Piano? I SAR MALAWI PASAR MALAM PASAR MALAM PASAR MA I Fa. R. R. GANZEVOORT ONGELOOFLIJK!! doe mee met de 9e PASAR MALAM TONG TONG stands attracties bioscoop shows dansen HAARLEM ZUID-SPANJE f 10.000,- TE WINNEN „MIRALMONTE" - PRIJSVRAAG „MIRALMONTE" PRIJSVRAAGACTIE MAGNETISCHE ARMBANDEN o o O DE VANOUDS BEKENDE VERRE OOSTEN EXPERTS IPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN g De verhuur van stands is in volle gang 1 HAAST UI Er zijn nog enkele goede plaatsen. 28 juni t/m 1 juli a.s. HOUTRUST Den Haag 1 Doe zaken in een ongedwongen sfeer. Neem vrijblijvend contact op met: I Pasar Malam Tong Tong, Prins Mauritslaan 36, Den Haag, telefoon 070- 54.55.01. Stuur ons geheel vrijblijvend uw PM-folder 1967 (Firma)naam: Adres: Woonplaats: (Handtekening) Zenden aan: Prins Mauritslaan 36, Den Haag 'iiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiNiitiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiinfviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ ZOEKT U een mooie, gave, bespeelde Volledig gereviseerd Levering franco door geheel Neder land met VIJF JAAR GARANTIE. Betaalbaar In termijnen vanaf f 23.19 per maand Te bevragen: Westerhoutpark 11 - Tel. 02500 19480 ^l>llll|llllllllllll.illilllllllll!lllilililllilillllllllllllllllllllllllillllllllllillllillllllil!lll!lllllllllllllllllllllillllllllM> I UW RAADSMAN-VERTROUWENSMAN H voor: alle verzekeringen I financieringen (hypotheken uw belastingaangifte uw boekhouding gratis eigenaar worden van een prachtig gelegen stuk grond van 1000 mtr2 in door Die schitterende kans mag u niet voorbij laten gaan. Doe daarom mee aan onze Zo luidde de oorspronkelijke tekst van onze advertentie. Helaas verbiedt de loterij- wet ons f 10.000 in contanten uit te betalen aan de winnaar van één prijsvraag. Maar wij mogen wél TIEN PR IJ ZEN VAN ELK I 1 0 0 0,- uitbetalen aan de winnaars van onze Recht op een prijs van f1000,— heeft ieder die: a. de beste oplossing heeft ingezonden en b. bovendien in 1967 een perceel grond heeft gekocht in het Nederlandse woning bouwproject „Miralmorte" in Zuid-Spanje. „Miralmonte" het project met positieve toekomst voor geldbeleggers en voor allen die rustig willen wonen in een zacht subtropisch klimaat. Komt en overtuigt u van het schitterende landschap en van de kwaliteit van onze woningen. Percelen f 9,50 per m-; 2-slaapkamer huizen met geyser, licht en water vanaf f 16.500 k.k. Inlichtingen, uitsluitend schriftelijk, bij: S. L. F. CATALANI, L. v. Meerdervoort 1580, den Haag of G. L. CLEINTUAR, Lista de Correos, COIN (Malaga), ESPANA. QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ A. BAKKER Den Haag, Adelheldstr. 93, Tel. (070) 835607 I ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiwiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiBüË Tropisch Leeskring TONG TONG Wordt LID!! O O O O O O O O O O O O O O Verkrijgbaar bij het oudste en meest betrouwbare adres: Intercontinental Agencies c.v. DEN HAAG Stadhoudersplantsoen 140 Tel.: 070-39 01 65 Vraagt vrijblijvend inlichtingen. O O O O O O O O O O O O UOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO reis- en passagebureau 24 95 50 18 42 50 v/h Hesta, Crans Co. ÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 24 Inlichtingen en boekingen o.a. in: Amsterdam Damrak 83 Tel. Den Haag Plein 22 Tel. 16 kantoren in Nederland. (020) (070)

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 24