ALTUD FIT ZUN EXTRA LEVENSKRACHT i i Jos. van Arcken wilt u dit jaar ook naar Spanje? AMAZONE TOURS" INTERFOOD PRODUKTEN E. J. MONTFOORT ZOON oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo RANTANG TONG-TONG f 10,- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Siropen Capsico Keuken-Tamarinde Tamarindol (Jam) Fabriek te BEESD (Gld) Tei. (0 3458) 5 80 J. B. G. VERBURGT VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW Management and Staff invite you to Oucxfyc restaurant the MOST EXCLUSIVE 'Indonesian restau- Q L - rant in town: jHUOilCSUi superb food for Deoole with exauistite taste i I I every Monday, Tuesday and Wed nesday a llooróhow with indoneóian \odz day\c^=> Carlton House Singel 550 Amsterdam reservations 23 20 35 imiiiitiiiitiiiiiiiiiimNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiNiiNiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiinmiiiiiimnmm Gaat het om uw ogen? Ga naar Li I id 11 j v/h J. H. GOLDBERG - Surabaya Overtoom 133. Amsterdam. Tel. 89537 j Voor Ziekenfondsleden van 30-40% korting. liminimiminminiuminmnimii l RESTOGRAI l tegen grijze haren Door dit middel te geDruiken krijgt men de natuurlijke haar kleur terug. Géén verf. géén spoeling - Eén fles genoeg voor een jaar. Vroeger in Indonesië verkrijgDaar. Prijs f. 12,50 p.fl. Toezending onder rembours. Franco huis. Importeur: Zeecroft 25, Wijk aan Zee Tel. 0 2517-478 „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraaat inlichtingen bij: fDir. Th. E. Bendien] FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070] 55 26 47 1 Ruime sortering t GOUDEN RINGEN bij Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20 - 79 18 44 O O O O O O O O O O O O O Tamarinde Gingerol (gember) Rozen Vanille Pistache Soesoeh Afrikaanse Sambal (gezuiverd produkt) (voorheen begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem Ahornstraat 51 's-G raven hag e Tel. 332288 Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. Indien u niet altijd zo fit bent als u wel wenst, niet voldoende levenskracht bezit en u fysiek niet lekker voelt, kan dat betekenen dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzake- lijkvoorhet onderhouden van een juiste bloed- toevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Door dezelfde oorzaken kan uw spijsvertering verstoord en uw reserve aan energie gevaarlijk klein worden. Doe zoals duizenden mensen in het Noorden van alle leeftijden doen en breng de natuur terug in uw voeding door bij uw maaltijden Aktief Capsules te gebruiken. Aktief Capsules zijn smaakloos. Zij combineren hoge concentraties van tarwe- kiemen (de rijkste bron van „groei"- en „ener- gie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitami- nerijke concentraties. Aktief Capsules bevatten geen verdovende middelen. Regelmatig ge bruik werkt niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over het verschil dat de ge makkelijk te gebruiken Aktief Capsules be tekenen voor uw energie en uw hele welzijn. U zult zich in alle opzichten sterker voelen, jonger en opgewekter en u zult er beter uit zien. Een zuivere huid, gezond haar en stralende ogen zijn het bewijs van uw terug keer naar een vitale, positieve gezondheid. Begin vandaag nog met het gebruik van Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist, f 3,90 voor een kuur. Astma-Bronchitis patiënien U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden JÊT J door aanschaffing van de 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 39