onze afd HUISH-apparaten onze aid.. RAD|Q TELEVISIE JAN RIJPSTRA N.V. „O negrinho do pastoreio" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOüuOOCooooooooooooooooo Wij vragen uw aandacht voor... g BEZOEKT ONZE TOONKAMERS! (Het Negertje van de weide) Ingezonden door RON PLATTE, Brasil Er was eens een heel rijke boer; rijk, maar egoïstisch en slecht, die niets aan de armen gaf en niemand hielp. Hij had een zoon, lelijk en slecht, en een slaaf, een gitzwart en leuk jongetje, dat door iedereen Negertje genoemd werd. Het slaafje had geen naam en ook geen peten; daarom zeide men dat zijn peettante Onze Lieve Vrouwe was, want zij is de peettante van allen die er geen hebben. Zodra de zon rees klom het Negertje op zijn paard en ging op de kudde van zijn meester letten. Hij werkte de hele dag en wanneer hij 's avonds thuis kwam had hij nog de streken van de zoon van zijn mees ter te verdragen. Op een dag zei een buurman dat zijn paard sneller was dan dat van de boer, en daagde hem uit voor een wedstrijd. Zij legden een grote som geld in en het Negertje moest van de boer zijn gevlekte paard berijden. Maar bijna aan het eind van de ren, toen hij het al gewonnen zou hebben, schrok het gevlekte paard en won het andere. De boer was razend vanwege het verlies, en gaf de schuld aan het Negertje. Thuis zweepte hij zijn slaaf tot bloedens toe. De volgende dag vroeg stuurde hij hem erop uit om dertig paarden te herderen, voor dertig dagen, op een ver afgelegen en dorre plaats. Daar aangekomen, het hele lichaam gekneusd, begon het slaafje te hui len, terwijl de paarden graasden. Toen de nacht aanbrak trilde het Negertje van angst van de duisternis en uilen. Maar plotseling dacht hij aan zijn peettante, Onze Lieve Vrouwe, en toen werd hij rustiger en viel in slaap. Tijdens de nacht schrokken de paarden en vluchtten weg. Het Negertje werd wak ker door het lawaai, maar hij kon niets doen vanwege de dichte mist. De zoon van de boer, die het te weten kwam, vertelde aan zijn vader dat het Negertje met opzet de paarden had laten vluchten. Nogmaals liet de boer het Negertje afran selen. Toen het al middernacht was, zond hij het Negertje het veld op om de paarden te zoeken. Kreunend en huilend dacht het Negertje aan zijn peettante, en ging naar het altaar van de boerderij, pakte daar een stompje kaars dat daar brandde voor het beeld, en ging het veld op. De kaars druppelde op de grond, waar het Negertje liep, en bij elke druppel ont stond een licht. Niet lang duurde het tot dat het veld licht was als overdag. De hanen kraaiden en de paarden kwamen één voor één te voorschijnHet Negertje sprong op zijn gevlekte paard en bracht de kudde naar de plaats waar zijn heer ze hebben wou. Gewond maar blij ging het Negertje sla pen. Op dat ogenblik gingen alle lichten uit. Doodmoe viel hij in slaap en droomde van zijn peettante. Maar 's ochtends ver scheen de zoon van de boer en joeg de paarden weg, en vertelde aan zijn vader dat het Negertje het gedaan had om wraak te nemen. De boer was razend en liet het Negertje ranselen tot zijn vlees open reet en 't bloed uit de wonden stroomde. Het Negertje kon de pijn niet verdragen en na Onze Lieve Vrouwe geroepen te hebben, leek het, of hij gestorven was. Daar het al nacht was en om geen schop te besteden met het graven van een kuil, liet de boer het lijk van het slaafje op een mierenhoop gooien, opdat de mieren het vlees en de beenderen op zouden vreten. Toen de mierhoop goed gepord werd, vie len de mieren het lijk aan. Toen ging de boer weg zonder om te kijken. De volgende ochtend kwam hij bij de mierenhoop kijken en vond tot zijn grootste verbazing het Negertje springlevend en la chend, en naast hem Onze Lieve Vrouwe. Dichtbij stond zijn gevlekte paard en de dertig paarden. Het Negertje sprong op zijn paard, kuste de hand van zijn peettante en dreef de kudde weg. De hele streek kwam te weten van de vreselijke dood van de slaaf, opgevreten op een mierenhoop. Maar vlak daarna hoor de iedereen spreken van een nieuw wonder. Velen hadden namelijk 's nachts een kudde gezien, gedreven door een Negertje op een gevlekt paard. En vanaf die dag, als een Christen iets verliest, gaat het Negertje op zoek. Maar hij brengt het alleen terug aan diegene die een kaars laat branden voor Onze Lieve Vrouwe. FILOSOFIE "...we moeten meer uit de Chinese filo sofie leren..." QUINTUS Nee, we moeten wel regelmatig filosofie lezen, maar we moeten onze eigen filo sofie leren maken, filosofisch leven. Eens stond ik naast een meneer op de Amster damse tram, die me werkelijk imponeerde door zijn kennis van filosofie. Hij had Lao Tse in één zak, Lessing in een andere, Bolland, Kant, noem maar op. Maar aan de andere kant maakte hij stekelige opmerkin gen over medepassagiers, griepte op kleine zaken en maakte ruzie met een medepassa gier die per ongeluk op zijn voet stapte. Die man was VALS. Met al zijn boeken wijsheid is hij klein en zielig. Maar ik heb ook Indo's gekend (ik ken ze nóg), die nooit wat hebben gelezen om de doodeen voudige reden dat ze in Kotaboemi of Liwa nooit wat kónden lezen, die veel verloren en geleden hebben, die nog steeds be proefd en gekwetst worden in het leven, maar tot in hun fijnste vezels filosoof zijn. We leren niet uit boeken, we leren DOOR ONSZELF. Boeken kunnen helpen vinden, maar in ons hart moet de Koers zijn. T.R. - O In deze afdelingen slaagt u zeker voor: wasautomaten wasmachines centrifuges koelkasten gasfornuizen stofzuigers broodroosters haardroogkappen elektrische dekens hoogtezon koffiemolens mixers strijkijzers theelichten scheerapparaten keukenuitzetten radio's televisietoestellen bandrecorders platenspelers enz. O Aantrekkelijke betalingscondities d de constant rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.) den haag - Tel. 60 66 16 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC komplete woninginrichting, dames-heren-kinderkleding verwarmings- en kookapparaten, elektrische huishoude lijke apparaten, radio en T.V., rijwielen en bromfietsen 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15