Portret van een Pionier Radio rfao BOLLAND Klacht in de mist A Ketan uit de Tong-Tong Toverketel (zie pag 18) Vanaf 1 april a.s. wordt ons telefoonnummer 545500* JBH x geef ons het zonneland weer ■waar wij werden geboren in felle tropengloed ons de natuur weer de bergen dichtbij aan verre horizon blauwwazige wachters de sawahs waar de tanihs bukten boven groenbepluimde spiegels de schemer, overgang van dag in nacht als een haastige vlucht geef ons de bomen weer de gewijde rust van de statige waringin in heilige fluistering de kalme palmen, rijzige figuranten aan een eenzame baai het ruisen van de bamboe, ritselend als roddelende vrouwtjes geef ons de kleuren weer van slanke rode cannds in rechte rijen en paarse bougainville uitbundigvlammende oranje jlambuoyant schaterende kembang sepatoe van wit-rose bruidstranen van geluk en parapluutje's regenboom ons de geluiden weer van djangkriks, snerpend strijk-orkest in diepe duisternis de gambang zangerig mediterend in de verte als een stille troost van de tokèh die zeven keer roept misschien als je heel goed luistert geef ons de geuren weer van melati en kambodja, strelende handen van liefde en dood geef ons de graven weer van hen die wij moesten achterlaten in eenzaamheid geef ons de tranen weer die wij vergoten als een weldadige regen op verschroeide aarde NINA ach, vergeef ons slechts het heimwee naar dit alles Waarom niet meer poezie in Tong Tong, Tjalie? Omdat 99% van alle ingezonden poezie is als dit gedicht van Nina...nos talgisch...verdrietig...saudade...als één on meetbare litanie der stervenden. Daarom plaatsen we maar zo weinig poe zie. En we wachten tot de tijd rijp is voor de poezie der Herrijzenis, der wederge boorte: het gedicht van vreugde om wat Was, maar tegelijkertijd IS en tegelijkertijd WORDEN ZAL, de elementaire schoonheid van Indonesië waar GEEN tranen aan zijn. Een vergeelde foto uit een naamloze nala tenschap. Van een onbekende zender een por tret van een onbekende kerel, "onbelangrijk" in een klein hoekje gekiekt bij zijn werk: de in cultuur gebrachte vulkaanhellingen van een onderneming in West Java. Door hém: het beeld van de dokwerker van het Daniël Meij- erplein in Amsterdam maar nu in brandschone, krakend witte toetoep en smetteloos gekapoer- de schoenen na maanden en maanden in khaki en blubber. Wie dan kleine mennekes alleen maar kan horen sputteren en smalen op "kolo nialen" schudt alleen maar droevig het hoofd: hoe klein is hun geestesterrein! Al verspeelt Tong Tong met zulke foto's al zijn sympathie bij anti-kolonialen in Hol land en Indonesië, dit MOET af en toe aan de balk. En laat al die smalers maar eerst eens hetzelfde doen in plaats van mooie praat jes te vertellen bij de stembus, waar deze "kebo poteh" zijn leven lang niet eens tijd voor had! HERINNERT U ZICH NOG ...dat we jaren terug plannen maakten voor een "bejaardencentrum" van Indischgasten on der één groot dak met altijd tropische warmte Waar toen al direct grote animo voor was? Het plan is NIET doodgegaan. Het heeft alleen een tijdje moeten rusten omdat de Tijd blijkbaar niet rijp was. Maar de Ziel is blijven leven en is blijven groeien...hij wordt gauw wakker...let op! Koop niet te gauw een bungalow in Italië of zo! Wacht op dit! De Mooiste van de Allemaalste. Voor Groot en Klein. Voor Arm en Rijk. Maar allemaal van dezelfde Grote Familie! Van een huisvrouw gehoord die haar rijststomer ook gebruikt voor het koken van ketan met santen (van santenblok). De gewone takeran water voor de hoe veelheid santen nemen en alles in de sto mer doen. Inschakelen en als het water in de pan kookt (je hoort het aan het ge- blèk-geblèk van het rooster) dan deksel lichten en van het santenblok afsnijden wat je denkt nodig te hebben. Dit afsnijdsel lost meteen op in de hete ketan. Even omscheppen en deksel er weer op en dan afwachten tot de stomer haar normale pro cedure van koken-stomen heeft afgewerkt. Ketan wordt prachtig! Welke rijststomer-bezitster (en bezitters) kennen nog meer akals voor het gebruik ervan? Wie heeft het al eens geprobeerd met au-bain-marie recepten. Wie? L.D. Foto-technisch een absurde foto: alleen maar aarde met een mannetje "out of focus". En toch hoe imponerend ook als we denken aan de meeste "normale" foto's, die zeggen: "IK - en mijn landje"terwijl deze foto zegt: "MIJN LAND en ik"En in zekere zin is hij repre sentatief voor de besten onder ons Indisch gasten: dood en vergeten. God bless you, Grand Old Man! (Jammer dat de foto niet groter kon, maar hij was zó klein, zó verweerd en zó vergeeld al... Achterop de foto stond: ond. Tjite...) "INDISCHMAN, WEES ALS WIJ..." "Ik zweer U bij den Allerhoochste, dat de Generale Compagnie geen vyanden heeft die haar meer hinder en schade doen, dan de onwetendheid en onbedachtheid, houdt het my ten beste, die onder UEd. regneert ende de verstandigen overstemt!" J. P. COEN, Tijdens voorspel stichting Batavia UIT EEN BRIEF "Adoeh, dat leven tegenwoordig. Ik ben gedegradeerd tot baboe dalam, baboe tjoetjih, kokkie... tetapi boleh tidor sama toean..." W. LEANDER-FLISSINGER (Ik heb me slap gelachen!) Stationsweg 143 lErvaHl tel. 0 70- 60.17.03 Stationsweg 77 tel. 0 70- 60.15.12 DEN HAAG Speciaal aanbevolen L.P.'s: Nieuwe Buck Owens Open up your hart Bobby Bare Streets of Baltimore Stu Philips (opvolger Jim Reeves); Jim Edward Brown. Alles sterio te krijgen I Gründig radio gram, cobinaties f 100,— korting.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5