2x per week brengt een Qamtda Jet u rechtstreeks naar Djakarta, het Verre- en Midden Oosten. Meerdere ver bindingen in Zuid-Oost Azië. Fly O oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo O DEELNEMINGSCOUPON O o o Kuru&it OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO reis- en passagebureau DE VANOUDS BEKENDE VERRE OOSTEN EXPERTS Inlichtingen en boekingen o.a. in: Amsterdam Damrak 83 Tel. (020) - 24 95 50 Den Haag Plein 22 Tel. (070) - 18 42 50 O v/h Hesta, Crans Co. 16 kantoren in Nederland. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX)OOOOOOOOOOOOOCX5(^w^^>-/^^^wVww^— O Ondergetekende wenst met/zonder echtgeno(o)t(e) deel te nemen aan de Indo- O O nesië reis van de Tropische Leeskring Tong Tong. O Het verschuldigde deposito-bedrag ad f 250,per persoon werd heden over- O gemaakt aan de Algemene Bank Nederland, Spuistraat, Amsterdam, ten name O O van Intraned Amsterdam. O O S.v.p. invullen in blokletters 0 8 NAAM O O Lid Tropische Leeskring Nr. Tel. O O ADRES O 8 WOONPLAATS Handtekening 8 O O O (Inzenden aan het Reisbureau Intraned, Damrak 83, Amsterdam) O O O ooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooo GEVRAAGD: Ot en Sien Indische versie, Indische pianomuziek van Belloni (zoals b.v. Langs Java's Stranden), door: C. Hofstee - Kimmel, v.d. Duyn v. Maasdamstr. 3, Hilversum. Oud Soerabaja, door G. H. von Faber, Nieuw Soerabaja, door G. H. von Faber, O.l. Bloempjes, door van Soest, Revolt of Asia, door Uptón Close, Kruidenboek van Mevr. Kloppenburg Ver steeg, Indische typen, door J. A. Uilkens, Langs oude paden, door Zentgraaff, door: P. van Drimmelen, Telemaunstr. 119, Zwolle. S. Franke - "Roman van een Chinese in het oude Batavia", E. Frank - "Een avontuur in Batavia", A. Exodus - "Ons platje in de club", J. van Kesteren - "De held van Jakatra", J. v. d. Heyden - "Batavia bij nacht", F. W. Stapel - "De Gouverenurs-Generaal van Ned. Indië in beeld en woord", J. v. d. Broek - "Chaos in Djakarta" (Zwart beertje no. 67), Mochtair Lubis - "Schemer over Djakarta", V. I. v. d. Wall - "Vrouwen uit de Com- pagniestijd", J. Th. Vermeulen - "De Chinezen te Batavia en de troebelen van 1740" (dissertatie), L.. F. van Gent - "Logementen en herbergen van Oud-Batavia", S. Kalff - "Oost Indisch Landjournaal", Mr. J. A. v. d. Ghijs - "De Nederlanders te Jacatra", Hendrik Conscience - "Batavia", Prentbriefkaarten en foto's van Batavia, door. W. A. Dekker, Burg. Houwingsingel 83, Den Helder. AANGEBODEN: Boroboedoer, door Stutterheim, Soenda, door Bormann, Als de doerians vallen, door Baumann, Mooi Java, door Leufkens (foto's), Volkshuisvesting in Ned. O. Indië, door Flieringa, Suikerfreule, door v. Moerkerken, Herinneringen van v. Heutz, door Miles door: P. van Drimmelen, Telemaunstr. 119, Zwolle. Dit is de sleutelring GRATIS toegezonden aan alle leden van de Tropische Leeskring TONG TONGde Sleutel naar Redjekiü INDONESIAN AIRWAYS 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7