IndischgastenPasa r Malam - makers ONZE PASAR MALAM TONG TONG Onze Pasar Malam Tong Tong wordt elk jaar groter en grootser. En boeiender. Tong Tong zal U in de komende weken regel matig op de hoogte houden van de diverse oude en nieuwe attracties op de IXde Pasar Malam, van 28 juni t/m 1 juli in de Haagse Houtrusthallen. Dit jaar zal de officiële opening niet meer zoals in voorafgaande jaren geopend worden door de Voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel en Fabrieken de heer W. van Geleuken v. d. Brugge te Hunsel, maar door de Burgemeester van Den Haag, Mr. H. A. M. T. Kolfschoten, zelf. Praktisch het gehele amusementspro gramma van de tweede Pasar Malam-avond, 29 juni, is ons aangeboden door de Indo nesische Vrouwenvereniging PERWIN, die een uitgebreid repertoire zal brengen van Indonesische klederdrachten, gamelanmu- ziek, dans en zang. Het Pasar Malam Comi té is voor deze geste bijzonder erkentelijk. Trouwens: gedurende de gehele Pasar Malam zal worden beschikt over het game lan-instrumentarium van de Indonesische Ambassade, waarop op gezette tijden, b.v. bij de opening, gespeeld zal worden door het Tong Tong orkestje. Op alle avonden zal er een originele wajangvoorstelling gegeven worden met wa jang poerwa (koelit), met als dalang de heer E. Flohr, de bekende tekenaar van de uitstekende wajang-figuren die de vooraf gaande jaren in de stand van de BOS werden verkocht. Op vrijdag zal de avond worden opge luisterd met het optreden van de Indische zangeres Thérèse Steinmetz. Dit jaar is er nog meer geld gestoken in het uiterlijk van de stands, zodat er veel meer stands zullen zijn met een Minang- kabau of Maroccaanse gevel. De grote interesse, aan de dag gelegd voor de SAKABA-show (sarong-kebaja), wijst erop dat deze show belooft uit te groeien tot 'n waar evenement (veel batiks, vele stijlen kebaja's, accessoires). Nog meer films dan vorige jaren over Azië: Japan, Hongkong, landen rond de evenaar. Voor de deelnemers dit jaar voor het eerst en speciaal voor de (piep-)kleine ondernemers, stands van 71/2 vierkante me ter in frisse, opvallende uitvoering; com pleet voor maar f 375, Normaal zou zo'n stand kosten: 71/2 x f 37,50 f 281,25 standhuur f 168,75 opbouw f 450, De reductie is mogelijk gemaakt door het onderbrengen van "Drie onder Eén Kap", waarbij elk standje beschikt over: een 2-delige toonbank in totaal 3,60 M. lang en 40 cm. breed, een voorraadhokje van 2 M2 en een kleurig zeildoeken dak. In deze Mini-stands mag niet uitgebreid gekookt worden, wél opgewarmd. Tekenin gen liggen bij Tong Tong ter inzage. Af spraak: Tel. 54.55.01. En dan is er nóg een geweldige attractie waarover meer in het volgen de nummer. BLIJF ATTENT I MOEILIJKE NAAM De naam Tong-Tong die elke Indischman zonder fout in het gehoor ligt, schijnt bij de Kachelzitter een volslagen absurditeit te zijn, die eeuwig verkeerd uitgesproken wordt. Onze laatste aanspraak is: aan den Heer Tong-Ling. We heten onder meer: Tom-Tom, Ton- Ton, Lon Tong, Hong Kong, Dong-Dong (misschien waren we verkouden toen we onze naam opgaven aan deze relatie). Telefoonjuffrouwen geloven gewoon hun oren niet, en produceren de raarste klan ken als ze onze naam willen herhalen. Al tijd moeten we zeggen: „Dat ding dat we in onze mond hebben twee keer". Of: „Kalfstong zonder kalf en dan twee keer" (gegichel). Verder worden we geadresseerd als: res- tauratiebedrijf, restaurant en toko. Je lah je rot. POËTISCHE CORRESPONDENTIE „Trouw, Branie en Ondernemend, weer en wind trotserend, glipt Tong-Tong als een lenige kantjil regelmatig door onze brie venbus..." Van Ch. E. Extra warme EN DUBBELE geluk wensen gaan ditmaal vanuit onze Tong Tong kring naar H.M. Koningin Juliana, omdat Hare Majesteit dit jaar ook voor het eerst Grootmoeder ge worden is. Hoe vele van onze lezers en leze ressen zongen eens op de Lagere Scholen van ons oude Indië: "Al is ons Prinsesje nog zo klein, Hoezee Toch zal ze eens Koninginne zijn, Hoezee Zó zie je de uitgelaten school weer voor je, dat het "Nog pas gisteren" lijkt... En we zijn al een halve eeuw verder! Met het eerste woord van ons de vies Trouw, Branie en Ondernemend in gedachten, spreken we de hoop uit dat het Nederlandse volk in de toekomst nog vele malen kleine Oranje-prinsesjes Grootmoeder mag zien worden. Ik heb wel eens een Indo (verge noegd) horen zuchten toen hij zijn en tree maakte op een familiefeestje: „Zet twintig Indo's bij mekaar en je hebt een Pasar Malam!" En zo is het: op dit gebied - en als er maar gesnierkt en ge-,,frietjo" kan worden - ontwikkelt de Indische groep geweldige vrije initiatieven. Toen in Tjimahi het „Blanda-kamp" van het Vide Bataljon werd overge bracht naar het „Indo-kamp" in het IVde en IXde, konden deze heren hun ogen niet geloven. Niet alleen was er geen spoor te be kennen van de zware en vreesaan jagende tucht en doodsheid van een normaal kamp, maar in het IVde en IXde leek het - vooral 's avonds! - één grote Pasar Malam. Hoofdzakelijk in de voormalige vrou- wenloods was het tjokvol waroenkies, eethuisjes, venters en wat niet ah Er werd van alles verhandeld: schoenen, tabak, kleren, boeken, horloges, hout snijwerk en aluminium-pannetjes-kunst. Er waren complete Chinese restau rants en verder alle Indonesische ete- rijen die een Indischman maar beden ken kan. In die tijd verdiende ,,De Kamp krant" onder leiding van soldaat No. 21511 (Tjalie Robinson) zijn bestaan dubbel en dwars met een volle adver tentiepagina, die bij mekaar gerund werd door Van Raay en gedrukt werd (met een oude stencilmachine en zelf gemaakte stencilinkt) door Bill Boon, Brodhaag en Roel de Bruin. Was de Vrouwenloods tot de laatste vierkante centimeter toe bezet, ook overal in het kamp zaten op lege plek jes verkopers en verder werd er ge vent met koffie. Men beweert dat er in het kamp door sommige mensen tienduizenden guldens verdiend werden, meer dan ze in hun leven ooit bij elkaar gezien hadden of ooit daarna meer bij elkaar zouden zien! „Edelsmeden" versierden op bestel ling eetpannetjes, vetlapdoosjes en ke- naripitten met de schoonste voorstel lingen. Ja, er waren zelfs waarzeggers en kaartlezers! De meest populaire en gevarieerde heerlijkheid: ongol-ongol! Misschien is het waar wat men wel eens gezegd heeft: „Neem de Indo zijn sociale zekerheden af en hij wordt miljoenair!" (Please, niet discussië ren!). Maar wat wij onze lezers nu wilden vragen, is dit: Wie herinnert zich nog bijzonder heden, standjes, personen, die opval lende figuren waren op dit gebied, be halve De Twee Kale Koffieboeren en Marco Polo (wie waren dat eigen lijk?) Schrijf ze voor ons op. HET IS HISTORIE T.R. 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3