hoever bent U bij de tijd ten achter, lieve huisvrouw? BRIEVEN Toen ik voor de aardigheid een lichtbundel op zo'n beest richtte, kwam hij eerst schoor voetend naderbij om daarna in volle ren op het licht af te komen. Met een welgeslaag de sprong naar links kon ik een botsing voorkomen. Toen kreeg hij de lucht van een mens te pakken, waarop hij met veel geknor er van door ging. Overdag maakte ik met de boot een tocht stroomopwaarts; de rivier kreeg zijn water van de omliggende moerassen. De oevers waren begroeid met nipa, niboeng en peda- dobomen (mangrove). Op een dergelijke tocht zagen wij wel een twintig tot vijfentwintig gavialen, langbek krokodillen. Enige kwamen ons tegemoet om vlak voor onze boot met een fikse sprong weg te duiken. Anderen lagen lekker lui op de oever, de kop rustend op een nipablad en bleven waar zij waren niettegenstaande wij vlak langs hen voeren; de rivier was slechts een vijfentwintig meter breed. Op de modderbank lagen bij eb krokodillen zich in het zonnetje te koesteren; zij leef den er prinsheerlijk want van de vissers kregen zij genoeg visafval om geen ver langens te koesteren naar een mensenbout. Deze lieve beestjes hadden dan ook nim mer een mens kwaad gedaan. Maar nie mand durfde op de laatste trede van de trap, vlak boven het water te gaan man- dieën, "siapa tahu". Op verzoek van de vissers maakte ik er geen jacht op. De derde dag tegen een uur of elf zagen wij de smokkelprauw, te herkennen aan een wit en bruin zeil, met bolle zeilen naderbij komen. Op een kilometer afstand van de monding werden de zeilen gestreken en het anker uitgegooid. Het was eb waarom Matali halt hield en de vloed afwachtte. Toen het zover was en de modderbank niet meer zichtbaar, zagen wij dat de smokkelprauw de zeilen hees en tot onze verbazing geen koers zette naar Soengei Benoeh maar zee koos. De pientere Matali had ons ontdekt. Wij startten de motor en zetten de achter volging in. Na twee uren waren wij de prauw zo dicht genaderd, dat ik zonder gevaar enige scho ten naast de prauw kon lossen om tot stoppen aan te manen. Ik schoot met mijn mauser cal. 404 en waar de kogels in sloegen spatten waterzuiltjes omhoog. Ein delijk streek Matali de zeilen en bleef dob berend onze komst afwachten. Langszij gekomen onderzochten wij zijn ka- pal en bevonden dat deze volgestouwd was met contrabande, zoals textiel, vuursteen tjes, zout uit Singapore, aanstekers, luci fers en nog vele andere artikelen, genoeg om Matali bij zijn koentjoeng te pakken en de prauw met lading te confiskeren. Wij aanvaarden de terugtocht met als sleep onze buit, terwijl de slimme Matali en zijn kornuiten bij ons te gast waren. K. GREEVEN "Ik wil een scriptie maken over poppen van verschillende landen en volken. Kunt U me iets vertellen van wajangpoppen?" "Mag ik enig materiaal en/of foto's heb ben voor een scriptie over Indië of In donesië?" De brieven zijn echt. De namen zijn ver zwegen. Ze geven echt een wanhopig ge voel. Zoals wanneer 'n reporter me vraagt: kunt U me in tien minuten wat vertellen van de situatie in Indonesië? (Het gekke is dat ik wel in tien minuten wat vertellen kan (of voor twee velletjes scriptie) over Venezuela of Ceylon of zo.) Doe je het, dan maak je een ontzaglijke tuimeling uit de Heldenwereld van Ardjuna, Bima en Se- tyawati naar Jan Klaassen op de Dam... Het maakt je twee dingen duidelijk: a. niemand hier kan zich maar bij benade ring een voorstelling maken van de ont zaglijke afmetingen van het terrein waarop Tong Tong zich beweegt, b. het kleinste beetje van ons'is toch al meer dan ge noeg voor anderen...maar dat dit kleinste beetje ook volslagen onvoldoende is om iets goed te wéten, dat wil er nooit in. Indischgasten, blank en bruin, hoe goed begrijp ik jullie als je op vele ongeduldige vragen alleen maar glimlachend het hoofd kan schudden. En hoe zeer is ondanks onze ontzaglijke voorlichting in de moderne we reld voor elke vreemdeling hier waar: Bar- barus hie ego sum, quia non intelliger ulli: ik ben hier een barbaar, want niemand begrijpt me... T.R. Veegt U nog steeds met de sapoe of zuigt U electrisch? Strijkt U nog steeds met het arang-strijkijzer of strijkt U electrisch? Kookt U nog steeds in zo'n gewone pan of kookt U electrisch? Nee, we bedoelen NIET de dure electrische snelkokers. We bedoelen de Philips Elec trische Rijstkoker die zichzelf uitschakelt als Uw rijst gaar is. (Nooit meer angoes!) Het wonder van deze tijd! En WIJ brengen hem aan de huisvrouw in Nederland! Steeds meer vriendinnen zullen U voor zijn. Niet alleen dat, maar bovendien: alleen NU de lage introductieprijzen en alleen NU de afbetalingsvoorwaarden van BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van u willen ontvangen de rijstkoker inhoud 1 liter/1,8 liter.* Het bedrag van f 45,If 55,Wie koopt op afbetaling, stuurt de eerste betaling van f 20,voor de grote ijrstkoker (en daarna nog f 20,en f 15,of van f 15, (en daarna nog tweemaal f 15, Naam: TONG TONG. Vraag prospectus of bestel direct. Adres: Datum: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Handtekening 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16