NEGENDE PASAR MALAM TONG TONG hoever bent U bij andere lezeressen ten achter, lieve huisvrouw? woensdag, 28 juni van 14.00 tot 23.00 uur donderdag, 29 juni van 14.00 tot 23.00 uur vrijdag, 30 juni van 14.00 tot 24.00 uur zaterdag, 1 juli van 12.00 tot 02.00 uur HOUTRUST DEN HAAG Wilt u inlichtingen over standverhuur? Dit faar voor het eerst: demonstratie-, verkoop- en tentoonstellingsstands op velerlei gebied alle soorten Indisch en Chinees eten uitge breid showprogramma op het grote podium met o.m. Thérèse Steinmetz (van het Songfestival), Ronnie Tober e.v.a. dansen in de Rotonde op muziek van de bekende Haagse "Incrowd1' dagelijks films over Indonesië, Japan, Hong Kong, landen rond de evenaar modeshows kermisattracties boekenmarkt, waar schrijvers eigen werk signeren meer nieuws in de volgende Tong Tongs. bel geheel vrijblijvend tel. 070-54.55.01 schrijf naar: PASAR MALAM TONG TONG Prins Mauritslaan 36 Den Haag. Stuur ons geheel vrijblijvend uw PM-folder 1967 kleine stands (3,60 m lang), 375,—. 71/2 m2, compleet met opbouw bestaande uit toonbank bergruimte, kleurig dak en vloer, compleet te huur voor slechts (Firma)naam: Adres: Woonplaats: (Handtekening) AAN PASAR MALAM TONG TONG Prins Mauritslaan 36 Den Haag Veegt U nog steeds met de sapoe of zuigt U electrisch? Strijkt U nog steeds met het arang-strijkijzer of strijkt U electrisch? Kookt U nog steeds in zo'n gewone pan of kookt U electrisch? Nee, we bedoelen NIET de dure electrische snelkoker. We bedoelen de Philips Elec trische Rijstkoker die zichzelf uitschakelt als Uw rijst gaar is. (Nooit meer angoes!) Het wonder van deze tijdl En WIJ brengen hem aan de huisvrouw in Nederland! Steeds meer vriendinnen zijn U vóór ge gaan; HONDERDEN I Niet alleen dat, maar bovendien: alleen NU de lage introductieprijzen en alleen NU de afbetalingsvoorwaarden van TONG TONG. BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van u willen ontvangen de rijstkoker inhoud 1 liter/1,8 liter.' Het bedrag van ƒ45,/ƒ55,—* Wie koopt op afbetaling, stuurt de eerste betaling van 20,en dan maandelijks nog 20,en 15,voor de grote rijstkoker. Voor de kleine rijstkoker resp. 15,15,15, Naam: Vraag prospectus of bestel direct. Adres: Datum: Doorhalen wat nlat verlangd wordt. Handtekening 24

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 24