vergeten^! JARIG IN DE KOMENDE MAAND FANCY FAIR OMA JET JANSSENS-LEFEN, ROSMALEN TANTE EL SNACKEY, UTRECHT Een vergeet-me-nietje voor dierbare jari gen! Zend ons de namen van dierbare vrienden, familieleden die U niet graag vergeten ziet voor deze maandelijkse ver- jaarsrubriek. Vergeet niet volledige naam en adres voor het doorzenden van even tuele brieven of kaarten. Noem geen jongeren of kinderen, maar alleen ouderen, die eerder vergeten raken. Zend Uw lijstje tijdig, ruim een maand voor de verjaardatum. Heel lang vooruit mag ookl Het kost U niets: alleen attentie, verknocht heid en dankbaarheid! Red. MYANA (vervolg feuilleton) spelen. Dit laatste leek maar zo want de Tweede School waar ik naar toe ging en waar Mam onderwees, was vol kinderen. Ze manifesteerden zich op het geluid van de schoolbel en vervaagden weer na schooltijd, ik had dus geen vriendinnen. Achterin mijn klas zat een idiote jongen, door het schoolbestuur geduld als buiten gewone leerling. Hij zat al jaren op dezelfde achterste bank, vergenoegd en mal en eens deed hij geweldig in z'n broek. Dat was ontzettend voor hem en voor zijn groot vader, die hem kwam afhalen na school en haast even ontzettend voor mij. Ik wilde uit alle macht dat het niet gebeurd was zoals ik soms deed om een droom te stop pen die griezelig ging worden. Maar het werkte niet en ik besloot dat die vuile broek het allerergste was voor de groot vader van die jongen want ik had zijn ge zicht gezien. De dagspoken waren wel erg op zon dagen als Mam er niet was en Juffrouw Platteel zich ergens in huis had opgelost en de bedienden niet bestonden. Dan ging ik in de witte gloed van de hete dag naar het verdroogde barre achtertuintje om alles opzettelijk nog erger te maken want als je eenzaam bent in de hitte van een doods Indisch stadje, kun je niets ergers doen dan rondhangen in zo'n tuintje. Er was een Een dame met een uiterst charmante grocstem, die abonnee blijft door dik en dun (en dat wordt de komende maanden helaas letterlijk bewaarheid met onze dikke en dunne Tong Tongs), vernemende van onze Waroeng Tong Tong, stelde ons voor elk jaar een Fancy Fair te houden, waar lezeressen van alles te koop kunnen aan bieden waar ze toch niet zoveel prijs meer op stellen. Maar het moet natuurlijk toch wel toonbaar tot goed zijn, en een aardige commissie voor Tong Tong, welk blad het voorrecht krijgt de Fair te mogen organi seren. Genoemde dame bood meteen een stuk van de voorgevel van haar huis aan en een paar Chinese hemden van haar man. Ongeacht of de aanbieding in scherts is geweest vinden wij dit een luisterrijk idee! En we denken er zelfs over om op de e.v. Pasar Malam een "Pasar Gelap" te houden; echt lekker rommelig en roewet, met een massa originele dingen, waar je als een everzwijn in wroeten mag. Dames en Heren van Tong Tong, hoe denkt U erover? Kijkt gij nog eens rond in Uw huiskamer en op zolder of U nog een paar verjaarscadeaux hebt, die vloeken bij de harmonie van Uw inrichting, maar best in andere harmonie snoeoeoe-zig zou den staan. Geen vergeelde kledingstukken s.v.p., ook al zijn wij een blad van ver geelde portretten. Ook geen baljapón van 1887, al was U er een engel in. Laat eens horen wat U te koop heeft. En wat U ervoor vraagt. En hoeveel com missie U ons biedt. Wie een mazzeltje ma ken kan, mag meteen de blommekens bui ten zetten op de Pasar Malam! P.S. Niet eerst opsturen s.v.p. Niet eerst opsturen! rawit-struikje daar met felgele en oranje rawits die er wonderlijk levend en sappig uitzagen in dat omsloten woestenijtje. De kleuren waren prachtig, ik kon er niet ge noeg van krijgen. Het water liep me soms in de mond als ik bedacht hoe ontzettend scherp die rawits op de tong moesten bran den. Hun kleuren waren heel ongewoon maar natuurlijk was alles in en om dit huis abnormaal alsof het eigenlijk in een andere wereld thuishoorde waar andere kleuren spectra golden. Op een dag plukte ik opeens alle rawits af en hield ze, zijig glad en geurig, in m'n hand. Ik wou iets moois hebben want hier had ik niet eens m'n speelgoed en boeken bij me, 't was maar een overgangsperiode. Juffrouw Platteel werd net levend genoeg om me een standje te geven maar het was niet zo erg want ik liet haar verdwijnen net als in m'n dromen, om niet naar haar te hoeven luisteren. En toen gingen we plotseling voorgoed weg naar de nieuwe fabriek. Het was een saaie regenachtige zondag, de fabriek zag er ook saai uit maar het gaf niets want Pap was er, in een huis dat van ons was. In een paar dagen vulde het huis zich op met de zusters, de bedienden, Minka de terrier en onze eigen meubels. (Wordt vervolgd) lk maak dikwijls wandelingen, ik voel me 't gelukkigst met groen om me heen; bossen, polders. Eens liep ik langs een arbeiderstuintje, waar in 't moestuintje, een oude boerin haar bedjes stond te schoffelen. Ik maakte een praatje en 't duurde niet lang of ik moest en ik zou meekomen en een kom koffie met haar drinken. Ze zette haar schof fel weg in een schuurtje, met naast de scheef gezakte deur een bloeiende pol stokrozen en vingerhoedskruid. Net zo ouderwets als 't vrouwtje zelf. In 't schuurtje: een grote berg dennenproppen, verzameld om de kachel te laten branden, en in een kruiwagen, op een oude zak, een moe derpoes met twee stoeiende kleintjes. Kun je je iets aardigers voorstellen? Koffie gedronken of iets dat er een beetje op leek en toen moest ik "den 'of' bekijken, wel "den waerf', hof of erf. Ik kreeg een brok in mijn keel want alles deed denken aan vroeger, onze "Tuin". Mijn ouders hadden een klapper-perceeltje in Noord-Banjoewangi. Daar mangga, ramboetan en andere vruchtbomen, waartussen mama's vinca's, kembang merak, melatti, lombok en laos; alles door elkaar. Hier, appel- en perenbomen, selderij, prei en kool, boeren-lelie's en blauwe solanum voor "ons bij'kes." Ik kreeg op een schoteltje een honingraat van de bij'kes. Ontroerend gewoon en misschien zag 'l vrouw tje dat op mijn gezicht als ik haar vertelde van "vroeger" "Hedde ge nooit vaart?" Heimwee? Och neen, ik geloof niet. Wel kan ik een beetje een gevoel van weemoed over me krijgen, als ik b.v. zo'n oude foto bekijk, zoals deze. 't Begin van mijn "loopbaan" als planters vrouw. Dat stille, dat zo duidelijk uitkomt op deze foto, daar kan ik verschrikkelijk naar verlangen. Dat stukje koffietuin, die kleine kali, alleen van mij. Hoor je de srigoenting? Zie je boven 't water, de "kiendjeng-tjèboh" HARRIET MARSMAN 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 36