wordt een heel gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toegewenst door E. F. M. Schotel en echtgenote, Essenlaan 95, Zwanenburg, post Halfweg N.H. Selamat Tahun Baru. Mevr. Willy (Non) Ennen, Ger. Terborgstraat 31 bv, Amsterdam. Tel. 020 - 71 42 63. SALON PINO wenst al haar clientèle, vrienden en kennissen één in alle opzichten gelukkig en voorspoedig 1967. Pannekoekstraat 20 B, Rotterdam 1, telef. 010 - 11 52 58. 'miilllllllllllllllllinillillllllllllllllllUlllinnlIIIIUIllllllllllllHIIHIIIIIIIUUIIIUIItinitttlHHHIUIIUKIINnNHNjn AWAS AWAS I TOEKANG TJOPET EN MALING j SERIEUS. Jonge gitarist (net uit Amerika) zoekt kontakt met beat-groep in Den Haag. Welke beat- groep heeft solo- of slag-gitarist nodig? Br. aan Afd. Adv. onder nr 2155. Ondanks inbraak In onze toko blijven wij U onze bekende service geven I I WIE KAN en is genegen in Atabal mij in novem ber a.s. gedurende enige tijd wegwijs te maken. Th. J. Lans, Groningerstraatweg 5, Leeuwarden. JUWELIERSBEDRIJF. Voor solide personen billijke betalingscondities. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2156. KOKKIES Rijstwinkels: Witte de Withstraat Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - I P.S. Wij verzenden rijsttafel artikelen over de gehele wereld j 'iTiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiniinfiitiiiiiiiiiiniiiuiKiiiiniiiiniiMiiiiiiiiuHHiiininiuiMiiniiiiiiHiui11""! 128 W I Tamarinde Glngerol (gember) Rozen Vanille Pistache Soesoeh Afrikaanse Sambal (gezuiverd produkt) ZOEKT U een mooie, gave, bespeelde Volledig gereviseerd Levering franco door geheel Neder land met VIJF JAAR GARANTIE. Betaalbaar in termijnen vanaf f 23.1S per maand. Te bevragen: Westerhoutpark 11 - Tel. 02500-19480 nuimmuuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiimimm».;. lilmmimimiimiimmmram®muiraminuminimi®«li®mm Aantrekkelijke Betalingscondities BEZOEKT ONZE TOONKAMERSU komplete woninginrichting, dames-heren-kinderkleding de constant rebecquestraat 3-49 verwarmings- en kookapparaten, elektrische huishoude- pss- (bij G.E.B.) Den Haag-Tel.606616 lijke apparaten, radio en T.V., rijwielen en bromfietsen p l.rn,mumintiiiimiiiiiiiiipiiiiiimiiuiiiiminimum®,«minui®raiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiimi®

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18