RADIO BOLLAND Stationsweg 143 tel. 0 70 - 60.17.03 Stationsweg 77 tel. 0 70 - 60.15.12 DEN HAAG EINDELIJK echte importpl. uit Djakarta I Irama leverde ons: KRONTJONG Tjandra aju met zang Mariati 19.50 AMBONNESE LIEDEREN Bahana Sempana o.l.v. Benno Pattiwael 19,50 GAMBANG SULING orkes Lokananta f 19,50 TAMANKU, njanjian bersama anak anak f 19,50 TRIO PARSITO, pengembara tudjuh sendja f 19,50 TITIEK PUSPA, orkes Mus Mustafa f 19,50 TITIEK PUSPA, Dua Ibu, orkes Puspa Sari f 19,50 Alleen deze Iramaplaten uit voorraad le verbaar, daarnaast ons bekende repertoire. Speciale aandacht voor de bandrecorders, radio's pickup's Grundig, Telefunken, etc. voor de LAAGSTE PRIJZEN en fabrieks- nieuw I vriendschappen op, ergens ontstond een lichte controverse, ik wist nooit precies waarom en ik wilde me er niet druk over maken. De HBS-kinderen waren altijd een beetje aan de sombongkant, als Mulo-klant kon je eigenlijk alleen nog meepraten als je zei: "Ik moet naar de kweek". Ik "kweekte" niet, maar ging toch heer lijk naar de Zusters Ursulinen Mulo. Van de Protestantsche school naar een Katholieke Mulo, kunt U zich dat in deze tijd hier in denken? In Indie was alles gewoon, alles waar een goede reden voor was, was goed, afgelopen. Maatje had een onvoorwaardelijk vertrouwen in het strenge onderwijs van de zusters en misschien ook wel een wantrou wen in mijn manier van leren. Het grootste deel van mijn bakvisjaren en alle vreugdes die die met zich meebracht, beleefde ik op en dank zij mijn fiets. Fietsen deed iedereen 's middags. Na of voor het huiswerk. Ik beperkte mijn terrein niet tot Kajoetangan, de Petjinaan of de gladgeasphalteerde bergenbuurt. Soms kreeg ik het ineens in mijn hoofd de richting Kebalen, Oro-orodowo, Lowok- waroe-Glintoeng uit te gaan en welke standjes me voor het laat thuiskomen ook Vanaf het achtererf van de school zag je op de achterzijde van Hotel Splendid. over iets. Als er niets was kreeg juffrouw op haar donder, dat was de slaverig, ellen dige juffrouw van de huishouding die Me vrouw Looman dagelijks met de zweep van haar tong door het werk dreef. Bij iedere maaltijd kregen we stukken juffrouw opge diend die Non's moeder van het levende lijf afsneed, onder het gegnuif van de jon gere broertjes terwijl Non haar hoofd diep gebogen hield. Waarom loopt ze niet weg? dacht ik, juffrouw voortdurend aanstarend en instinc tief begon ik bang te worden voor hetzelfde lot. Als juffrouw ondanks haar duidelijke ellende hier bleef dan kón ze misschien niet weg en zou mij dat óók kunnen ge beuren. Op de tweede dag ontdekte Mevrouw Looman dat mijn haar vuil was. Ze deelde dat luidkeels aan de hele omgeving mee en kamde woest m'n haar, m n hoofdhuid aan iedereen tonend. Op de derde dag sloeg ze een baboe met een karwats omdat ze het bed slordig had opgemaakt. De baboe hurkte op de grond en Mevrouw Looman sloeg maar raak. Toen wij voor het middageten op snerpend bevel van Non s moeder zelf onze borden van de keuken naar de eetkamer droegen, liet ik het mijne van louter beverigheid aan gruizels vallen te wachten stonden, ik heb nooit spijt ge had van deze fietstochten. Heeft U wel eens een Chinese begraafplaats bij magrip gezien? Als de schemering het heuvelland schap met de gemarkeerde uitgravingen heeft overtrokken met een tulen sluier van geheimzinnigheid, is het of ik in een andere wereld ben aangeland. Vogels strijken in zwermen neer in de djatiebomen aan de kant van de weg, de tjodots beginnen druk tjetterend hun zenuwachtig gefladder van boom naar boom. Alles wacht op de Nacht. Eens heb ik gewacht tot de Nacht werkelijk kwam, het was iets adembenemends, ik stond als vastgenageld bij mijn fiets aan de berm van de weg, ik zag de gemetselde grafplaten scherp wit afsteken tegen de steeds donkerwordende omgeving. Ineens stond ik alleen, ik kon niets meer onder scheiden en ik werd beklemmend bang. Waarvoor? In die tijd hoorde je niet van aanranders en moordenaars. Ik was blij toen een dogkar aankwam. "Ada apa non? Lampoe mati?" vroeg de koetsier. O ja, lantaarn aansteken, die wie belende olie-lantaarntjes die zo vreselijk konden walmen. Daar was de Klenteng alweer, ik trapte snel Petjinaan door. "Je weet dat je voor donker thuis moet zijn", zei mijn moeder. "Waar ben je ge weest?" Elke absurde leugen was beter dan de absurde waarheid, dus zei ik: "Platen kij ken bij Flora bioscoop". Om de hoek van de Flora bioscoop waren een paar winkels die filmster-briefkaarten verkochten. De leugen werd aanvaard, maar mijn te laat komen niet natuurlijk. Ouders waren vroeger erg stipt. Zondagochtend naar de kindervoorstelling met je zusje en ander klein grut op sleep touw. Maar de films die je echt verlangde te zien, daar mocht je van je ouders niet eens naar toe. Dus leefde je je uit in het verzamelen van filmsterren. Schriften vol op de stenen vloer van de gang. Ik moest zelf de gang aandweilen, op m'n knieën. Mevrouw Looman stond in ra zernij boven me te krijsen net als met de baboe die morgen, maar gelukkig haalde ze de karwats niet. Ze had me dolgraag doodgeranseld maar dat durfde ze net niet, ze krijste maar, vlak boven me. Non huilde met me mee, de broertjes grijnslachten bij de eetkamerdeur. Ik was toen al een paar jaar niet meer in staat mensen die me wat aandeden te doen verdwijnen, Juffrouw Platteel was de laatste geloof ik. In elk geval moest ik met huid en haar door deze werkelijkheid heen, 't viel me niet mee. Later, bij het vallen van de schemering, zat ik alleen op het tuinmuurtje voor aan de straat. Het was de laatste avond, ik zou de volgende dag naar huis teruggaan maar de avond en nacht en morgen met ontbijt zou minstens een jaar duren. Ik zat op de stoep van het gerechtshof te wachten op mijn executie toen Mam plotseling voorbijreed. Markoen de chauf feur reed wat langzamer en Mam boog zich voorover om in het lichte gerechtshof te kijken en zag daardoor mij niet op de don kere stoep zitten. Toen versnelde de auto z'n vaart en reed door. Ik rende er achter aan maar kon natuurlijk niet roepen. Hielp geplakt met alle plaatjes waar je maar de hand op kon leggen. Op een keer kwam mijn vader thuis van de paser met 3 jaargangen "Cinema en Theater". De bladen werden aan flarden geknipt, ik ruilde en sjacherde als een be zetene en in de gretigheid van "veel" te hebben, kon ik vriendinnetjes zelfs een paar toneelspeelsters kwijt. "Wie is Else Maus", ik heb nog nooit van Else Maus gehoord," zei een meisje. "Ze is erg beroemd in Europa", beweer de ik, we konden uit de beschrijving niet veel wijs. Van de mannen waren Ramon Navarro en Charles Farrell favoriete. In sommige kamers sierden hun schone ge laatstrekken de muren van zolder tot plint. Een vriendinnetje (ik zal haar naam hier niet noemen) had ze zelfs aan de binnen kant van de klamboe geprikt. Lumineus idee vond ik en ik vond het heel spijtig dat onze klamboe overdag meestal in een knoop gedraaid naar binnen werd geslagen. Malang met je Soos, Wienerbakkerij, Ha- zes, Mabes, Hoenkwee huis, Alhambra, Flo ra, Atrium theater. Malang met je gastvrije nooit, wist ik toch allang. Teruggaan was helemaal onmogelijk. Ik rende naar Pópó Pisser, ik wist meteen dat ik daarheen moest, naar Pópó Pisser die vlakbij woonde. Ik rende geluidloos op mijn tennisschoenen over het asfalt en keek ondertussen naar mijn schaduw, een vlie gende gedaante onder de schemerige straatlantaarns. Het was vroeg in de avond maar er was geen mens op straat, de as sembomen stonden onbewogen, er waren geen klanten bij de warong voor de brug. Dadelijk over de brug stond het kampoeng- achtige huisje van Pópó. Zij voerde mijn angstige instructies uit. Eerst Pap en Mam opbellen en ze zeggen dadelijk, dadelijk, te komen om me te halen. Niets aan de Loo- mans zeggen, wachten tot Pap en Mam er waren, niets zeggen aan Mevrouw Looman, me verbergen als Mevrouw Looman me kwam zoeken. Pap kwam me halen. Er werden geen uitleggingen gevraagd en er werd geen commentaar geleverd, ook thuis niet. Ik weet niet of dat voortkwam uit tact, volle dig begrip of een zekere gegeneerdheid die zo vaak bestaat tussen ouders en kinderen die van elkaar houden zonder elkaar al te goed te kennen. (wordt vervolgd) 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11