ik U kookt er alles mee zonder OOIT „gosong VOETSTAPPEN IN 'N ANDERE WERELD Kils. ik II! DONGENGAN VAN SI KLAAS In verscheidene tijdschriften las ik over spookverhaaltjes en wie ik ook daarover sprak, staan er scepties tegenover. Door mijn eigen ondervinding is dan de con clusie, dat er werkelijk machten (onzicht bare) zijn, die de levende mens willen tonen dat zij bestaan. Het geschiedde in de jaren 1929 in Ban- joewangi een havenplaats aan de uiterste Oostkust van Java aan straat Bali. Wij d.w.z. mijn vrouw, ik dan en vier kinde ren, bewoonden een woning van gêdek (ge vlochten bamboe) en had het huis een smalle voorgalerij en een grote afgesloten galerij, waar de slaap- en ontvangkamer stond en natuurlijk ook bijgebouwen. In ,dat huis werd dan ons vierde kind, een zoon, geboren. Zoals bij de Indischen gebruikelijk sliep de jongen van over de 40 dagen oud tussen ons (moeder en vader) in het groot ijzeren ledikant. Zulks diende dan voor het gemak om direct aanwezig te zijn bij even tueel de jongen iets nodig had. Op een avond zowat een uur of half tien lag ik reeds flink te ronken, want ik had een zware dag op mijn werk gehad en lag naast mij het kind en mijn vrouw. Met schrik werd ik luidruchtig door mijn vrouw gewekt en zei ze mij dat er iemand bin nen was gekomen, die de klamboe open de, haar toelachte en achteruit liep en plotseling verdween. Mijn vrouw lag toen nog te lezen en was nog klaarwakker. De persoon, die de klamboe opende, was vol gens mijn vrouw een Javaan met een prachtige hoofddoek (Blangkon) en op z'n Solonees gekleed. Ik stapte fiks uit bed om het hele huis te doorzoeken, doch er was niets te zien en zei ik dan tegen mijn vrouw: "Ach Meis, je hebt gedroomd!!" Wij sliepen dien avond heel onrustig!! Geen drie dagen erna lag onze jongste spruit in het grote bed en was klaar wak ker. Plotseling begon het joch te schreeu wen en mijn vrouw vloog naar dat ledikant en zag dat het joch met verstarde ogen iets volgen. Direct nam mijn vrouw een sapoe liedie en sloeg daarmee in de lucht boven het kind; deze begon ook plotseling een gehuil aan te slaan gelijk iemand, die vrees had voor een bepaald voorwerp. Zo gebeurde het ook een week na die ge beurtenissen met mijn vrouw en zoon, dat ik tegen 12 uur in de middag thuiskwam om het inwendige van de mens te vullen. Mijn vrouw zei dan: "Wacht een ogenblik, het eten is nog niet opgediend." Waar ik nog vermoeid was, strekte ik mij op een rottan- luiaardstoel in de voorgalerij vlak naast de deur naar onze slaapkamer. De deur stond wagewijd open. Ik was heus op dat ogen blik niet in een doezel en plotseling liep langs mij heen ook een net gekleede Ja vaan de slaapkamer in. Met een ruk stond ik op en liep naar binnen, waar mijn vrouw bezig was het eten klaar te zetten. Ik zei haar: "Wie is hier binnengekomen???" en vertelde haar over dat langs lopen van een persoon naar de slaapkamer. Het antwoord was dan: "Niemand, ach je hebt zeker ook gedroomd!!" Het eigenaardige is dan wel, dat wanneer mijn volk mij thuis wilde spreken, zij niet het erf wilden opgaan en moest ik hen langs de weg vragen wat zij van mij wilden hebben. Met geen goede of harde woorden kwamen zij binnen en waren niet te over reden om maar een voetstap te plaatsen op het door ons bewoonde woning. Wel werd mij de vraag door hen gesteld: "Noppo sampèan bottên wêdos mêlê- bêt grioh, atos-atos mawon, ndoroh??" (Hebt U geen vrees om dat huis binnen te komen, meneer?") Zo heb ik dan nimmer vrees gekend in dat huisje en heb er vier gelukkige jaren met vrouw en kinderen mogen verblijven en heb dan ook aldaar veel matrieel gewin mogen verwerven. In het volgende verhaal weer in dat woninkje met een heel scepties perso nage ondervonden, zal ik het zo goed mo gelijk op schrift stellen. Beeltenissen over het gebeuren kan ik thans niet overleggen - alles is verloren geraakt in de bersiap- tijd. SI KLAAS Onze PHILIPS-rijststomer (1 jaar garantie, afbetalen in drie maanden; nergens anders te koop) kookt niet alleen rijst en b.v. paella, maar (zie vorige nummer) ook aard appels, nasi goerih, brusselse spruitjes "zonder baoe", bak pauw, enz. enz. De Toverketel uit het Sprookje I Vraag prospectus of bestel direct. BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van u willen ontvangen de rijstkoker inhoud 1 liter/1,8 liter Het bedrag van 45,If 55,Wie koopt op afbetaling, stuurt de eerste betaling van f 20,voor de grote rijstkoker (en daarna nog 20,en f 15,of van 15, (en daarna nog tweemaal f 15, Naam: Adres: Datum: Handtekening Doorhalen wat niet verlangd wordt. 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18