rif Ne. TTNËl Piano? Fa. R. R. GANZEVOORT 8 AMAZONE TOURS" Vanaf 1 april a.s. wordt ons tel. nr. 545500* HAARLEM TOKO KITA Astma-Bronchiiis patiënten CHEMO PHARMACIA H.O. MAGNETISCHE ARMBANDEN o Verkrijgbaar bij het oudste en meest betrouwbare adres: 8 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ZO SPOEDIG MOGELIIK door .Heenslaand. In- Ook naar Spanje? g 8 W'J.hiden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - O oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. ZONNIG MALAGA. COSTA del SOL. Ideaal kli maat, ook in winter. TE HUUR voll. gemeub. 4-kr flat, 3 km vóór Atabal. Inl. W. Takes, Volendam- laan 865 - Den Haag - Tel. 070 - 36 20 61. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Querldostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldrlng, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, Is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. TE HUUR MALAGA - El Atabal gemeubileerde bungalow. Inlichtingen tel. 070 - 60 56 63. WELK Ind. of Holl. meisje zou graag met een 23 Jarige Ind. jongen willen corresponderen, in dienst zijnde v. d. U.S. Navy momenteel gesta- tlonneerd in Viet-Nam. Frans R. HAMAR, MR 2- 695-53-20 R. DIV. USS-BRISTER DER 327 Fleet Postoffice, San Francisco, California, 96601. IND. DAME zoekt eenv. kamer, parterre of 1ste etage incl. licht, water, verwarming, in de buurt Thomsonlaan. Telf. 32 50 99. ZOEKT U een mooie, gave, bespeelde Volledig gereviseerd Levering franco door geheel Neder land met VIJF JAAR GARANTIE. Betaalbaar in termijnen vanaf ƒ23,19 per maand. Te bevragen: Westerhoutpark 11 - Tel. 02500-19480 Weimarstraat 262 - Den Haag tel. 33 15 83 Dagelijks vers verkrijgbaar: 1. Kant- en klaar-gerechten 2. Indische koekjes 3. Alle ingrediënten voor Uw rijst tafel 4. Ook djamoes, bedak en serbat van de welbekende Njonja Me neer - Semarang yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiuiiiiiiuuiiiiuiniHUiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiuiiiiuiiiiuiiniuui UW RAADSMAN-VERTROUWENSMAN voor: alle verzekeringen financieringen hypotheken uw belastingaangifte uw boekhouding A. BAKKER Den Haag, Adelheldstr. 93, Tel. (070) 835607 1 iliiiiiiiiiimiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiii:iiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiM U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten 1 Vraagt inlichtingen bij: (Dir. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 DE OUD-HOUTVESTERS uit Indonesië houden op 20 mei een koempoelan met excursie in een paar boswachterljen van de Gelderse Achterhoek. Zij stellen het zeer op prijs om dan de oud-bos- mel'hun'dame" tTonbloetemGeeft b^rich^vaTuw O°oooo°OOOOOCKDCK0OCK3OOOOOOOOC<XXXXXXX>OCXX)OOOOC>OOOOOOOOOOOO0 deelname aan Ir. C. N. A. de Voogd, Veerweg 99, O O voort aan collega's en geef ons hun adressen. ALLEENST. DAME, 56 jr., geb. In Ind., prot., O i A C) hartelijk, goedig, jeugdig uiterlijk en muzikaal, 9 International Agencies C.V. DEN HAAG O z.s.k. Contact vla TRAIT-D'UNION, Postbus 118, o O. ju j i -r ^r- 8 Schiedam. 5 Stadhoudersplantsoen 140 Tel.: 070 - 39 01 65 O Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 8 DAME, alleenst., 69 Jr., prot., vitaal, mooie wo- O O Cont. 'vla' TRr^-D^UN^ON^Vostbu^'l 18,°Sch^dsun! ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS GEVRAAGD: Aimanté Magnetic Health Band G of O O A type, liefst A. Br. C. Lavooy, Weelstr. 11, X !|f O Hansweert - L. q Will U Uil jadl O liefst intern, Licht werk. Br. aan Afd. Adv. onder DöniuOrm Alt63 p6T SUp6NUX6 luchtQ6V66f*d6 tOUrïngC3r. O nr. 2168. O V O SPANJE - ALICANTE v. part. te huur gezell. gem. 3 kr. flat parterre 3 pers. Bush. v. d. deur. 5 min. v. strand, f 75,per w. Gereduc. prijs in winter- mnd. Informaties a. Afd. Adv. o. nr. 2169. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF WIE geeft inl. over U. (of Ch. E. R.?) Briët, op voorpl. TT 30-6-'66, S.S. Demak. Tevens andere gegevens fam. Brlët in Indië. Br. aan C. P. Briët, Hópital Wallon, Rapenburg 12, Leiden. Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20-79 1844 22 U Q

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22