'S AVONDS VERMOEID NAAR BED? GEEN ENERGIE? VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW ACHTERAF BEZIEN Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. FEUILLETON HUWELIJK Het handschoentje was meteen doorge reisd naar het binnenplaatsje, waar haar man, die houtvester was, haar zou komen afhalen van de pasanggrahan. Intussen kortte het jonge vrouwtje de tijd met het doorsnuffelen van haar woordenboek, want ze kende nog geen woord maleis. Diezelfde middag kwam de vrouw van de Chinese toko al op bezoek met een grote tènong met koekjes. U weet wel: poera-poera djoeal koeweh, maar onder tussen uithoren. Het gesprek hobbelde moeizaam voort op haastig opgeslagen pa gina's van het woordenboek en verkeerde uitspraken. Het handschoentje kreeg al gauw door dat de koopvrouw wilde weten wat ze hier kwam doen. Wel, trouwen met een houtvester. Woordenboekje: "kawin" (koopvrouwtje knikt heftig). "Sama" (knik- knik)... maar het woord houtvester stond niet in het boekje. Tja! Wat was een hout vester, een mens, levend in het bos... weer zoeken...ah, dat was het: "Kawin sama orang-oetan!" Laat me nou die koopvrouw de hele koekjestrommel vallen met een gill Als u 's avonds oververmoeid bent, geen energie meer bezit, kan dat be tekenen, dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzakelijk voor de juiste bloedtoevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Neem daarom Aktief Capsules. Deze combineren hoge concentraties van tarwekiemen (de rijkste bron van „groei"- en ,,energie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitaminerijke con centraties. Aktief Capsules zijn smaak loos, werken niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over de invloed van Aktief Capsules op uw energie en welzijn. Begin vandaag nog met Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apo theker en drogist, 3,90 per kuur. door GREET GAUDREAU VI De Hollandse kinderen die bleven assimi leerden zich echter allen, vroeger of later. In de loop der jaren gingen ze zich lang zamer, rustiger bewegen, hun spraak ver anderde, hun spelletjes veranderden. Bij sommigen was 't of de kleur van hun haar, ogen en huid zich verdiepte. De grens werd overschreden wanneer ze, van het eerste Hollandse verlof terugkomen, met onver holen blijdschap Indië terugvonden. Een maal over die heel duidelijke grenslijn heen, werden ze Indische kinderen, net zo natuur lijk tot onze groep behorend als ze er eerst buiten bleven. Oudste en Tweede Zuster waren al een lange tijd van huis weg; ze waren getrouwd en opgelost in een wereld die voor mij afgesloten werd gehouden. Broer had ik eigenlijk nooit gekend, hij was op kost school aan het andere eind van Java, hij kwam niet vaak thuis. Ik was eigenlijk een enig kind. Ik was, zoals thuis eindeloos voor de kennissen werd herhaald, een nakomertje. Het was van het begin af duidelijk dat nakomertjes zowel ongewone als ongewenste verschijn selen waren en Mam maakte dit nog dui delijker door er vaak lachend aan toe te voegen dat ik "twee huizen verder was geboren" net of ik een ondergeschoven trollekind was dat onrechtmatig in ons huis leefde. Zodra het woord "nakomertje" in de kring visite viel, kroop ik in m'n schulp en wachtte op de twee huizen verder. Ge lukkig hield Mam ermee op nadat ik eens ik was toen negen jaar in tranen uitbarstte en dat nog wel terwijl wij op kennismakingsvisite waren bij nieuwe fa- brieksmensen. Pap erkende het trollekind als het zijne. Die noemde me, zelfs toen ik al een tiener was, "onze laatste verbeterde uitgave". Dat klonk heel anders. Pap glimlachte daar trots bij omdat hij werkelijk van me hield en hij zei dat om een ieder's aandacht voor zijn jongste uit te lokken. De visite lachte dan ook anders en sprak me vrien delijk aan om Pap terwille te zijn. Tot zijn laatste dagen toe heeft Pap mij mijn volle aandeel gegeven in die blinde naive liefde die hij voor al zijn kinderen koesterde. En nu pas komt 't bij me op dat dat vaak herhaalde "laatste verbeterde uitgave" mis schien de zalf was op de wond van de twee huizen verder. Pap had iets vrouwe lijks in zijn make-up, zoals Mam iets man nelijks ruws in zich had. In mijn jeugd was dat nog een uitzondering. Nu, in deze cul tuur en in dit barre nuclaire tijdperk, her ken ik, sterker geaccentueerd, Pap en Mam in vele gezinnen om mij heen: moeders zonder moederinstinct, zonder moederlijke drang tot verzorging en bescherming die hun eigen weg buitenshuis vinden, tevreden in een leven dat om henzelf draait inplaats van om het gezin; en vaders die noodge dwongen, getroffen door het gemis van hun kinderen, trachten goed te maken en de rol van geestelijke en lichamelijke verzor ger langzamerhand overnemen. Is dit de lijnrechte speedway naar het Soma-para- dijs? HOOFDSTUK VII. Af en toe kreeg ik een van de zusters terug, zoals bij mijn laatste verjaardag in Indië, Er was, als gewoonlijk op mijn ver jaardag, groot feest thuis. Niet voor mij en mijn vriendinnen maar voor Pap's en Mam's vrienden en kennissen. Maar nu was ik ouder en kon zonder bijgedachten genieten van de muziek en de gasten, het prachtig opgemaakt buffet en de lampions die hun teder schijnsel wierpen over de wijde kring stoelen in de voortuin. Ik merk te 't niet meer op dat niemand me geluk wenste of cadeaux voor me meebracht, ik was blij dat Pap en Mam mijn verjaardag hadden geleend om een feest te geven. Toen 't allemaal een hele tijd aan de gang was geweest en ik net uitgekeken be gon te raken, kwam een auto de tuinpoort binnenrijden met Oudste Zuster en Zwager erin. Zij wekten mijn verjaardag weer op door me onder gelukwensen te omhelzen en een dik boek te geven. Oudste Zuster omhelsde me nog een keer en praatte tegen me, ze scheen werkelijk blij te zijn me te zien. Toen ze daarna allebei in de grote kring gingen zitten en gretig aan het feest deelnamen, was 't geen verlies want ze hadden me en passant alles gegeven wat ik wilde van een verjaardag: attentie en een boek. Ik was nu elf jaar en zo verslaafd aan lezen dat Mam me niets anders gaf dan boeken op feestelijke gelegenheden. Niet een enkel boek maar een hele stapel. Ik had in dit laatste huis in Indië mijn eigen leeshoekje, als in elk van de andere huizen. Hier was 't een vierkant domeintje in de binnengalerij, begrensd door de ge weldige dubbele boekenkast, een zitje van een ronde tafel en drie gemakkelijke stoe len, de trap naar de eetkamer en de divan. Niemand zat ooit in de stoelen of lag op de divan behalve ik, er leefde niemand in het huis behalve Pap, Mam en ik, en we hadden ieder ons eigen terrein Noesje be reikte volgens de wet der ouders nooit het binnenhuis, we speelden in de tuin en de voorgalerij. wordt vervolgd) 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15