MOHUN BAGAN EN JARNAIL SINGH 5 - KLEUREN en VORMEN kiezen JAN RIJPSTRA N.V. maakt het wonen tot een feest door het kopen van o o BEZOEKT ONZE SHOWROOMS! EEN GOED BANKSTEL EEN GEZELLIGE EETH0EK EEN MODERN BERGMEUBEL FLEURIGE GORDIJNEN DEGELIJK TAPIJT Een spelbeeld van de wedstrijd tussen Howrah Union en Mohun Bagan...het had net zo goed een wedstrijd tussen Hercules en Oliveo in het Deca Park kunnen zijn. ENPEE bracht het weer eens op: Het is MohAn Bagan, zo zegt hij! In begin juni van dit jaar, bracht ik een zakenbezoek aan Calcutta. Halverwege de zaken-conferentie slipte ik stiekempjes naar de Maidan om de wed strijd bij te wonen tussen Howrah Union en Mohun Bagan. De temperatuur was 104 graden F of wel 40 graden C. En ik met mijn conferentie colbertje in die hitte tus sen 20.000 opgewonden en zwetende Ben galis, die om het minste geringste stampij maken. De wedstrijd was spannend met vooral prachtige passes van het 3, 3, 4 spe lende Mohun Bagan. Er was gelukkig geen reden tot opstand want Mohun Bagan won met 3-1. De centre-back en aanvoerder van Mohun Bagan is Jarnail Singh, een potig gebouw de Sikh uit de Punjab. Hij is ook aanvoer der van het Indiase elftal en hij werd in het afgelopen seizoen gekozen tot centre back en aanvoerder van het all-Asian team, dat twee wedstrijden speelde tegen Engelse first league beroepselftallen. Aangezien ik toch spijbelde van de confe rentie, kon ik evengoed met Jarnail Singh gaan praten na de wedstrijd. Hij bleek een zwijgzame en uiterst beschaafde man te zijn van tegen de dertig. Hij heeft een universiteitsgraad en blijkt dan ook bizon der goed ontwikkeld te zijn. Hij is beroeps voetballer evenals trouwens het hele elftal van Mohun Bagan. Maar hij is ook sports- commissioner van de staat Punjab. Hij tracht het voetbalspel populair te ma ken in de Punjab. Hij zei: "Bengalis, Maha- rashtrans en Goans zijn fijne voetballers, maar ze zijn te klein. Als we internationaal wat willen betekenen moeten we de Pun jabis in het spel interesseren. Punjabis zijn natuurlijke sportlieden. Welke sport een Punjabi ook beoefent, het duurt niet lang of hij blinkt erin uit. Tot nu toe werd er in de Punjab alleen hockey gespeeld, athletiek bedreven, ge worsteld en gezwommen. En ziet, het we- reldkampioens hockey elftal van India be staat, op enkele uitzonderingen na, uit Pun jabis. Dit is ook het geval met onze ath letiek teams en met onze worstelploegen. Ook het Indiase tennis Daviscup team heeft in twee van de vier leden Punjabis, name lijk Misra en Premjit Lal. Maar gek genoeg heeft het voetbal nooit in de Punjab ge bloeid. Daar, zo zei Jarnail Singh, ga ik verandering in brengen. (Hij heeft intussen reeds een groot succes geboekt: het elftal van de Punjabi police won een All-Indian bekertournament. Het elftal werd door Jar nail Singh getrained.) Jarnail Singh, ondanks het feit dat hij een Punjabi is, is ongewoon loyaal tegenover zijn club Mohun Bagan. "Mohun Bagan," zo zegt hij, "is meer dan een club uit Calcutta. Het is India's symbool van de vrijheid. Overal waar Mohun Bagan komt in India, worden provinciale gevoelens opzij gezet en wordt hulde gebracht aan Mohun Bagan. En dit ondanks het feit dat wij in de laatste jaren geen kampioen meer kunnen Bengal en Mohamedan Sporting zijn ons vaak te glad af." "Mohun Bagan is de oudste sportclub in India. Wij zijn begonnen als een athletiek club en we hebben een jockey afdeling welke tot de sterkste in India behoort." Hij voegt er snel aan toe dat alle spelers van Mohun Bagans hockeyteam allemaal Punjabis zijn. Ik vertelde hem dat er een verschil van mening heerste over de spelling van de naam Mohun Bagan. Jarnail Singh grinnikte eens wat: "Mohun Bagan", zo zei hij, "is een transliteratie van het Bengali, dat Fas cinerende Tuin betekent, naar het eerste speelterrein, waar de club 70 jaar geleden sport beoefende. De Engelse transliteratie is altijd geweest Mohun Bagan en niet an ders." "Maar", zei hij, "wij hebben in het verleden heel wat internationale reizen ge maakt en U moest eens zien hoe de buiten landse kranten onze naam verbasterd heb ben. Wij hebben achtereenvolgens Mo- hoong Bagan, Mohong Bakhan, Mohan Ba gan, geheten in Birma, Hong Kong, de Phi- lippijnen en Egypte. Niemand in het buitenland kreeg het in zijn hoofd om ons Mohun Bagan te noemen, wat we geheten hebben sinds 1889. JAN BALL FASCINEREND I Zo noemde een lezer Bernhard Dahm's "Soekarno en de Strijd om Indonesië's On afhankelijkheid" 13,50 incl. porto). Een brok moderne historie, "zelf meege maakt", maar nu dieper doorgrond door menige onthullende blik achter de scher men. KENT U Het verhaal van De Kraai die Kapok stal? Van de Vlinder en de Aap? Van de Aap, de Tijger, de Kat en de Geit? Van de Kasuaris, de Kroonduif en de Veldmuis? De Smid en de Palmwijntapper? Deze en veel meer nog vindt U in Dr. J. de Vries' "Indische Volksverhalen". Leuk weet je! 1,75 incl. porto. En als U de smaak (weer) te pakken hebt, koop dan ook "Indonesische Volks verhalen" van C. H. Schaap, f 4,90 incl. porto. worden al zijn we er steeds dichtbij. East OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOCX O O O O O O O O O O O O Aantrekkelijke betalingscondities de constant rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.) den haag - Tel. 60 66 16 komplete woninginrichting, dames-heren-kinderkleding verwarmings- en kookapparaten, elektrische huishoude lijke apparaten, radio en T.V., rijwielen en bromfietsen 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)000000000000000000000000000000 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13