'S AVONDS VERMOEID NAAR BED? GEEN ENERGIE? Aktief DJOÜA */&Co VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kanvoor u de oplossing zijn. I J. M. VAN EXEL's kunnen uitvinden welke enorm belangrijke plaats de Indo ingenomen heeft in de ont wikkeling van de Cultures, in het Leger, in het BB, in de architectuur, de Letter kunde. "Kleine Boeng, je weet niet hoe rijk je bent...!" Eens, vér na mijn en Uw dood, zal de "Koloniale Historie" doorvorst worden (WAT NU ALLEEN NOG DOOR BUITEN LANDERS GEBEURT; HOLLAND MAFT!) en zullen waarden ontdekt worden, waarop elke Indo EN NEDERLANDER trots zal zijn. Nu nog niet... nu nog niet... T.R. BESTAAN MET DE DOOD "Weet je waarom "het Ongeluk onze be staansvoorwaarde is" (zoals jij schrijft)? Ik denk omdat je door ongeluk - als je het op de juiste manier weet te verwerken - nader tot God komt. Net als een struikdie maar in het wilde weg groeit en bloeit, totaal ver wilderd. Maar die van tijd tot tijd op de juiste manier gesnoeid, tot iets moois wordt gemaakt." D. COUWENBERG-MOLENAAR Het beeld van de rozenstruik is inderdaad goed. Een tijd terug heb ik in Tong Tong de Dood ook vergeleken met een lieve oude dame, die met de tuinschaar in haar rozentuin rondgaat. Juist omdat ik vaak in de oetan geleefd heb en veel aan natuur studie gedaan heb, weet ik dat het Leven als Oerbeginsel, als Ontembare groeikracht zó ontzaglijk groot is, dat als b.v. maar één jaar alle zaden uitkwamen die voortgebracht werden, alle viseitjes tot wasdom kwamen, het Leven zichzelf zou vernietigen door zichzelf. De dood, het ongeluk, de tegen slag, zijn dus inderdaad "bestaansvoor waarde" voor al wat leeft. Helaas leven de meeste mensen met het versteend idee dat "alles heeft het Recht om te leven" (waar bij men wél handig om zichzelf denkt, dus b.v. runderen en varkens mogen ongelimi teerd gedood worden, maar andere dieren zijn weer "zielig") en t.a.v. zichzelf wenst men "de hemel op aarde". Met handige systeempjes en foefjes komt men een heel Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze in: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN marklesrlngen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) CAPSULES Als u 's avonds oververmoeid bent, geen energie meer bezit, kan dat be tekenen, dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzakelijk voor de juiste bloedtoevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Neem daarom Aktief Capsules. Deze combineren hoge concentraties van tarwekiemen (de rijkste bron van „groei"- en ,,energie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitaminerijke con centraties. Aktief Capsules zijn smaak loos, werken niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over de invloed van Aktief Capsules op uw energie en welzijn. Begin vandaag nog met Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apo theker en drogist, 3,90 per kuur. PENSIOEN "Ik vind het toch verschrikkelijk dat je een oude dag tegemoet gaat zonder pensioen en zonder appeltje voor de dorst. Laat me in Tong Tong een actie beginnen voor een pen sioenfonds..." F.d.K. Neen. Als onze Indische gemeenschap in latere jaren niet het bordje rijst kan op brengen om mij (of welke Indischgast ook) te voeden, de rustbank om me slaap te geven, dan is de wereld tóch de moeite niet meer waard om er te leven. Ook in de armste jaren van Tong Tong heb ik niet te kort gehad. Als ik in Europa niet kan leven zal ik elders leven waar het wél kan. Laat het me nou maar zeggen (al weet ik dat men mij idioot noemt): Ik geloof niet in een wereld, waarin men door handig uit smeren zijn hachje zo lang mogelijk rekt. Ik geloof in een wereld van Mensen zoals in Toeloengagoeng en Leuwiliang, waar men in zijn leven vriendschap zaait om op zijn ouwedag zorg te kunnen oogsten. Waar men zonden vergeeft, leed draagt, verliezen accepteert en van zijn winsten rijkelijk deelt aan minder gelukkigen. Al het andere is geen leven. Wij Indische mensen kunnen dit leven hier maken als wij willen. Als wij willen...als wij willen... ALS WIJ WILLEN, want wij zijn allemaal geboren met een vonk van het ontzaglijk Goddelijk Vuur. Maar men wil rekenen...ga je gang! Daar aan doe ik niet mee. Misschien denk je: "En de Bruine Bussen dan?" Kijk niet naar de dubbeltjes die wij vergaren. Kijk naar de Geest van Hulp vaardigheid die ermee getraind wordt. Om die geest gaat het. Want bussen zijn "uit- puttelijk", de Geest NOOIT. T.R. TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN door bevoegd lerares op alle vakken voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. Tarieven billijk. Mevr. A. v. Eijsbergen j Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 niiiii:i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIüi eind, maar het is de vraag nog of het eindresultaat van vandaag: deze geasfal teerde glas-en-staal-wereld plus sociale zekerheden Geluk waarborgt. Het "God geeft, God neemt" is de enige basis van gezond inzicht. Niet mazzelen, niet schuld zoeken... T.R. TE LANG GELEEFD "Ik kan begrijpen dat U soms pegel bent van deze wereld. Ik heb dat gevoel ook sterk als ik zo om me heen kijk. De zedenverwilde ring. De grove Godsontkenning, 't Geeft me soms het gevoel dat ik te lang leef..." M.R. Hoe juist is dat gevoeld. En hoe juist IS het ook! Deze opmerking werd door meer dere lezers (-essen) gemaakt: dat het mee doen met dit leven, het hierin nuttig zijn, tóch niet mogelijk was. Er is geen verwer ping of neerzien-op, maar een overtuiging dat meeleven niet mogelijk is. Ons leven is inderdaad voorbij. Al wordt dit door som mige mensen gevoeld als "erg", het is het niet. "The rose that once has grown for ever dies", zei Omar Khayyam. Maar wie geen kans ziet rond zijn 45ste jaar afstand te doen van materiële begeer ten en sociale ambities om met zijn geest andere levensterreinen te vinden, die is verloren... T.R. IMIlilillliUIIIIIIIIHUIUUUIIIIIIIUIIIIIIIUIillllMIIMlmillllUIIIUIIillllllllllllllllUUUIUUIIialllllllimUIIIMIIIIMI 1 Schoenhandel I alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 j Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten, i vanaf maat 32 1 NIEUWE voorjaars-modellen 1 ook in kleine maten I I 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19