onze afd.: HET GELUK VAN HET JAGEN LANGS WILDPADEN DOOR CERAM'S HEUVELAND (I) HUISH. APPARATEN RADIO TELEVISIE JAN RIJPSTRA N.V. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOCooooooooooooooooo O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Wij vragen uw aandacht voor BEZOEKT ONZE TOONKAMERS! "De jacht behoort tot het zuiverste repertoire van het menselijk geluk" JOSé ORTEGA Y GASSET Vol afwisseling is het heuvelland, uitge strekte koesoekoesoet-vlakten die door de typische dikbastige brandsavannen-boom- pjes zo sterk aan de Afrikaanse steppen deden denken, wisselden af met eilandjes oud bos, dicht begroeide ravijntjes en kom men, grillige karang-rotspartijen (koraal), met fris groen gras begroeide hellingen en hoog-opschietende "boeloe"-bossen (bam boe). Als een spinneweb liepen de platgetreden wildpaden naar de sporadische drinkpoelen, verborgen in een kleine kom en omgeven door wat knoestige oude bomen, pollen boeloe en dichte bush. Om de poelen was de grond door ontelbare poten, jaar-in jaar- uit, volkomen hard aangestampt en glad; de bomen door het eindeloze schuren glad gepolijst, boompjes waar de hertebokken hun gewei kwamen vegen zaten vol litte kens en verse wonden en hing de bast in zwierige flarden omlaag. Nog op honderden meters van de poel af, zat de koesoekoe- soet langs de "galoers" (wildpaden) onder de moddermeren. Moddervegen brengen de jager altijd op het spoor van de bad- en drinkplaatsen. Dag en nacht zwierven wij door dit on- dan gierend omlaag naar de air-stripvergefelijk mooie heuvelland met zijn rijke Ongerept, eenzaam en verlaten strekt het heuvelland van Amahai zich uit langs de Oost-kust van de magnifieke Elpa-Poetih- baai en buigt zich naar het Westen langs de Zuidkust van het Molukken-eiland Ce- ram. Langs de kust wordt het omzoomd door een gordel van vloedbossen met hun ty pische mangroven en rhizophoren, verwil derde klappertuinen, dichte moerasvegeta tie afgewisseld met "koesoekoesoet"-vlak- ten (alang-alang) soms een paar kilometer breed, dan weer inbuigend naar zee tot een paar honderd meter. Op de landtong van Haoelussy strekt zich he enorme vliegveld uit, vroeger één van de grootste en belangrijkste vliegbasis van de Japanners, nu één grote golvende koe- soekoesoet-vlakte met hier en daar een ei landje struikgewas, met verspreide heesters en wat jonge bos-opslag. Langs de baai liggen de overwoekerde ruines van wat eens Amahai was. Eens beheersten hier de gevreesde Navy-Zero's het luchtruim en denderden Mitsubishi-bombers over de baai. Toen keerde het getij voor de "Rising Sun" en joegen dubbelstaartige Lightnings en Hell-Cats laag over de heuvels, doken vliegtuigen stortten brandend neer...benzine opslagplaatsen explodeerden.barakken en tankwagens brandden in een laaiende vlam menzee...fel ratelden de mitrailleurs... woe dend blaffend slingerde luchtafweer-geschut z'n granaten omhoog. Als rollende donder volgde totale destructie door golven Flying- Fortresses... zware bommen woelden het vliegveld om en Amahai werd met de grond gelijk gemaakt. Nu doodse stilte...verlaten...eenzaam... nu alleen wildernis... de weldadige natuur heerst weer... wildstand, steeds wisselende aspecten en schitterende vergezichten over de parel- moerglanzende Elpa-Poetih-baai omzoomd door glinsterend-wit strand, de ver in zee uitstekende landtong met daarachter de Banda-zee met nevelig op de achtergrond de eilanden Saparoea en Noesa-Laoet. Na vele lange zwerftochten, bracht ik ons jachtdomein wat wij "Kenya-gebied" noemden (door de frappante gelijkenis met de brandsavannen van Oost-Afrika) in kaart, de weide- en drinkplaatsen, ravijnen en "tjotten" (heuvels), orientatie-punten. De enigste drinkpoel in "Tanganyika"-vlakte was de "Oase", de beide drinkplaatsen ver borgen in dichtbegroeide kommen: "Mod derspruit" en "Schildpad-poel". Tot mijn grote verbazing had ik talloze kleine moeras-schildpadjes ontdekt in deze ondiepe poel van een 20 bij 30 meter, ge legen in dor, droog heuvelland met kilo meters in de omtrek geen ander water. Nooit heb ik een antwoord kunnen vinden hoe ze hier gekomen konden zijn, waar ze van leefden en hoe ze zich in stand konden houden. De hoogste tjot, eigenlijk een kaal glooiend plateau waarop alleen twee hoge bomen stonden, waarin de Japs een waarnemings post hadden gebouwd met onder tegen de stammen aangeleund een half in elkaar ge zakt, primitief barakje, noemden wij "Mount Kenya". Geliefde weideplaatsen waren: "Paddock-Hill", "Cosy-Corner" en "Ghost- Valley." Door deze aanduidingen wisten de andere jagers precies wat je bedoelde, waar je geweest was, waar je wild waargenomen had en waar het geschoten wild lag. 's Middags na het eten of wanneer je van patrouille terugkwam, werd het jachtpro- gramma voor de namiddag en avond be sproken: waar je ging bersen of posteren ...Bamboe-Hill... Acacia-vlakte... Canyon... Doolhof... Afgrond. Met deze verre patrouille was onze jacht club: de "Ceram-Killers" voltallig; zes man uit de sectie van elf. Hier hadden wij volop de tijd, zaten midden in één van Cerams mooiste en beste jachtstreken en beleefden wij hier dan ook een nooit te vergeten tijd. "Black-Ghost", de geheimzinnige zwarte Zes-ender. De middag van aankomst, na ons bivak in orde gebracht te hebben, verdwenen we met z'n vieren het heuvelland in. Hans, mijn ouwe sobat en Brenn-schutter en ik als altijd samen. Honden hadden we niet en hebben daarom altijd geberst of aange zeten. Bovendien zou je met drijven het wild verstoren en had je met bersen in dit terrein het meeste succes en bovendien jaag ik zo het liefst. Bersen vergt veel In deze afdelingen slaagi u zeker voor: wasautomaten wasmachines centrifuges koelkasten gasfornuizen stofzuigers broodroosters haardroogkappen elektrische dekens hoogtezon koffiemolens mixers strijkijzers theelichten scheerapparaten keukenuitzetten radio's televisietoestellen bandrecorders platenspelers enz. Aantrekkelijke betalingscondities de constant rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.) den haag - Tel. 60 66 16 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖC komplete woninginrichting, dames-heren-kinderkleding verwarmings- en kookapparaten, elektrische huishoude lijke apparaten, radio en T.V., rijwielen en bromfietsen 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16