..POELANG" DE REIS VAN DE TROPISCHE LEES KRING TONG TONG NAAR INDONESIË Voor wat de TONG-TONG-REIS naar Indonesië betreft, herlees de volledige gegevens in ons vorige nummer pagina 6. ZADEN VAN "ONZE" PLANTEN Zich verheugend op haar samenwerking met de Tropische Leeskring Tong Tong, wil de NITOUR graag "iets terug doen" voor de leden dezer Kring. Ten aanzien van het verlangen om de band met het Land van Herkomst letterlijk LEVEND te houden is de NITOUR op het idee gekomen voor de leden ZADEN VAN INDISCHE PLANTEN te laten overkomen, waarvoor reeds contacten zijn gemaakt met 's Lands Plan tentuin (Kebun Raya) en Pasar Minggu. De NITOUR zal er haar uiterste best voor doen deze zaden reeds tijdens de Pasar Malam hier te hebben. Men kan dan op vertoon van zijn lidmaat schapskaart zijn keuze doen. IEDER LID!. Uiteraard geheel GRATIS. Uiteraard hebben we onze medewerker Bapa Anggrèk gevraagd of zoiets wel zin heeft en het antwoord: met aparte zorg is er voor heel wat planten best wat te versierenDus wagen we het er op en hopen met forse hoop in de komende jaren kemoening-geur in Uw huis te hebben. Tenminsteals U lid bent van de TROPISCHE LEESKRING TONG TONG! De ondernemendste van de allemaalste Let op ons reizenprogramma in de komende maanden. ISTIMEWA I Tot onze voldoening schijnt onze bekend making van de Reis van de Tropische Lees kring Tong Tong naar Indonesië het sum mum van volledigheid gebracht te hebben. Nadere verduidelijkingen zijn namelijk niet nodig gebleken. Er zijn vragen geweest van zich ten ach ter gesteld voelenden: "Waarom moet je per sé lid zijn van de LeeskringWaarom doet Tong Tong het niet voor alle abonnees, die vaak al veel jaren lid zijn..." Tong Tong is geen vereniging. Charter vluchten kunnen alleen voor verenigingen worden georganiseerd. Juist om (onder meer) voordelen voor onze lezers mogelijk te maken, die alleen voor verenigingen bestaan, hebben wij deze Tropische Lees kring opgericht...Logisch toch? Er is de vraag: "Waarom geen andere vluchten of vluchtjes voor mensen die géén directe banden hebben met Indonesië of zoveel geld niet hebben?" Natuurlijk zullen zulke reizen later komen. Naar de Antillen en Suriname, naar Kenya, naar de Pyramiden, naar Jeruzalem, naar Athenemaar alles op zijn tijd toch, Njootje? ALLES is mogelijk in onze Tong Tong kring, maar wees tijdig lid van onze lees kring. EN WACHT NIET TE LANG!!! Andere vraag: "Als nu in Indonesië de bom barst, juist als we op de plane moeten. Wat dan?" Er is een tijdsverschil van zeven uren met Indonesië, waar alles dus zeven uren eerder begint. Dan zullen wij telegrafisch op de hoogte gebracht zijn, en direct can- celen. Natuurlijk kunnen we halverwege door alle mogelijkheden van tegenslag over vallen worden, maar het organiserend co mité probeert dus ook zo ver mogelijk voor uit te denken en te plannen. Wie echter ABSOLUTE zekerheid wenst, begint NIETS. Met NIEMAND. Waarheen ter wereld ook "Waarom niet in de zomer?" (vul in: het voorjaar, de decembermaand, enz. enz.). Argument No. 1 is: in de koude maanden zijn de chartervluchten het goedkoopst. In de tourisme-maanden het duurst tot "on verkrijgbaar". In onze keuze zijn we zeer beperkt. Een chartervlucht is een ZELD ZAME vlucht, waarvoor niet het hele jaar door vrijelijk geboekt kan worden. Daarom ook kunnen wij de prijs zo laag houden. De allereerste en allerbelangrijkste con ditie voor NU en VOOR ALTIJD is: word NU lid van de Tropische Leeskring Tong Tong! Want NU heeft U geen geld, maar over drie maanden trekt U wat uit de loterij. Maar dan bent U nog geen lid van de Tropische Leeskring en valt U buiten de beperkende bepaling (zie vorige nummer) dat men minstens zes maanden lid moet zijn om mee te mogen...en dan vist U alwéér achter het net. NU is er geen familielid in Indonesië ziek of in bijzondere nood. Straks misschien wél (al hopen we natuurlijk van niet) maar dan is het te laat! NU heeft U "geen trek", maar over zes maanden houdt U het gewoon niet meer uit ...en dan is het te laat. Wie wijs is, wie kalm vooruit denkt, die schrijft NU in als Lid...want er kan alleen maar ZEGEN van komen! LENING OP PENSIOEN Van enkele lezers ontvingen wij het ver zoek na te gaan of de mogelijkheid bestaat op dekking van het pensioen een lening aan te gaan om de reis naar Indonesië te betalen. Wij hebben de Pensioenbond opgebeld, waar men ons mededeelde dat dat INDER DAAD KAN. Wie nog niet gepensionneerd is, neme daartoe contact op met een Bank en vraagt daar informaties. De Bank treft de beno digde maatregelen. Wie reeds gepensionneerd is, neme con tact op met ONDERLINGE VOORZORG 1894, Zonnehof 1, Amersfoort. Elk geval wordt op eigen merites be keken, MAAR HET KAN (Maar wat U alsnog regelen zult, doet minder ter zake. Hoofdzaak is dat U deze maand Lid bent van de Tropische Lees kring Tong Tong, i.v.m. de bestaande be palingen t.a.v. reizende gezelschappen (zie vorige nummer pag. 6, midden middelste kolom). En ook mocht een reis naar Indonesië nu althans "out of the question" zijn, andere reizen zijn óók in planning dit ko mende jaar. Dus zorg dat U daar ook bij bent!) JAGERS EN VISSERS We hebben met de vertegenwoordiger van de NITOUR in Nederland een heel ge sprek gehad over de SPECIALE wensen van de EENVOUDIGE INDISCHMAN die met de vlucht van 1 november a.s. zijn geboor tegrond nog eens terug zou willen zien. "Hoor eens hier, Pak", zeiden we, "pro beer deze mensen niet te verleiden met de heerlijkheden van Hotel Indonesia of het Bali Hotel, noch met Kratondansen of de Boroboedoer. Zonder ook maar iets af te doen aan de cultuur of luxe van deze eve nementen wil Nono alleen maar weer ge woon nog een keer op jacht gaan..." "Dat kan toch? We hebben safari's ge organiseerd voor tijger- en olifantenjagers in Sumatra..." "Tahan, Pak! Niet zo duur! We willen ge woon weer met een cal. 16 of een BSA No 5 achter de doans aan zitten, de meliwis en de mandars. Of achter tjèlèng...Hoeft niet eens vér van Djakarta of Soerabaja. Laat ons maar los, geef de geweren en stuur een jachtopziener mee. Taoe bèrès, deh! Wij vinden de goede plaatsen wel..." Gelukkig begreep de NITOUR-vertegen- woordiger het (vele mensen snappen het nooit!) en durfde meteen te garanderen dat dit al voor de eerstvolgende vlucht geatoerd zou kunnen worden. "Op Uw woord?" "Op mijn woord. Hand erop. Dat is heus gemakkelijk te versieren. Het gemakkelijkst van alles zelfs!" "And what about the tukang pantjing?" "In Djakarta worden nog steeds plezier en visvaarten ondernomen naar de eilanden in de Baai. Het is werkelijk geen kunst een trip in elkaar te zetten voor jullie hengelaars naar tengiri, krapoe, tongkol...We doen het iedere week!" Als er maar genoeg lief hebbers zijn. Voor een groepje van tien doen we het al!" Het was een bijzonder verhelderend ge sprek voor de NITOUR-mensen. Ook op vele andere terreinen van interesse van de Lees verder volg. pag. 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 8