'S AVONDS VERMOEID NAAR BED? GEEN ENERGIE? Aktief VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW DE RAADSELACHTIGE FAMILIE Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. Ik en Bentiet CAPSULES Op een dah ik ontmoet Si Bentiet op 't sentiong haat noh soeken djangkriek. Al drie stuks hij fang; hij bewaar in ouwe blèk van Soesoe Kentel Tjap Nona. "Adoeh!" ik seht, "so feel jij fang! Al hoe lang deese?!" "Wah", hij seh, "halfe ier noch niet eens. Tjoba ik soekt troesdoor één dah! Krie-joel, Peh!" "Ha-ah", ik seht, "als Djago Tjari Djang kriek nummer één jij! Tjoba leren mij hoe!" "Aseesee, seh de keukenmeit", hij seh, "eers je lijster. Als je hoor neks, je doet neks. Als je hoor tjriek-tjriek, je haat naar de plaatst. En dan je kijk. En dan je siet hat. Maar je weet niet, toh, isterwel-ister- niet? Dan je wah weer, maar froerjeniet, ló! En dan je hoor weer tjriek-tjriek, troes je tjroek-tjroek. Tjorèk. Dapet! Ini checheim- nja fan de Witte Bison. Ajo, madjoe!" En dan hij beuk de eerste de beste hraf. "Ooit!" ik brult, "tahan boeng! Mah niet dezel Grafschennis!" Hij kijk bekleutert, Si Bentiet. "Apa dese graf-apa-lagi?" Ik seht: "Als kapot maken hraf, oneer biedig. Di samber loe sama hantoe! Apa lagi als polisie hij siet - voor gij het weet, mijn vriend, zijt gij geboeid in de kamar tikoes!" Na ini, als praten heleerd, Si Bentiet hij is altijd bang. "Apa je fin leuk, als dood die korèk jou beenderen." "Batoel!" Si Bentiet hij seh, "als so noempang maar een beetje!" En dan hij haat opsij één stiek. "Als so, kén?" En dan ik taksir een beetje-een beetje. En dan ik seht: "Als so fardóóóm kleine Sinees in dese graf, seh!" "Habis! Hat-nja fan de djangkrik is chier!" Si Bentiet hij brul. "Ajo deh!" ik seht "brani mati!" En dan wij tjorèk. En dan een djang kriek hij kom druit. Oewah! Da fetste fan de allemaalste dese! Kaja babi! En wij doet in de blik. Blók hij fal. En dan wij doet de karton d'r op en dan wij haat ferder soe ken. En ferder. En ferder. En dan wij choort: "Tok-ték-toktok-tjlok-krioek, tok-tjlok!" En dan wij kijkt. Mintah ampoen. Dese hij is hrote chaan, njang freet onze djangkriek. De hrootste djangkriek noh di-gonggong, Tjih! Kokhalsen! Ken niet drin! "Samber glèdèk!" Si Bentiet hij brul, "lepas! Moentah! Lolos!" En wij ahterfolleh de chaan, njang loop weh haéaérd. Si Bentiet hij brul maar door: "Andjing! Ma ling! Babi! Monjet!" en in folie ren kaja Buffalo Bill hij praapt op een steen, hij hooit, mis. Een stok, hij hooit, mis. Een blèk, hij hooit, mis! Een steen...hij laat lolos, hij feeg af sijn chan. Hij ruik. "Sam ber glèdèk!" hij brul en dan hij ahterfolleh wéér. Maar de chaan, hij peest alsof sijn lefer afhang. Djangkriek hij laat niet los. En dan, als bijna bij de kampoeng, een abang kom druit. "Tjolong ajam, ja?" hij seh, "tjolong ajam!" Apa lagi hij pak sijn golok. En dan wij blaas schuins in de boh en terug naar 't sentiong. Straat-arm, Peh, straat-arm! Als u 's avonds oververmoeid bent, geen energie meer bezit, kan dat be tekenen, dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzakelijk voor de juiste bloedtoevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Neem daarom Aktief Capsules. Deze combineren hoge concentraties van tarwekiemen (de rijkste bron van Gisteren kregen wij een telefoontje: of we een oude jaargang van "d'Orient" wil den afhalen op een bepaald adres. "Voor Tong Tong". DUS gingen wij er direct op af. En namen het keurig ingepakte boek werk in ontvangst, waarop stond geschre ven: "Van Tante Troel" en ook nog: "Oma Phine". Dat was alles. En de "postillionne d'amour", een meisje uit Good Old Surabaya, wist zelf ook niet wie die dames waren. U weet toch wel hoe dat altijd ging: "Ih, Eef, help even door te heven aan..." Zijn Tante Troel en Oma Phine raadsels!? Nu heeft Tjalie een enorme Robinson- familie, vooral als je er de verbintenissen naar de Totokse kant van Pa bij optelt en ook nog de families van de "bèsans". En Tante Troels isterfeel, apa lagi Tante Phine's (met Ph; met F isterook). Boven dien zijn er letterlijk ontelbare Tante's en Oma's in onze lezerskring die wij zo noe men. En daar is beslist ook nog wel een compie Tante Troels en Oma Phines bij. Tot nou, ik lus niet kip, maar chaén! Laatmaar panggang of saté of opor of be- sengèh, ik varréét! En toen al. TJALIE ROBINSON sentiong chinees kerkhof djangkriek krekel tjorek wroeten tahan boeng wacht even, maat! Di samber sama door een geest bezocht hantoe spook, geest kamar tikoes kleine cel in het rechtsge- bouw waar verdachten wachtten tot zij werden voorgeroepen. stiek handspanne brani mati durf te sterven gonggong uit de snavel hangen samber glèdèk de donder peest komt van pacen, racen. tjolong ajam kippen stelen „groei"- en ,,energie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitaminerijke con centraties. Aktief Capsules zijn smaak loos, werken niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over de invloed van Aktief Capsules op uw energie en welzijn. Begin vandaag nog met Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apo theker en drogist, 3,90 per kuur. Vraag: van welke twee is dit cadeau af komstig? In elk geval: onze dankbaarheid is groot en voor beide dametjes een ouwerwetse: "soen-tjeplok"! Want wat zij ons gaven, komt op de een of andere manier Onze Tong Tong-familie ten goede - en de veel grotere daarmee gelieerde familie van NIET-Tong Tongers. Want deze Orient gaat niet verloren via de voddenman naar de pulpmolen, maar ette lijk foto's en artikelen zullen herleven in ons blad. De jaargang zelf komt later via een Obuz-uitverkoop (Oude Boeken Uit Zoeken) terecht in de collectie van een serieus verzamelaar en blijft leven, mis schien tot nog vele tjoetjoeks en achter- kleintjoetjoeks verder. Ai, wij zijn één grote Tjotjor-bèbèk-plant, waar in de inkepingen van de dikke blade ren nieuwe plantjes ontstaan... ad infini tum! Heb je wel eens bij een ouwe Oma op het vermolmde pottenrek een oude tjot jor-bèbèk-plant gezien, die helemaal uit de pot gegroeid was en via andere bloem potjes zich tot in de tuin had uitgebreid? HAWELDIH, ja?! Daarom moeten onze pessimisten niet weeklagen over "vermolmend Europa" of "de Ondergang van de Beschaving". Het is maar een potten-rek... Maar onze familie band, onze verbondenheid, onze bloedson- sterfelijkheid zal leven! Hidoep, Tong Tong! Hidoep, Aanak-Anak Tropika! Poekoel teroes! En een wuifje uit de verte met een ouwerwets kanten zakdoekje met katjapi- ringgeur voor Tante Troel en Oma Phine! Al kennen we hen niet; ze zijn ons dubbel dierbaar. T.R. 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21