o gj M in SUM 3iet <~YI/leióje uit ^Dndië Op 25 maart J.I. was er in het zaaltje aan de Prins Mauritslaan 36 een Sakaba-Miana bijeenkomst, waar een welwillende aanwe zige het volgende verslagje over maakte. Na de koffie en djadjan opende Lilian de bijeenkomst van "Het Meisje uit Indië" met een welkomstwoord en vatte meteen de banteng bij de horens. Het plan om de Sakaba in ere te her stellen werd geboren op International Day in California, waarop alle emigranten in national costume komen, ledereen kwam, de een nog mooier dan de ander en daar tussen in "het Indische meisje" met jurk biasa, hoewel de Indo, als officieel erken de ethnische groep wel met een mooie stand voor de dag kwam. Lilian knarsetandde, kreeg een helder o- genblik en als gevolg, de sakaba in ere hersteld. In Amerika althans, maar hier in Nederland kan dat ook. Niet genoeg kan er op gewezen worden, dat de kabaja WIT moet zijn, niet gekleurd: Er werden verschillende sarongs getoond: heel oude, dus klassieke batiks, 50 en 60 jaar oud, maar ook de moderne, met oog verblindende kleuren. Prachtig! Ook werd gedemonstreerd hoe zo n sa rong of kain gebruikt moest worden: de manier van wikkelen op zodanige wijze dat nog loopwijdte wordt verkregen. Al de monstrerende kwamen verschillende dames met praktische tips voor de dag. En het is een feit: elke vrouw hoe plomp of dik, wordt lang en rijzig door de kain, het lopen wordt sierlijk en elegant. U hoeft er niets voor te doen, de sarong dwingt U er toe. Probeert U het maar! Ook het maken van de kabaja, uitgaande van het grondpatroon van een blouse zal geen moeilijkheden opleveren, dank zij de uitleg van Lilian. En dan kan iedereen bij het maken van de kabaja haar fantasie de vrije loop laten. Kantjes, ruches, borduur sels, split in mouwen, wijduit lopende mou wen enz. enz. Op deze middag werd bovendien 'n klein voorproefje gegeven van wat men straks op de Pasar Malam in de Sakaba-Boutique en in de stand "Het Indische meisje crea tief" zal kunnen bewonderen en kopen. Prachtige wandlappen, briefkaarten, kabaja speldjes en slofjes, keramiek. Een genoegelijke en leerzame middag W.L. HOEZEN VOOR DE RANTANG "Is er ook aan gedacht om de hoezen te voorzien van een dikke kapok of andere voeringzodat de warmte van de spijzen be houden blijft, als je in de kou met de rantang over straat moet?" F. F. HORNUNG Uitstekend idee, alwéér van een man! En ik maar alleen denken aan een vochtdichte voering voor eventueel morsen! U kunt b.v. dus katoen-stuk oude deken-plastic nemen. O ja, en een rits of drukknoop-split, anders krijgt U de rantang er moeilijk in. L D gaat beheerM en ingetogen kaar weg in 't dagelijko beótaan 2° ongekunóteld ió haar houding, vol óoepele gratie io haar gaan. 2y houdt het kleine hoofd geheven een vage glimlach om de mond, V-taar ogen lijken Mille meren, waar alle onruót io verzwond. ck(oe Merlijk zijn haar ólanke handen, die ótrijken over 't donkere haar c^laar vingero lijken opeelóe vlindero in dat gracieuze, licht gebaar. 2Lj ópreekt van kleine oimpele dingen, zij bezigt geen verheven taal, zij heelt geen ruwe woorden nodig voor haar eenvoudige verhaal. 2j <3aat haar Mille gang door 't leven beschroomd, doch diep zichzelf bewust. is uoor hen, die haar omringen een bron van troost en zoete rust. 2° wa^ toch alt'jd 't Indisch meisje CTïloeders en grootmoeders van voorheen1 <dX)erd werkelijk zoveel goeds verleden1 0, dat toch in dit barre heden weer waar wordt, wat wellicht verdween. c^Tïlinnie 5loog land Dit is een adembenemend goed gedicht, een ontroerend gedicht, een begenadigd gedicht. Ik heb in mijn leven aan veel literaire tijdschriften meegewerkt en dit be hoort tot het beste dat ik ooit gezien heb. Dit gedicht zal een heel lang leven be schoren zijn, nog vele generaties na "onze laatste garde". En ziet U wel: het zijn de eenvoud, eerlijkheid en beheerstheid, waarmee deze versregels werden neergeschreven die het 'm doen. Geen exaltatie, geen tranenweg- pinkerij, geen wegstervende puntjes-puntjes-puntjes. Geen Boodschap zelfs over het VOORBIJE Meisje uit Indië of het HERBOREN Meisje uit Indië of zo. Maar een getuigenis van wat dit Meisje was, is en altijd zijn zal: een illustratie van Shake speare's "Frailty, thy name is woman!" T.R. 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14