philips rijstkoker hotel ,ardjoena' restaurant wijnands v/h Cecil DJOküA J. M. VAN EXEL's J. G. YSSEL DE SCHEPPER ALLE VERZEKERINGEN ik niiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiinnnniiniiiiiiiiiiiiiinmiuii I IEDEREEN zal het nu wel weten, dat I je met Kokkies rijsttafel-artikelen het 1 lekkerst kan eten KOKKIES Rijstwinkels: Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W. P.S. Wij verzenden rijsttafel artikelen over de gehele wereld. mifliiiiiiiiiimiiraiiiajiiiuiiinniniiiiiitiiimiiniiiiiiiiiiiiiifflmiiniHiffliiiiiiliiJraiilBiaiiiioi»» Logeren in Den Haag? i dan natuurlijk bij I I Moderne kamers, prima service, prettige sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In 1 iedere kamer warm en koud stromend water. Groot Hertoginnelaan 205 j Tel. 070/39 03 24 1 niiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii>iiii!iiiiiiiii!iiiiii!iii>iniii!iiiiiiiriniiiiiii!iiiiii»iiiiiii!iiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiui!.iiiiiniii iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiimi!iiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiniiiiiii iijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllllllillOllillllllll IIIIUUUIII Schoenhandel i alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak j in de allerkleinste maten. 1 vanaf maat 32 Nog enkele restanten tegen spotkoopjes Mint»!muimminnmi l|j|lllllllllllllllllllllllll|llllilllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll!llllllllllllllllllll|]||||||IHIIIIllllllltllllllllllllllJII Te koop gevraagd: POSTZEGELVERZAMELINGEN bij voorkeur van Nederland en Overzeesche Rijksdelen door particulier, geen handelaar. I Brieven aan Afd Adv. onder nr. 2067. 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiii HOLLANDSE en INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel. 600712 Dir. M. WIJNANDS J v/h Grand Hotel, Makassar j liiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN f door bevoegd lerares op alle vakken j voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. I Tarieven billijk. Mevr. A. v. Eijsbergen 1 Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii r>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKXXXXX>^ Alg. Ass. bedrijf ,,Argo" Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 DOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOCxy Vlamingstr. 5 - Den Haag - TeL 11.66.77 Ruime keuze in: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN marklesringen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) OORLOGSGRAVENSTICHTING zorg voor het Nederlandse Oorlogs graf waar ook ter wereld Inlichtingen: Bankaplein 5, 's-Gravenhage, Telefoon 541 300 Bijdragen: Giro 40 10 00 Alwéér een maand om van het Nieuwe Jaar en wat is GEWONNEN? Als U de gehad had, zou U al een maand lang plezier gehad hebben en tanggoeng geen aangebrande rijst, ja zelfs niet eens de bezorgdheid ervoor. Hij kookt (en stoomt) zó: Tjeklèkl Aan! Rood lichtje voor "awas" Tjeklèk! Uit! Vanzelf! Hoef niet djaga; Rood lichtje uit. Nu is alle water verkookt en stoomt de rijst zelf een kwartier voort om precies helemaal goed te zijn. ETE NI I I Is dat geen "little paradise"? BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van u willen ontvangen de rijstkoker inhoud 1 liter/1,8 liter.* Het bedrag van f 45,—If 55,*/eerste aanbetaling van de afbetalingsregeling volgens artikel in Tong Tong*/werd heden aan u overgemaakt. Naam: Adres: Datum: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Handtekening Vraag prospectus of bestel direct. 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 37