ACHTERAF BEZIEN VER JAARSKALENDER? 8 VOOR DE VROUW Onze Paser Rombeng FEUILLETON HEEFT U AL ONZE Eerst spraken we heel deftig van "fancy fair" maar zo gezien wordt het een dolgenoeg- lijke pasar rombèng met koopjes en verrassingen voor weinig geld, straks op de Pasar Malam. De aanbiedingen van spulletjes, oud, nieuw, weinig gebruikt, stromen binnen en daarom moeten we iets organiseren dames. Helpt U mee? Het gaat in de eerste plaats om het verzamelen van de artikelen en het administreren voor zover het artikelen betreft die voor de aanbrenger wat moeten opbrengen. In Spijkenisse bood mevr. Leander, Larix- straat 25 A zich aan als verzamelaarster. U kunt dus bij haar terecht (telef. 01880- 4619). Tweedehands auto's, wasmachines en koelkasten neemt ze niet aan, zei ze, tida ada tempat. Ik neem aan dat U intussen naar box en rommelzolder bent getogen en eens grondig de boel bent gaan bongkar. Daar liggen en staan nog een boel dingen die de vodden man honoreert met een schaamteloos lage prijs en die u dus maar bewaart tot zich de kans voordoet dat U er iemand een ple zier mee kan doen of misschien nog kan verkopen. Nu beste mensen die kans i s er nu. Maar nu even zakelijk de regels van onze pasar rombeng. Wij verkopen straks: 1. Alle huishoudelijke artikelen in goede, bruikbare staat. Liefst geen klein ser vies of goed dat al vrij goedkoop nieuw te krijgen is. 2. Boeken, platen, wandversieringen, vazen, potten, kleden, vlechtwerk. 3. Kleine technische apparaten, gereed schappen die nog tanggoeng bruikbaar zijn. 4. Antiek, op elk gebied als het maar wer kelijk aardig of mooi is. GEEN GEBRUIKSKLEDING EN SCHOEISEL! Dus wel b.v. een serimpi-kostuum, gebor duurde muiltjes, een sari etc. etc. Alle artikelen worden verkocht tegen re delijke prijzen. Het gaat om bereikbaarheid voor iedere beurs, om elkaar wat te gun nen en zelf ook nog wat over te houden. Tong Tong vraagt van alle artikelen 30% van de opbrengst. Hiervan betalen wij de standhuur en alle andere kosten die het opzetten en beheren van de pasar rombèng met zich meebrengt. Wie artikelen cadeau wil geven en dus de opbrengst volledig aan Tong Tong wil schenken, mag dat natuurlijk doen! Maar nu: Wie zou zich willen belasten met het ver zamelen van de barang en het registreren ervan? De goederen worden op een nader af te spreken datum opgehaald of op onze kosten verzonden. Geeft U zich uiterlijk 25 maart a.s. op dan kunnen wij uw adres bekend maken in ons blad. VANAF 15 APRIL kunt U Uw barang rechtstreeks toezenden aan Tong Tong, Prins Mauritslaan 36, Den Haag. Elk artikel moet voorzien zijn van naam en adres en de door U gedachte prijs. Met Uw hulp en medewerking wordt deze pasar rombèng een evenement waar ieder een nog lang met plezier aan terugdenkt. Ramé-ramé, banjak oentoeng voor alle par tijen. Als U NIET handelt onder het I.V.I.- motto (Indo verlakt Indo). Wees een beetje kritisch met wat U geeft en redelijk in uw prijs door GREET GAUDREAU IV Mijn kamer op de fabriek was een para dijs. Ik bekeek alles terwijl ik in bed lag; de kale gewitte muren, Mam's schrijftafel, het grote scherm voor de deur naar de eetkamer. Tussen het bed en de muur van de voorgalerij het smettèloos witte stilletje waarvan ik altijd dacht dat 't zo heette omdat ik 't erg stilletjes moest gebruiken vanwege de visite en de aanstaande zwa gers aan de andere kant van de muur. Eigenlijk wist ik beter want ik was nu bijna tien, maar bij mezelf zei ik: daarom heet 't een stilletje. Even later kwamen de Loomans nog aan rijden. Er bestond ook een Mijnheer Loo- man maar alleen als een schim want zijn vrouw had hem al lang geleden verslonden, ledereen deed lacherig en beschaafd over mijn wegloperij net of Pap en Mam geen verdenkingen koesterden en Mevrouw Loo- man geen kwaad geweten had. Mam zei dat ik altijd al zo'n moederskindje was ge weest en Mevrouw Looman bracht handig mijn vuile haren op de proppen dat Mam's gegeneerdheid daarover haar de mond zou snoeren. Van die avond af waste Mam zelf iedere zondagmorgen om tien uur mijn haren. Ze deed het een beetje ruw en plenste het water met volle emmertjes over m'n hoofd zodat ik angstig grienend naar lucht hapte. Dat was omdat ze iedere keer weer boos werd op Mevrouw Looman die haar ver waarlozing van mijn lichamelijke verzorging EINDE Een van de vrouwen uit mijn naaste omge ving bekend om haar olympische rust in moeilijke omstandigheden en haar superi eur gevoel voor humor, gaf daarvan tijdens de bezetting door de Japanners het vol gende staaltje. Toen men haar verschrikt kwam vertellen, dat de Jappen besloten hadden alle Neder landers zonder onderscheid uit te roeien, zei ze doodleuk: "Als het zo ver komt, dan trek ik mijn kakemono aan, ga naar het yoshiwara en pleeg kanan kiri". W. ALLARD WIE MAAKT EEN RANTANG-HOES? Het idee kwam natuurlijk van een man die blijkbaar, vaak met een (gevulde) ran- tang heeft moeten lopen: waarom maken jullie geen mooie hoes daarvoor? Reuze idee! Wie maakt een gracieus om hulsel voor onze zo nuttige en trouwe etens drager. Die aluminium rantangs glimmen zo nadrukkelijk en als je in de tram moet is het niet leuk toch om iedereen te laten weten dat vandaag de kokki of de baboe niet binnen zijn gekomen en je dus maar eten hebt moeten halen? Ajo creatieve meisjes uit Indië; ontwerp iets fleurigs, iets chic's, iets aparts voor onze rantang en stuur ons óf die hoes, of een foto ervan. Voor onze stand op de Paser Malam! 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC O Met Batakse astrologische tekens. O o o O f. 3.- incl. porto n O OOOOuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC aan het licht had gebracht en op mij die de oorzaak van dit alles was, beginnend bij de dag van mijn geboorte. Gelukkig gingen de zusters toen trouwen en door de drukte werd de haorwasserij, zoals vroe ger, teruggebracht tot af en toe. Non werd samen met Tien en mij strooi- meisje bij het huwelijk van de tweede zus ter maar ze wilde dezelfde dag naar huis. Ze had n.l. voor het trouwen op haar beurt bij ons gelogeerd maar dat was ook al geen succes geweest. Ik was midden op een maanlichte nacht wakker geworden door Non die naast me zat te snikken en naar huis wilde. Ik kon onmogelijk begrijpen hoe zij uit ons huis terug wilde naar het ge rechtshof en haar nachtmerrie van een moeder en de dagelijkse slachterij van Juffrouw en baboes. Ik bleef maar zeggen: "Wil je heus naar huis terug, Non?" 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14