PATRONISEREN NANTI IN TREM ■jyu fjbTK&t' HET IS -TEN STRENGSTE-VERBODEN IN EN UIT TE STAPPEN ZOOLANG DE TRAM IN BEWEGING IS. WAAR- SCHUWT DEN CONDUCTEUR/iJDIG WAAR UWVENSCHT UIT TE .STAPPEN EN -STAP AWrf UIT TUSSEN DE SPO REN. Eén onzer lezers herinnerde zich hoe op bovenstaande wijze een waarschuwings bordje in de Bataviase tram (Nanti Ini Trem Mogog) door een scholier was "gecorri geerd". Overigens moeten kolonialen-haters niet al te haastig: "Hal! Die gemene kolo nialen!!" roepen, want dit bordje dateert uit het "Prae-Nozem-era" en hoe uitgelaten en vechtlustig onze HBS-ers in Indië ook waren in de 20-er en 30-er jaren, in de tram gedroeg men zich voorbeeldigal werd er vaak op adembenemende wijze uit en in rijdende trams gesprongen, helaas op inspiratie van onze conducteurs zelve, die op onnavolgbaar sierlijke wijze als Gatutkotjo (die immers vliegen kon) on danks hun zware geldtas vóór uit rijdende tramwagens konden springen en er meteen achter weer op Herinnert U zich hoe deze altijd vrolijke (en in de middaguren slaapwandelende) gentlemen in hun zwarte uniform met rode biezen, met hoofddoek en op blote voeten "lêmês" op het achterbalcon konden staan als een srimpi? Zodra je gezeten was, kwamen ze naar je toe. "Kartjies?" En jij: "Abonmèn!" of "Pasar Baroe, balik!" Waar op hij met plechtige gebaren zijn wijsvinger met de tong bevochtigde, het kaartje uit koos en je bediende, of, zoals een ambte naar eens constateerde: "een portie sputum op een tramkaartje serveerde"... Controleurs waren meestal gepensioneer de KNIL-militairen, dewelke vaak groot en rood en "djangan main gil a"De sterkste kerel die ik ooit als controleur heb zien fungeren was een enorm Germaans type met een Wilhelmsnor. Toen hij eens op het voorbalcon naar buiten hing, achterwaarts kijkend of er geen bontjèngers aan de tram hingen, zag hij niet (het was op Pasar Senen" dat er vier sjouwers op straat lie pen, een ijzeren tweepersoons ledikant tor send met die hoge spijlen, weetjewei. Ra kelings langs de trambaan. Hij sloeg met zijn ossen-nek tegen één van die spijlen met zulk een kracht, dat de vier sjouwers mét bed als door de bliksem tegen de grond geslagen werden. De controleur cir kelde alleen netjes de tram in, onthutst roe pend: "Himmelkreuzdonnerwetter!" De tram stopte. De sjouwers bleken ongedeerd, de getroffen beddespijl was zo krom als een hoepel en de controleur liep nog weken met een dik verband om zijn vette nek. De Indonesische conducteurs waren lang zo streng niet en gunden ons (kwajongens van 8, 10 jaar) wel een ritje op de tender, waar je gehurkt zat, je vasthoudend aan al lerlei uitsteeksels en één halte mocht mee rijden na een "Permissie, Mas!" Dan draai de hij zich (soms) om en deed of hij je niet zag. Alleen heeft een keer een speelse conducteur een tjitjak in mijn tjelana monjet laten vallen en heb ik tot nu toe hemelhoog respect voor mijn ijzeren koelbloedigheid om niet met een schreeuw de tram los te laten. Al weet ik tot nu toe hoe koelbloedig ook tjitjaks kunnen zijn... Ah, je maakte wat méé in die tram. Eén van de mooiste gezichten: de één uurs tram met een achterbalcon vol meisjes (die reis den altijd eerste klasse en jongens altijd tweede klasse - had niets te maken met stand), vrolijk kwetterend en niets ziend van jongens op de fiets op straat, die "toe vallig" precies het tempo van de tram had den en óók vrolijk kwetterden en helemaal geen meisjes zagen...maar sommige van die beauties herinner je je nou nóg! Tsk- tsk! T.R. MET SPEK SCHIETEN "Wij kennen geen vleesloze dagen!" zo kraait 'n advertentie van 't Voorlichtingsbu reau Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven, onder het motto HOOFDSCHOTEL VLEES, elke dag in de grote dagbladen. Dan is er een smullende aanspraak voor de huisvrouw die altijd "ongelooflijk knap" is omdat ze "er steeds weer in slaagt een heerlijke maaltijd op tafel te toveren. Wat dacht U, vlees is bij ons altijd hoofdschotel! Er zijn gelukkig plenty vleessoorten... Bief stuk tartaar. Halskarbonaden. Saucijsjes!... En dan komt Tip No. 10 van chef-kok Henri Eksteen: SPEKSCHNITZELS: spek lappen zouten en bestrooien met nootmus kaat, wikkelen in plakjes spek en dan door een losgeklopt ei en wat paneermeel halen. Bakken in de koekepan met boter of mar garine én een stukje rundvet. Eet smakelijk! Ló! Vlees-nja waar! Spek in spek wikkelen, itoe nama-nja lood-om-oud-ijzer. Ik lach me altijd het heen en weer om zulke advertenties. Doet aan m'n jonge jaren denken als Si Bentiet me animeerde om naar de Pasar Gambir te gaan: Restaurant Kanton! Martabak! Sa té kambing! Soto Madoera!...ik heef noh helt foor één és lilin... Zo weten we in elk geval hoe de uit drukking "met spek schieten" is ontstaan: maar de mensen lekker met veel vlees en dan "lellen met spek"! Mijn Pa zou zeggen: "Geef mij maar een stukkie empal..." (En heeft U die VETTE saucijzen wel eens zien krimpen in de koekepan? Het krimpen van wol is er niets bij Overigens wordt hier een oude wet van de physica getorpedeerd: dat nl. stoffen UITZETTEN door hitte. Maar je hebt wel lol, hoor...) T.R. Wat in veel Nederlands geschrijf over de Indische groep, over Indonesië (en ook over andere volken) vaak zo uitermate irri teert, is de patroniserende toon (waarvan de Hollander zich overigens niet bewust is), zo'n toon van: "Ga jij nou maar eerst je handen wassen en in de hoek staan, man netje, en een uur je mond houden. Dan zullen we straks nog eens praten". Het is overigens ook een nationaal ver schijnsel "in eigen huis". Reden waarom b.v. de jeugd vaak zo weerspannig is en zelfs furieus. Maar in internationale verhou dingen doet het vaak grappig aan. Zoals b.v. over het Indonesische volk van 100 millioen zielen gesproken wordt. Doet den ken aan een krielkippetje dat op een ca- suaris-ei klautert en zegt: "Daar zullen we eens een kanjer van een kip uit broeden!" Als het ei breekt, klautert Pa Kip er af en zegt: "Dat heb ik 'm geleverd!" Maar als het causariskuiken opgroeit en af en toe een lelijke pik geeft naar Pa Kip, is onze broeier natuurlijk erg in z'n wiek geschoten en deelt lelijke standjes uit. Niet te gauw boos worden. Natuurlijk gaat elke vergelijking mank. En ongetwij feld is een kip in alle opzichten een nut tiger wezen dan de casuaris; ongetwijfeld ook veel aardiger en sympathieker. Maar de serieuze studenten van historie en ethnische verhoudingen weten dat het toch wel waar is, dat a. de Indonesische vrijheid uit zichzelf is uitgebroed En b. dat er uit het ei een casuaris komt, en zelfs geen casuaris met kippenmanieren. Het probleem van de verhouidng tot In donesië moet serieus, objectief en weten schappelijk onderzocht worden. Want met eenvoudiger maatstaven: het is ook een loopvogel, het hep ook twee pote en vere (of haren?), komen we er werkelijk niet. Meester Pennewip wéét immers ook dat Juffrouw Laps een zoogdier is? Wat de patroniserende houding tegen over de Indische groep betreft: val daar niet over. Dat ondervindt elke minoriteitsgroep in Nederland en is om de beurt elke groep, politiek, religieus, sociaal, zodra er een mening ontwikkeld wordt, die de meerder heid niet lust. Als we niet snel genoeg assimileren, dan is dat helaas een ingeboren Hollandse deugd: die van koppig zijn! Alle gepatroni- seer helpt hier niets. T.R. INDISCH EN INDONESISCH Sommige lezers vinden het "blijvend ver warrend" dat ik nu eens over Indië, dan weer over Indonesië spreek, terwijl ik "toch hetzelfde land bedoel". Vooral Indonesiërs zijn er nogal over in de wiek geschoten soms, en noemen me dan "koloniaal". Weldenkende mensen ech ter zullen inzien dat er inderdééd een groot verschil is tussen Indië en Indonesië, zowel historisch als staatkundig, sociaal en cultureel. Als men voortaan eerst even na denkt voor men boos opstuift, wordt alles kalm duidelijk. Tussen Indische en Indone sische zeden en gewoonten is een heel groot verschil, maar het is altijd Indonesi sche vruchten. 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7