m. AMSTEL PRACHTPILS DAIJO NEGENENTWINTIG GULDEN ZEVENENDERTIG %tt DJOIÜA */&Co restaurant wijnands v/n cecn Astma-Bronchitis patiënten CHEMO PHARMACIA H.O. meer tegenslagen. U kent het verhaal van Job toch wel? Men hoeft geen SCHULD te l hebben of DOM geweest te zijn - het Lot kan soms alleen maar eindeloos sarren. En zulke mensen zijn dan nog door dik en dun abonnee van Tong Tong gebleven en hebben altijd tot de laatste cent toe trouw betaald. Weet je, je bent verlegen en geschokt als je dat merkt - als je net een hele tjerita hebt gehad met een dure meneer, die toch moet "bezuinigen" en je jezelf op het laatst een Shylock vindt met je hoge abonnementsprijs.. "Maar waarom heb je nooit bij ons aan geklopt!! Je weet toch dat we helpen wil len?" "Ach, Tong Tong heeft het al zó moeilijk. Jullie moeten toch óók leven?..." "Ja, maar dit is onhoudbaar!!" "Ach nee, alles went..." Ja, dat is waar. ALLES went. Ook blind worden, ook alleen zijn, ook kanker hebben, ook eindeloos zorgen maken voor erger omdat je niet verzekerd kan zijn omdat je een rot hart hebt of rotte longen. En dan is er die soms wanhopige Trots van Indische mensen in ellende om NOOIT te klagen, en Nooit is dan betoel NOOIT. Hoe ze blijven leven, is dan werkelijk een raadsel. Ach Tjalie, laat je niet al te gauw week maken. Er zijn toch instanties...Laten we over instanties niet praten. Please! Er be staan honderdduizend: "Ik zal U op de lijst zetten..." en "U zult er meer van ho ren..." en "We komen nog wel terug..." Maar iedereeen heeft het tóch druk. Tong Tong wil zelf ook geen 'instantie" zijn. We hebben geen illusies. We willen alleen maar daar kunnen helpen, waar het Lot ons onze schreden heen laat gaan. Maar dan moeten er zware Bruine Bus sen achter ons staan, weet U. HELP ZE MAKEN! HELP ZE MAKEN. HELP ZE MA KEN. HELP ZE VOL MAKEN! Tot ziens! L: frtit rtn« fOHO is er bij ons binnengekomen in één bus in één maand op ons kantoor. Hormat aan alle milde schenkers hier! We hebben, lezers, hier TWEE Bruine Bussen staan en daar ging telkens onge merkt wel het een en ander in. Zowel van klanten als van onszelf. Gisteren was de ene bus vol. Mana bisa! Kotjok! Vol!! Nou, dan open maken maar. Tellen. Er waren op geen stukken na alleen maar bruine munten in, maar ook witte. Tot ring- gits toe. En een enkel verfrommeld bank briefje! We waren toch werkelijk "bengong" want we hadden ons al verzoend met de ge dachte "elke dag een cent is f 3,65 in een jaar". En nu is er in één maand bijna het tienvoudige in...! Hoewel onze vingers jeukten om de an dere bus open te maken, hebben we het toch maar niet gedaan. Eerst helemaal vol. En vol is VOL. Geen gijntjes. Sabar! Er staan pas 120 bussen uit. Op geen stukken na is het duizendtal gehaald dat we hoopten te bereiken. Maar het komt wel - het komt wel - NU DOET U OOK MEE, JA? Want - U gelooft het niet omdat U niet zo vaak het huis uit gaat als wij en niet met zoveel mensen correspondeert a!s wij, maar er wordt hier door erg veel bruine mensen ONZEGBAAR LEED geleden. Leed, waar ZIJ nooit over praten. Van mensen die stokoud en half blind zijn en alleen. Die soms geen olie genoeg hebben om warm genoeg te stoken. Die tijden ge had hebben dat ze voor ontbijt alleen een bord pap en een haring hadden. Die NIETS hebben dan alleen maar tekorten en nóg Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze In: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN marklearlngen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) Amerikaanse jongens onder elkaar. "Where were you born?" vraagt er een aan mijn zoon. (Waar ben je geboren). "Borneo." "Borneo? What place is that? You're sure gonna die in Die-o then!" zegt er een die grappig wil zijn. (Borneo? Wat voor plaats is dat? Dan ga je beslist sterven in Die-o). Toen mijn zoon me dat grapje vertelde, moest ik lachen om die grappige woord speling: Bom - geboren, Die - sterven. En Die-o spreek je uit als Daijo. Waar ligt Daijo? Niemand weet het. Waar zal mijn zoon sterven? Daijo. Toen ik het grapje vertelde aan een Ame rikaanse vriendin reageerde die, zoals elke Amerikaanse moeder in deze tijd zou doen. "It sounds funny, but may be it isn't. Couldn't Daijo be somewhere in Vietnam?" (Het klinkt grappig, maar misschien is 't het niet. Kan Dijao niet ergens in Vietnam liggen?) L.D. HOLLANDSE an INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel 600712 Dir. M. WIJNANDS v/h Grand Hotel, Makassar U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraagt inlichtingen bij: fDir. Th. E. BendienJ FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17