ACHTERAF BEZIEN FEUILLETON HETE DRANK VOOR KOUDE DAGEN Vervolg van pag. 9 Stapelgek zegt U nu? Weet U dat we dat van Rudi Gernreich en Courège ook zeiden twee jaar geleden? En nu dragen onze meisjes niets anders. Omdat er in feite weinig beters de boventoon DURFT te voe ren. Ja, ik durf een lans te breken voor de Sakaba. Als de Mode er "geen been" in ziet onze rokken 40 cm te verkorten, zie ik er geen been in de rok 40 cm te laten zakken. We kunnen van de Sakaba de élégantste kleding maken die we in jaren hebben ge dragen. Ik wil geen omwenteling in het modebeeld, ik zou alleen HET MEISJE UIT INDIë en haar alléén, op het voorrecht wil len wijzen dat ze bezit: het dragen van de Sakaba. Wat denkt U van de Sakaba als officiële dracht? Geen: zo moet ik gekleed gaan, maar op bepaalde momenten, als ik er trots op wil zijn "het Meisje uit Indië" te zijn. Op officiële gelegenheden, feestjes, recepties, samenkomsten van Indische men sen. Naar mijn gevoel hoort in de kast van ELKE Indische die fijne witte kabaja, die mooie sarong, een paar sierspeldjes. Ouderwets? Neen. Modern? Neen, want dan zou U over 6 maanden alweer ouder wets kunnen zijn. De Sakaba is tijdloos, zoals vrouwlijkheid en werkelijke gratie tijd loos zijn. Wel kunnen we de Sakaba modieuzer uit- door GREET GAUDREAU Hoofdstuk I Juffrouw Platteel had niet de minste be langstelling in Mam en mij. Ze leefde zo geheel afgewend van ons beiden dat het nu, 38 jaar later, onmogelijk is te beden ken hoe ze er zelfs bij benadering uitzag. Juffrouw Platteel had geen gezicht. Ook geen gedaante, geen stem, geen omlijning of vulsel. Ze was een lange, wit katoenen japon die aan haar bureau schriften cor rigeerde en je aldoor het gevoel gaf, dat je haar met rust moest laten want ze wilde niets met je te maken hebben. Ze leefde alleen, voor zichzelf, en toen ze voor haar fatsoen een collega-onderwij zeres met een dochter van zeven jaar on derdak moest verschaffen, was ze waar schijnlijk boos. Maar ze kon er niet vanaf. Haar huis was erg klein en het lag met een aan de weg. Het bevatte haar slaap kamer en kantoortje, onze slaapkamer en een nauwe voor- en achter-galerij. Klein voortuintje, witgekalkt laag tuinmuurtje tus sen huis en straat. Er moeten bedienden geweest zijn maar ze waren allemaal vorm loos, net of ze nauwelijks bestonden. Soms dacht ik dat ik ook niet helemaal bestond, om Juffrouw Platteel genoegen te doen, als het ware. voeren, denk aan de rijke keuze van stof fen die nu tot onze beschikking staat. Kant, borduursel, openwerk, versiering met kra- lenborduursel, ruches in fijne kant, inzet- stukken van ander materiaal. Voile, fijne wol, batist, broderie. Maar altijd WIT. De halslijn is een ondiepe of diepe V, maar nooit te diep. Voorsluiting met sierspelden of misschien een fijne corsage. Denk aan het nieuwe gebied waarop kap pers, juweliers en onze handige modistes zich kunnen begeven. Het ontwerpen van sierlijke sluitspelden, mooie kapsels. Welke schoenmaker maakt sierlijke muiltjes van brokaat en borduursel? Wie batikt een eigen sarong of borduurt een mooie lap stof met batik- of andere motieven? Wie ontwerpt een makkelijk te wikkelen sarong-rok, wie een mooie band? En wanneer houden we onze eerste Saka- ba-modeshow. Op de Pasar Malam? Er ligt een zee van creatieve mogelijkheden bij het herinvoeren van de sarong-kabaja. De Sakaba wordt de verbinding van oud en nieuw, iets van onszelf, het meisje uit Indië, waar geen modekoning iets aan ver anderen kan, evenmin als de sjanghai- dress en de sari veranderd konden worden. Ik wou graag verder met U praten over mijn plannen, maar schrijft U me hoe U er over denkt? (en als er mannelijke opinies zijn, graag!) LILIAN DUCELLE Lieve lezeressen, IK ben weer terug (in Nederland) van weggeweest (Californië) en U kunt dus als vanouds weer schrijven aan: Lilian Ducelle, Myana, Prins Mauritslaan 36, Den Haag. De voorgalerij was propvol gepotte va rens, het was er nauw en warm na ons hoge, grote huis op de suikerfabriek en zielsverlaten. Mam was er niet altijd, daar was ik al aan gewend maar gelukkig was ze anders, dichterbij, als ze er was. Ze praatte met me en scheen me te zien. Er was een gegeneerde, ongewone teder heid tussen ons, Mam voelde zich waar schijnlijk ook een beetje verlaten. We fluis terden samen over Juffrouw Platteel die zo vreemd was maar die we toch moesten ontzien omdat we in, haar huis leefden. De avonden en nachten die hier anders schrikbarend geweest zouden zijn waren nu het beste gedeelte van de dag, want Mam bleef noodgedwongen na school thuis. Op de fabriek werd ik soms midden in de nacht wakker en zwierf alleen en huilend door ons wijde huis dat hel ver licht en verlaten om me heen gaapte. Ik was toen zes jaar en net op school, daar om was Mevrouw Visser, mijn kinderjuf frouw en enige metgezellin, opgezegd. Ze dachten dat ik nu wel geen kinderjuffrouw nodig zou hebben maar ik had een met gezellin nodig, zo iemand als Mevrouw Visser die iedereen op de fabriek kende als Pöpö Pisser, de eerste naam die ik haar als heel jong kind gaf. Bij Juffrouw Platteel was er een nacht waker die bij het vallen van de avond kwam en de nacht slapend op de voor- Denkt U aan onze heerlijke warme ban- drek die vooral 's avonds als men thuis komt zo goed smaakt? Deze drank bestaat uit precies 20 ingrediënten, schrijft mevr. Schardijn, en sommigen daarvan zijn niet geheel onschadelijk voor aanstaande moe ders. Even lekker en veilig is Pokak die zowel warm als koud gedronken kan worden. 500 gr. kandij-suiker, y2 liter water op koken met 100 gr. djahe, 10 gr. kapulaga (cardamon) 5 gr. pijpkaneel, 5 st. gekneus de tjengke, 5 gr. pala, een stuk sereh. Zeven en bewaren. Wil men Hypocras maken, dan neemt men inplaats van sereh 10 gr. gersteklaver (galega) en 2 gr. peperkorrels en al deze ingrediënten worden gedurende 14 dagen op een liter brandewijn getrokken. Voor gebruik 2 eetlepels van de brandewijn zijn voldoende voor een hoeveelheid stroop van 500 gr. kandij Itr water. GEHOORD IN EEN RESTAURANT "Zó beeldig zag ze eruit! Zó sjiek! Met handschoenen deze (linkerhand bij elleboog van gestrekte rechterarm, als om de groot te aan te geven van een flinke kakap) en met topi klamboe tjaplak. Zooo snoezig!" (Met mitaines en chapeau-voile met mou- ches). TJAP REBAB Ruim een halve eeuw terug was er een merk sigaretten met een viool erop, dus "Tjap Rebab". De sigaretten waren van een zeer slechte kwaliteit en kostten maar een cent de tien. Misschien komt het "Tjap Rebab" daar vandaan. M. H. QUITZ galerij doorbracht. Het feit dat het über haupt nodig geacht werd dat er iemand 's nachts ging waken, zou me anders doodsbang gemaakt hebben, maar met Mam die tegen me sprak en 's nachts mijn bed deelde, verdwenen de nacht spoken. Ik stelde veel belang in de nacht waker die meer gezicht voor me had dan de andere bedienden. Hij was niet bang en sliep op de stoep tussen de donkere voorgalerij en de donkere tuin. Hij sliep zo overgegeven dat de inbre kers die op een nacht binnenkwamen, rus tig over hem heen konden stappen en in het kantoortje het bureau van Juffrouw Platteel doorzoeken.. Daarvoor moesten ze door de slaapkamer van Juffrouw Plat teel heen maar ook zij sliep rustig door. Maar Mam werd wakker, ging overeind zitten en riep "Werda?" Dat maakte mij wakker en ik wist dat er iets mis was maar ik was niet bang want om een of andere reden was Mam niet bang. De in brekers renden weg en alles was ge woon de volgende dag. Juffrouw Platteel zei nog steeds niets alsof ze gewoon was aan inbrekers en ging naar school in haar lange, stijve, witte jurk. De dagspoken kon ik ook wel aan. Ze waren het vijandige huis, de onverschil lige bedienden, de hete stille stad, de wijde straten met niemand erop, de vele waringins en geen kinderen om mee te zie volg. pag.) 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 35