AMSTEr PILS PRACHTPILS hoever bent U bij andere lezeressen ten achter, lieve huisvrouw? Waarom nog steeds geen lid van de Tropische Leeskring TONG-TONG? restaurant wijnands Wh cecii J. G. YSSEL DE SCHEPPER ALLE VERZEKERINGEN schuins boven me tegen de helling, sprong de oude aanvoerder met machtige sprongen van achter een heester weg; ook hij moet gedekt door een heester het terrein afge speurd hebben, dezelfde trick toepassend als ik, met dit verschil dat hij heel wat ervarener was dan ik. Ik zwaaide me om, de buks aan de schouder en...gleed uit en weg kans; weer won hij het spel met zijn leven als inzet. Tartend danste zijn zware gewei boven de golvende koesoekoesoet, dan verdween het in een eiland dichte bush. Hans liet de hindes ongemoeid voorbij gaan, waarvan sommigen vlak langs hem heen stoven, die soms plotseling met een ruk bleven staan om dan weer verder te rennen. Ver weg, achter ons, ergens op de Kenya-vlakte een schot...waren ook Gé en Willy op herten gestoten?, wel waarschijnlijk, dit was uit gesproken herten-terrein. Hans had het struikgewas-complex van de andere kant afgezet, onderweg nog een achtergebleven hinde opstotend die hij rus tig liet gaan hoewel 't een easy-shot was; het was "Black-Ghost" en geen ander. Merkwaardig, dat de bok zich direct van de kudde afzonderde en in plaats van weg te rennen, dit zoekspelletje met ons speelde. Voorzichtig sloop ik het struikgewas in, elke zenuw gespannen, elk ogenblik ver wachtend hem te zien wegbreken, .of een schot van Hans te horen... Maar niets verroerde zichBlack-Ghost was spoorloos verdwenen!... Hoe had hij de alang-alang, dat niet hoger dan zijn schoft kwam en waar zijn gewei hoog bovenuit stak, ongezien kunnen weg glippen??? Bezweet en onder de schrammen rookten we een strootje; als een behaagzieke vrouw had hij ons gespeeld, om toen zijn kudde in veiligheid was, spoorloos te verdwijnen. Ook voor Hans was Black-Ghost de felbe geerde trophee van deze streek geworden; ditmaal hadden wij het spel verloren, maar misschien zouden onze wegen zich weer kruisen!! De schemering viel in en we daalden naar ons bivak af. Plotseling sprong voor Hans, die een honderd meter van me af liep, een spiesbok op die recht op me afstormde, vlakbij scherp afzwenkte en tegelijkertijd m'n kogel in zijn linkerblad kreeg, moeilijk verder sprong tot mijn tweede kogel hem omgooide, 't Was wel een voldoening daar dit mijn eerste hert was, tevens het eerste hert door onze club geschoten. Dat ik op een spiesbok geschoten had was te bil lijken, in de eerste plaats werd hier nooit gejaagd en in de tweede plaats moest ik vlees voor de patrouille hebben. Corned- beef en Salmon konden we gewoon niet meer zien, dag-in-dag-uit drie maal per dag. Vlees werd ons betaalmiddel, temeer daar geld hier weinig waarde had. Samen sleep ten we hem naar het scheefgezakte Jappen- barakje op de Kenya-top, waar we de bok ontweidden en ophingen. Al gauw vlamde er een gezellig vuurtje, waaromheen we gehurkt onze saté-stokjes roosterden (wordt vervolgd) HOLLANDSE en INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel. 600712 Dir M. WIJNANDS v/h Grand Hotel, Makassar nOOCKXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOOOOO Alg. Ass. bedrijf ,,Argo" Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 CXXXXXXXXXXXXXXXXXItOOOOOOOOOO Veegt U nog steeds met de sapoe of zuigt U electrisch? Strijkt U nog steeds met het arang-strijkijzer of strijkt U electrisch? Kookt U nog steeds in zo'n gewone pan of kookt U electrisch? Nee, we bedoelen NIET de dure electrische snelkoker. We bedoelen de Philips Elec trische Rijstkoker die zichzelf uitschakelt als Uw rijst gaar is. (Nooit meer angoes!) Het wonder van deze tijd! En WIJ brengen hem aan de huisvrouw in Nederland! Steeds meer vriendinnen zijn U vóór ge gaan; HONDERDEN I Niet alleen dat, maar bovendien: alleen NU de lage introductieprijzen en alleen NU de afbetalingsvoorwaarden van TONG TONG. BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van u willen ontvangen de rijstkoker inhoud 1 liter/1,8 liter.* Het bedrag van 45,/ƒ55,Wie koopt op afbetaling, stuurt de eerste betaling van 20,en dan maandelijks nog 20,en 15,voor de grote rijstkoker. Voor de kleine rijstkoker resp. 15,15,15, Naam: Vraag prospectus of bestel direct. Adres: Datum: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Handtekening 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18