Kraton „cz&Lice BRISBANE CALLING d „BONGKAR" Haute Coiffures TOKO KITA Ik ben dol op opruimen en had in Indie m'n vaste "bongkar" dag. Baboe en kokkie kon ik geen groter genoegen doen, dan hen te vertellen, dat ik ging "bongkar". Ik deed dat n.l. zo grondig, dat er heel wat voor hen afviel, en ze handen te kort hadden, om alles mee naar de kampong te nemen. Wat een verruiming, als de overtollige ba- rang uit de kamer geloodst was. Dan nog even de vloer met carbol en ik had weer een fris en schoon vertrek. Ik gaf en gééf weieens te veel weg. Toch had en hèb ik er nooit spijt van. Ik heb hier een Hollandse vriendin gehad, die na drie jaar Australië, beslist niet lan ger buiten haar, in Holland opgeslagen meubilair kon. Er was een enorme kussen- kast bij. Een gevaarte, dat later een kwart van haar Australische lounge in beslag nam. Anyhow, het kostte haar 800 de spulletjes hier te krijgen en was ze verrukt over haar Hollandse intérieur in dit warme Australi sche land. De kakkerlakken heetten het dikke tapijt hartelijk welkom en de witte mieren vonden de panelen van de kussenkast een heerlijk hapje. Maar Mia gaf geen kamp en ging met vele insecten-dodende middelen het on gedierte te lijf. En toen beviel het Jaap niet meer in Aussie-land. Ze spaarden voor de terug tocht en omdat Mia zo gehecht was aan haar meubeltjes, werd alles weer op de boot gezet. Nu in tegengestelde richting. In Holland was niet veel plaats voor een grote kussenkast. Eigenlijk was er helemaal geen plaats. Na een jaar scheepten Mia en Jaap zich in naar California en omdat Mia zo gehecht was aan haar meubeltjes Het wordt eentonig, laat ik kort zijn: de kussenkast maakte een derde bootreis! In Surabaia was een dame, die "antiek" meubilair verkocht. Ik was er op slag wild van, en kwam op zekere dag opgetogen thuis met een wormstekige stoel, zo uit de tijd van J. P. Coen (althans zo zei de dame). Mijn man bekeek het pronkstuk met een vies en argwanend gezicht en raadde mij aan, er niét op te gaan zitten. Wat mijn dikke vriendin, Dien, intussen wél deed en een van de poten de geest gaf. Dien kon zich nog net aan de tafel overeind houden. Een andere dag verraste ik mijn familie met een rotan tafel met marmeren blad. Vreselijk antiek. In een onbewaakt ogen blik echter, versierde mijn oudste zoon het blad met een onuitwisbare tekening en ver maakte ik het stuk antiek aan kokkie. Om dat baboe toen jaloers werd, gaf ik haar de J. P. C.-stoel. Waarmee ik wil zeggen, dat je "bezit" uit eindelijk toch kwijt raakt. Ik heb "bezit" steeds als een inbreuk op m'n vrijheid ge zien. Door te veel barang kon ik niet gaan en staan waar ik wilde. Hier in Australië heb ik geleerd met heel weinig tevreden te zijn. Een Aussie heeff doorgaans niet veel in huis. Géén hulp en vier maanden hitte hebben de Australische huisvrouw wel doen inzien, dat alles wat teveel is in huis, haar onnodige zweetdroppels kost. Boven- en is haar liefde voor sport, tea-en, en "shoppen" doorgaans groter dan die voor haar huishoudelijke besognes. Als ik 's middags wat in de tuin aan het knoeien ben, zie ik m'n achterburen bezig met iets, dat direct mijn belangstelling heeft. Ze zijn aan het "bongkar". Om e.e.a. te vergemakkelijken heeft Bil zich met zijn oude truck onder het keukenraam gepos teerd. Door dit raam mikt Mary vele zaken, die zij niet meer in huis wenst te hebben. Bill moet weieens haastig retireren, als een oude pan e enverkeerde koers neemt. Hij heeft zo zijn eigen gedachten over het "opruimen" van zijn wederhelft. De oude koorts krijgt mij te pakken en ik vraag of er objections zijn, als ik ook wat "rubbish" in de truck deponeer. Zonder een antwoord af te wachten, verdwijn ik in huis, laat m'n oog speurend door kasten en ka mers gaan en begin Bill's truck "bij te vullen". Mary komt met een verbaasd gezicht de trap aftippelen. "You really like to get rid of all this?met een weids gebaar naar mijn versmade barang. Ik knik nadrukkelijk. "Well, I reckon, I can use it!" 2) zegt buur vrouw, het grootste gedeelte van m'n spul len weer uit de truck vissend. Over 15 jaar zal ze misschien dromen van een wintersportvakantie in St. Moritz, Gar- misch Partenkirchen of Sun Valley en dan zal het misschien bij dromen blijven. Maat nu, nu suist Angela Pereira met haar ski's over de sneeuwhellingen, maakt ze de ene slalom na de andere, want nu is ze 4 jaar. Voor 4-jarigen bestaan nog geen dromen, de werkelijkheid is hun fantasie (als we hen die niet afnemen), een liniaal en een speelgoed- clarinet worden ski-afzetters. Het avontuur in Engadin begint! ff Aert van der Goesstr. 44 - Den Haag Tel. 070-54 39 39 Voorheen Salon "Alice" Dagoweg 32 A - Bandoeng <a=Jj "This is going to be real funny".3) zegt Bill laconiek. Als ik in mijn huis terug ben constateer ik, dat er nu wel veel lege plekken zijn. "Maar", troost ik mijzelf, "deze week is er overal "sale"4) en kan ik alles mooi aanvullen. Wat zou Bill's commentaar zijn? 1) Wilt U dit werkelijk allemaal kwijt? 2) Wel, ik denk dat ik dit best kan ge bruiken. 3) Dit kan werkelijk leuk worden. 4) Uitverkoop. T. BREEMAN-OBDEYN PASAR ROMBENG Over bongkar gesproken, heeft U al eens op zolder en achterin de kasten gekeken of er spulletjes zijn die U toch wel eens kwijt moet zien te raken? Teveel of niet te gebruiken, op onze PASAR ROMBENG op de Pasar Malam maakt U er misschien nog wat voor. De Pasar Rombeng is een actie waar 3 partijen mee gebaat zijn: de verkoper, die meer krijgt dan van de voddenman, de ko per (die iets goeds voor weinig geld kan krijgen) en Tong Tong die met een gezellige stand voor de dag komt. U betaalt 30% aan ons voor standhuur en administratie kosten. Verzamelpunten voor rombeng-artikelen: Mevr. W. Leander, Larixstr. 25A, Spijke- nisse, Mevr, F. Vlek de Coningh, De Ruyterstr. 116, Almelo, Mevr. E. van Diggelen, Pres. Steynstr. 38A, Leiden. En natuurlijk rechtstreeks bij Tong Tong, Prins Mauritslaan 36, Den Haag. Sluitingsdatum van inzending 1 juni. Weimarstraat 262 - Den Haag tel. 33 15 83 Dagelijks vers verkrijgbaar: 1Kant- en klaar-gerechten 2. Indische koekjes 3 Alle ingrediënten voor Uw rijst tafel 4. Ook djamoes, bedak en serbat van de welbekende Njonja Me neer - Semarang 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13