INDIË onzeafd.: HUISH. APPARATEN RADIO TELEVISIE JAN RIJPSTRA N.V. Oude mensen HET MEISJE UIT Wij vragen uw aandacht voor... BEZOEKT ONZE TOONKAMERS! Oude mensen zijn onbruikbaar. Hun ver ouderde ideeën kunnen niet meer ingepast worden in de moderne denk- en werktech- niek. Zet ze dus maar opzrj als een oude fiets. Rijd auto. Oude mensen zijn langzaam. Ze kunnen zo vervelend lang piekeren over eenvoudige dingen. Ze nemen zo vreselijk lang hun gemak. Ze zijn on-efficient. Wie wil een telraam als je een rekenmachine hebt? Oude mensen kunnen zo zeuren over eenzelfde onderwerp. Je wordt moe van het luisteren alleen. Het is toch zo klaar als een klontje? Oude mensen kankeren altijd op de mo derne tijd. Afgunst omdat ze niet mee kun nen doen? Was hun tijd zoveel beter? Je verdoet je tijd met ze. Dus worden oude mensen allener en alle- ner. Stop ze in een oudemannentehuis en vergeet ze. Kom af en toe eens kijken. Doe Samaritaans. En dat is genoeg, hoor! Jonge mensen zijn alleen maar vertraag de oude mensen. Want jonge mensen zijn immers na dertig jaar óók oud? Oude men sen waren dertig jaar geleden ook jong. En dachten jong. Net als jonge mensen nu. Er viel veel te halen en te maken in de wereld. Haast je. Zie niet om !En ergens "ging iets mis". Er waren "vergissingen" en zo. In die dertig jaar dat deze jonge mensen oud werden, deden ze levenser varing op. Dat is wat jonge mensen onder vinden bij studie of sporttraining: je maakt fouten en veel fouten maken maakt je pien terder. Oude mensen zijn pienterder. Eén ding weten ze héél goed: wie té snel gaat, maakt licht afschuwelijke fouten. Wie te snel praat, te snel studeert, te snel eet, te snel werkt. Wij moeten allemaal meer tijd hebben om te "timbangen". Dan wordt onze oude dag (DIE VAST VOOR IEDER KOMT!) gaver en rijker. Nee, niet met geld en positie: die maken de oude dag niet rijker en gaver. Iets anders... Daarom "zeuren" oude mensen zo vaak. Ze tasten hun geheugen af naar 'n situatie, waar een fout gemaakt werd. Of iets onder vond, dat onbeschrijfelijk mooi en goed was, maar dat ze tóen in de haast voorbij liepen. Zoals je soms een bospad over holt en je oog vangt iets schitterends op en pas veel later zoek je terug: wat was het en waar was het? Oude mensen zeuren NIET. Ze zoeken. En van dat zoeken zou den we wat leren als we luisterden. Maar we hebben geen tijd. Oude mensen weten nóg een ding: elke verandering is nog geen verbetering. In de ze moderne tijd van eindeloze vernieuwin gen laat alleen de oude mens zich niet meeslepen "om bij te zijn".Een auto geeft wél veel kilometers, maar het oog vindt geen tijd en geen diepte meer. Veel hard rijden maakt armer. Is die wegberm over bekend en onbelangrijk? Wie onderzoekt haar? Want ook wegbermen dragen verlo ren schatten. Oude mensen kankeren niet op de hele moderne tijd. Alleen op bepaalde facetten. Luister goed. Ook onze oude tijd was eens hun moderne tijd. Toen deden zij vele din gen fout. Er moet toch iets waar zijn van het spreekwoord "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"? Tjalie, zegt men, bemoeit zich te veel met oude mensen. En niet met jonge. Dit is doodkalm niet waar. In Tong Tong is jaren lang veel plaatsruimte opengehouden voor jongeren. En de reacties waren droe vig. Waarom? Omdat Tjalie zelf oud is. En omdat DUS jongeren geen contact met hém willen. Ik merk het toch! Ik voel het toch? De afwijzing zit daar; niet hier. De jongeren zijn het spreken, het leven met ouderen geheel ontwend. Men kan niet meer met ze praten. Toen ik jong was, in het oude Indië, had elk huis een Opa of een Tjang. En vrienden van Opa en Tjang. Ook oud. Daar kon je vaak tegen wil en dank tóch wel mee pra ten. In die tijd waren we beslist beleefder. En zat je te luisteren, ook al had je eigen lijk geen trek. En zo'n gesprek viel vaak verrassend mee. Je kon vaak een boel van "die oud jes" leren. Thuis. Op jacht. Op de wande ling. In de keuken. Dat op een merkwaar dige manier nog heel bruikbaar was in de moderne tijd. En soms zelfs progressiever Als we maar tijd over hadden om naar ze te luisteren! Al was het alleen maar om te leren hoe we zijn of niet zijn moeten als we net zo oud zijn. T.R. m EEN EEESIE. KEUZE UIT DE DUIZEND-EN-ÉÉN B'JD2A6EN VOOE TONOTONO VAN WJ OUD- JNDIE. moessQn DOOR TONG TONG-LEZERESSEN ZELF GEMAAKT! f 5,— f 0,30 PORTO DJA-ILLAH De laatste Tong Tong no. 13 ontvangen en de soesahs "Redactievreugden" gelezen, naaaaaaaik weet dat ik een onmogelijk handschrift heb dus typmachine maar dah, oedah dah. volgt een bestelling) Rest voor verzendkosten, als ken per lucht post. Als kenniet ja per zeepost maar dah. Het is vaardomt lastig om met zo'n typmachine om te springen, Ma lacht zich rot alles moet praaasies uitgevoerd worden anders nga-kenna seh, dja-ilah. En dan twee-vinger-system si, al maar dah tot schrijfs maar dah, HERMAN, Liberia) dan wij zélf waren! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO O In deze afdelingen slaagt u zeker voor: wasautomaten wasmachines centrifuges koelkasten gasfornuizen stofzuigers broodroosters haardroogkappen elektrische dekens hoogtezon koffiemolens mixers strijkijzers theelichten scheerapparaten keukenuitzetten radio's televisietoestellen bandrecorders platenspelers enz. Aantrekkelijke betalingscondities de constant rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.) den haag - Tel. 60 66 16 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc komplete woninginrichting, dames-heren-kinderkleding verwarmings- en kookapparaten, elektrische huishoude lijke apparaten, radio en T.V., rijwielen en bromfietsen 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6