HET MEISJE UIT INDIË CREATIEF VOOR DE VROUW 1 J ^Cruidenrekjo^, Er is door Tong Tong in de loop der jaren veel aan donaties ontvangen. Kleine en grote giften geschonken in alle goedheid des harten en met grote dankbaarheid aan vaard. Vele malen schonk men geen geld, maar goederen met een bepaalde bestemming dan weer artikelen die verkocht konden worden t.b.v. een goed doel dat Tong Tong wilde dienen. v Deze laatste manier van schenken nu. Scheur b.v. uit een juffrouw met een deed Minnie Hoogland. Ze maakte aan aan- rode jas, een rode kembang sepatoe, uit tal alleraardigste briefkaarten die op de een advertentie van een groene 7-up fles OBUZ-bazaar in een wip verkocht waren. de bladeren. Plak ze op een donker recht- Opbrengst voor Tong Tong. hoekje en dat weer op de kaart, klaar is Nu ligt voor ons een Nieuwjaarskaartje Kees! Met een kartelschaar kunt U het van Minnie Hoogland. Een stukje bagor plaatje keurig afwerken, waarop eenvoudige bloempjes geborduurd De borduursters onder de dames hoef ik zijn, het geheel op een witte kaart geplakt. geen tips te geven, die weten zelf wel, Een miniatuur staaltje van creatieve kunst. welk materiaal ze nodig hebben. Er is in TT al meerdere malen opgewekt Het terrein van mogelijkheden voor crea- wat meer creatief te zijn. Herinnert U zich tief werk, in dit geval dus de kaarten, is vorig jaar die aardige Kembang Sepatie- onbegrensd. En ieder mens heeft moge- handwerk-expositie? Een bewijs dat ook lijkheden in zich. de drukke huisvrouw nog graag handwerkt, Ik denk aan de oorlogsjaren, die ik in iets zelf wil maken. Waarom dan die twee Bandoeng doorbracht en ik vraag me af mooie eigenschappen, willen geven en wil len maken niet samenbundelen tot één ac tie? Met het voorbeeld van Minnie Hooglands self-made kaartjes leggen we dit plan aan U voor: O Maak een aantal (25-50-100) originele ge lukwens (Kerst/Nieuwjaars-Verjaars) kaarten naar het recept van Minnie H. (zie verder). O Zend ze, zodra U een aantal afheeft, naar Tong Tong, die ze op de a.s. Pasar Malam in juni gaarne exposeert. Ze kun nen dan eventueel al verkocht of besteld worden, doch in de eerste plaats, kan uw werk bewonderd worden en aansteke lijk voor anderen werken! Signeer uw kaarten, voor de ontvangster misschien een leuke verrassing een bekende te ontdekken! O Probeer de kinderen in deze bezigheid te betrekken. Met wat ze vaak op school aan handenarbeid krijgen, kunnen ze sa men met U leuke ideeën uitwerken. O Deze kaarten worden verkocht door TT en de opbrengst wordt beschouwd als een bijzondere donatie. Over het maken van de kaarten in het bijzonder en het "creatief zijn" in het alge meen laten we graag Minnie Hoogland zelf aan het woord: "Het voornaamste materiaal in een voor raad correspondentiekaarten die je bij V en D, Hema of Galerie Moderne heel goed koop kunt krijgen. Er bestaan ook brief kaartformulieren die ook best te gebruiken zijn, je hebt dan geen enveloppen nodig. De versiering mag dan niet kwetsbaar zijn Benodigd materiaal: lapjes, kantjes, koordjes, raffia en ander borduurmateriaal, maar ook oude tijdschriften waaruit je naar hartelust kunt knippen en scheuren. 10 Met stroo of raffia en in stukjes geknipte kleurige "zuigrietjes" is een verrassend effect verkregen van lampions in de tuin. die honderden actieve, kunstzinnige vrou wen, die allerlei "eigen" winkeltjes voor zagen van werk van eigen hand, verfijnde corsages van kraaltjes, broches van hout met bloemetjes van lakwerk, beschilderde tjobeks, poppen, houtsnijwerk, kalenders, getekende portretten, enz. enz. Hoe bloeide de huisvlijt en hoe creatief en inventief waren de vrouwen! Waar zijn ze gebleven, verstrooid over de aarde als kaf door de f,c Ook gedroogde bladeren en bloemen kun nen bijzonder decoratief zijn. Hier is met een takje chevelures en een fuchsia al méér bereikt dan met uren schilderen mogelijk geweest zou zijn. wind? Verstrooid, maar toch zeker niet als kaf. En er zullen genoeg vruchtbare talen ten hier onder de lage wolken terecht zijn gekomen - zijn die door de koude bevroren geraakt of in winterslaap gevallen? Dan ■heeft die nu wel lang genoeg geduurd! Bovendien is de winter de tijd voor bezig heden binnenshuis nietwaar? Er ,is in een etmaal van 24 uur toch wel een half uurtje waarin we toch maar zitten te klessebessen, dat onvolprezen ngobrol- len, maar ik heb een geheim ontdekt: n.l. dat je kunt praten met bezige handen!" Lezeressen, doet U mee? Helpt U mee aan deze actie? Laat 1967 staan in het teken van creativiteit en persoonlijkheid rondom het Meisje uit Indië! Doe mee! Doe mee! Doe mee! Ik laat hem etiketjes schrijven en ^op plakken over de namen van Holandse krui denpotjes. Foelie wordt djinten, thijm wordt trassi, peper wordt koenir. "Pas op," waarschuw ik, "de potjes zijn gevuld hoor!" Hoeft niet meer, al te laat, net dat hij "laos" wil plakken over notemuskaat, schiet het deksel los en aan de uitdrukking van zijn gezicht weet ik dat er iets verkeerd is gegaan. "Ik zit onder de notemuskaat," klinkt het benepen. "Laos," corrigeer ik, "wat ben je toch een onhandige jongen!' En al moppe rend worden broekspijpen en laarzen schoongeveegd. Nooit geweten dat laos zo scherp rook. Als hij weer schoon is, gaat hij welgemoed verder met een droog: "Laos gevallen, Vetsin nog niet!" en plakt een keurig etiketje van Vetsin over laurier. MA

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10