Humor UIT TONG-TONG'S BOEKWINKEL 8 EEN ONOVERTROF FEN ARTIKEL VAN TONG TONG HET MEEST GEVRAAGD Blut op de Pasar Malam oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo f 2.- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc Af en toe komt er zo'n ouwe droge Indo op bezoek om iets te kopen en laat een mopje na. Heerlijk Laatst was er één die met de hand boven de ogen gehuifd vroeg: "Waarom kijken Indianen altijd zo?" En op ons ant woord dat we dat niet wisten, zei hij, nu opeens de hand omklappend voor de ogen: "Omdat ze geen klap zien als ze zó doen..." Jelajjerot! Sommige lezers sturen moppen in die "miring" zijn. Natuurlijk in enveloppen waar op staat aan Tjalie Robinson STRICT PER SOONLIJK!!! Eén onvergetelijke sobat had om hele maal zeker te zijn de dichtgevouwen brief zelfs met de naaimachine aan alle kanten dichtgenaaid En toen in de envelop met "PRIVÉ!" Je lah je bedjingkrak! (Zoek maar niet, het staat in geen enkel woordenboek...) Weetje dat ik er wel eens over nage dacht heb om al die moppen uit te geven? Op privé inschrijving? Voor de Tropische Leeskring Tong Tong bijvoorbeeld... Maar ik word beslist getabok door de zedenwet, Peh! En toch...wie weet...ik durf er een paar maandjes voor brommen! Na vijf jaren tawanan is niks meer te gortig! Weetje, Indische en Indonesische mop pen zijn soms behoorlijk "berat", maar ze zijn nooit "djidjih". Hoe kan dat toch? Met het volgende mopje bijvoorbeeld krijg ik het vast met sommige lezers aan de stok. Maar ik waag het erop. Beuk maar, déh! Gehoord toen ik als kleine jongen vaak bij familie in de kampong logeerde. Het verhaaltje heet: "Hoe Djoeng de Ro verbende op de vlucht sloeg!" In een district had de bevolking veel last van rampokpartijen. Meestal kropen desa mensen 's avonds bij elkaar in één huis met al hun kostbaarheden en gewapend met pieken, kapmessen en andere wapens om hun hachje zo duur mogelijk te ver kopen. Bij het vallen van de avond sneden de mannen dan behoorlijk op over wat ze doen zouden als de rampokkers kwamen. En dan moest kleine Djoeng (net zo klein als klei ne Tjalie van acht jaren) zijn mond houden. Op een nacht waren de rampokkers op eens daar en sloegen op de voordeur. Alle helden met hun wapens vluchtten bibberend naar het achterhuis en er was zó'n ge drang in de tussendeur, dat arme Djoeng zich niet meer tijdig in veiligheid kon stel len en in een lege gentong (grote aarden kruik) kroop. Daar stortte de deur krakend in en ston den de rampokkers midden in de verlaten en stille kamer met de gentong in het mid den Opeens klonk een onheilspellend geratel als van de kaken van een tengkorak (doods hoofd) en de rovers keken angstig om zich heen. Ze wisten niet dat het kleine Djoeng was, die zat te klappertanden van angst, en welk geluid resonneerde in de gentong. Zó bang was Djoeng in feite, dat hij het opeens niet meer houden kon en een wind liet "DJOENG!!!" klonk het honderdvoudig versterkte geluid uit de gentong en de ram pokkers vluchtten schreeuwend van angst. Toen het gevaar geweken was, kwamen de grote mannen weer terug in de voor kamer, terwijl Djoeng nonchalant op de rand van de gentong zat om hen te be groeten. Hij werd sindsdien als een held vereerd, maar zijn geheim heeft hij nooit verraden...Nou, én?! RANTANG f 11,1,50 verzendkosten Zoals U weet zijn onze rantangs afkom stig uit oorlogsproductie, dus perfect alumi- nium-alliage, solide model (je kan er in ko ken!), keurige afwerking. Probeer zélf een vergelijking met elke andere rantang! Een nuttig ding dat tjoetjoek nog ge bruikt over een halve eeuw Ons geld gaat TOCH op! Of het nou is aan de kruidenier of de slager of de huishoudwinkel of de "tètèk- bengèk"-toko, op gaat het TOCH! Ja, en dat is after all de wijsste en mooi ste manier van leven. Niet op de dubbeltjes zitten, maar er wat mee DOEN! U mag het overal doen. En U mag vele mensen ermee bedenken... ...maar denk óók AAN ONS! En denk aan ONZE Pasar Malam die straks komen gaat: 28, 29, 30 juni en 1 juli. Houd wat van Uw geld over om straks ONZE ondernemers te helpen. U kunt op onze Pasar Malam straks de wonderlijkste en nuttigste dingen kopen, waar U jaren lang plezier van heeft, en U helpt ons een Plan te realiseren dat véél verder gaat dan de Pasar Malam alleen! Ach, we weten het. De geest is sterk, maar "vlees-nja zwak siii..." Vóór we het weten is er weer een bioscoopje gepakt, een ijsje, een broodje-tartaar, en er is weer een tientje "down the drain" (ofte wel toeroen di petjombèran). Als we U nu eens hielpen om voor U te sparen? U stuurt ons elke Habis Boelan een tien tje of meer toe om voor U te bewaren. Schrijf op het giro'tje of de postwissel: Pasar Malam Spaarpot. Doe zo drie maan den en op ons kantoor op de Pasar Malam stelt U zich voor en laat zien dat U bij ons 30 (40, 50) pop gespaard hebt. Het wordt U meteen uitbetaald zonder één cent admini stratiekosten. En U kunt het meteen "kan tongen" en naar huis gaan. En U kunt de kembang-kembang taroh di-loear. Wat U maar wilt. Is dat niet een leuk idee? Kom dan maar op! Denkt erom: U ziet straks op de Pasar Malam méér en nuttiger en mooier en goed koper dan waar in Nederland ook. WEES STRAKS NIET BLUT Alle onderstaande portikosten. prijzen INCLUSIEF Johan Fabricius: De grote beproeving f 3,85 Het duistere bloed f 3,85 Halfbloed 9,70 Weet je nog Yoshi? 12,50 Gordel van smaragd f 6, De heilige paarden 11,80 Setoewo de tijger 9,10 Wereld in beroering f 3,30 Mijn huis staat achter de kim f 3,30 Luie Stoel f 6,30 Hop heisa, in regen en wind f 6,30 Vincent Mahieu: Tjies f 6,30 Tjoek f 8, Kookboeken: W. C. Keyner: Hollandsch- Chinees-lndonesisch kookboek f 8,30 Beb Vuyk: Een beetje heet 5,80 C. J. Wannee: Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool 13,50 F. M. Stoll en W. H. de Groot: Het Haagse kookboek 16,90 Hein Buitenweg: Zwerftochten door Java Op Java staat een huis Java, droom en herinnering Maria Dermoüt: Nog pas gisteren De Kist De juwelen haarkam Donker van uiterlijk De sirenen Kookboeken: Nique van der Werff Wijsman: Kook nu eens zelf Indisch en Chinees M. B. Beiten: De Hollandse Rijsttafel Chi Yun Eskelund: Chinees kookboekje Robert J. Courtine: De echte Franse keuken Annie van 't Veer: Oud Hollands kookboek Ina den Hartog. Mini Pocket: Thuis Indisch en Chinees eten Tong Tong receptenboekje: Van hemelmodder tot mixer mayonaise 5,20 5,25 3,75 2,25 5,20 7,40 9,40 9,40 f 6,30 f 4,65 f 4,20 f 4,40 f 2,05 f 4,15 Zoekt U een leuk cadeau? Vergeet onze placemats niet met Bali-motief. Prijs f 3,60. 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21