T.N.T. T.L.T. j INDISCH VOETBAL IN NEDERLAND Jos. van Arcken wilt u dit jaar ook naar Spanje? AMAZONE TOURS" HIDOEP NIVOü ANTWOORD t oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF Acht jaren geleden ontmoetten wij elkan der ergens in Nederland een willekeurii groepje Indischgasten - zoals zovaak ge beurde, nog steeds gebeurt en nog we heel lang zal blijven gebeuren. Maar lopen verreweg de meeste van deze ontmoetink- jes verder nergens op uit, dit bijzondere groepje was een langer en succesvoller le ven beschoren. Het waren namelijk Stalder, Stumpf, Vos- maer, L. Loth, Dorst, v. Lingen, v. Maanen, Hevel, Spiessens en Brard. Dit is tien, niet waar? Ze gingen samen naar een gemeen schappelijke vriend Piet van Hooydonck. Toen waren ze met z'n elven, okay? En als U dan deze namen kent, dan weet U: dat staat voor VOETBAL. Dus werd ter plaatse en op dat moment (24 Juli 1959) opgericht de Indische voetbalvereniging NIVO (Na Inspanning Volgt Ontspanning). Eén jaar la ter, op 1 November 1960, kwam de Konink lijke goedkeuring af en eerste voorzitter werd Piet van Hooydonck. Evenals in de glorierijke dagen van wel eer toen we allemaal nog sawahspelers wa ren, werd er meteen "door-gesrobot" en direct ingeschreven voor de competitie. "Poekoel Teroes!" De eerste twee jaren werd er gespeeld op een voetbalveld in Ockenburg, daarna in het Prinses Irene Park in Rijswijk. Met djago's als Dorst, Stalder, Manuput- ty, Vosmaer en Rientsma (Nu nog steeds speler In Nivo VI met zijn vijftig jaren plus) had NIVO een sterk elftal dat in 1963 kam pioen werd in de 3e klasse en promoveerde naar de 2e klasse, waarin nu een kans ge maakt wordt voor de topplaats. Het voorzitterschap ging In de loop der jaren over van Piet van Hooydonck op Ken- ninger, de Graaf en Latuperissa. Piet van Hooydonck werd later ere-voorzitter en bleef tot zijn dood toe één van de gewel digste stuwkrachten van NIVO. Ook voor Tong Tong heeft hij menig voortreffelijk ar tikel geschreven. Leden van verdienste zijn H. Hevel en van Maanen. Intussen is men in het Prinses Irene Park aangevangen met de bouw van een eigen clubhuis, weliswaar bescheiden van opzet, maar "Berdiri di kaki sendiri" en vastbesloten om dit gebouwtje even "potig" te laten groeien als NIVO zelf. Op 15 mei werd eindelijk het club huis feestelijk ingewijd o.a. met wiel- lerrondes in 't sportpark waarna een voet balwedstrijd van NIVO contra een buiten landse gast. Op 28 mei opende het jaarlijks voetbal- tournooi met deelname van zes gastvereni- gingen. De officiële opening van het club huis heeft plaats op 3 juni met een recep tie van 15 tot 17 uur voor genodigden en andere belangstellenden. NIVO neemt met zes elftallen deel aan de competitie, waarbij in de loop der jaren al zes malen een klassekampioenschap werd veroverd. Ook heeft NIVO een bad minton afdeling, spelend als zelfstandige club in de Nederlandse Badminton Bond. Het clubhuisje is opgezet met eigen ka pitaal, bijeengebracht door 130 leden en 70 donateurs. Lezers, dat is werkelijk prachtwerk! Laten we ALLEMAAL ook een handje helpen en de basis leggen voor de eerst volgende uitbouw van het clubhuis. Tong Tong gaat voor met een check van f 100.-. Als al onze lezers maar met één guldentje achteran komen (omdat wij bij NIVO onze eigen spirit van Poekoel Teroes terugvin den!), b.v. met een postzegel van f 1.- in gesloten in een brief met "Selamat Djalan" dan, mensen, zullen we het genoegen nog eens beleven dat NIVO kampioen van Ne derland wordt. En dan kunnen wij gniffelend denken aan de dag van vandaag toen wij bescheiden een postzegel insloten om dat mogelijk te maken! Doen, jo? DOEN!! Hier is het adres waar uw bescheiden gave naar toe moet: J. R. BRAUN Penningmeester NIVO Harmelenstraat 20, Den Haag En nu: Selamat Djalan!! VRAAG 4 Wat is sterker dan T (tri-nitro-toluol: dynamiet) f (Tropische Leeskring Tongtong!) Zorg dat je erbijijijijijijij bent... t GEHOORD OP ONS KANTOOR „Heeft U ook platen van Hawajangpop- pen?" a. Wajang en Hawaiian komen allebei uit dat gekke Oosten, dus een beetje di- kotjok is niet erg, toch? Als je maar weet wat we bedoelen b. Toch zit er een goed idee achter: als we onze wajangfiguren nu een beetje konden laten poeteren in de heupen, waren ze misschien toch wel gezelli ger „Tjalie, mag ik ook zo'n placemat met een kedebog pisang motief? De vrager is in de war met het „kebo- gan"-motief uit de Balische cultuur op on ze place mats, waar we erg trots op zijn. Alhoewel, placemats met het vlot van kedebog pisang (banaanboomstammen) er op zouden het misschien ook wel doen, uit de Piekerans van een Straatslijper, het vlot van Wawak en Mieltje, weetjenog? We weten dat sommige mensen van de ze merkwaardige staaltjes van wat op ons kantoor gehoord wordt de lezer „verzon nen" toelijken. Maar het hele kantoor is vaak getuige van deze Wonderen van het Heelal. Ada saksi-nja, Pah! Weet U dat toen ik dat woord „Hawajang" hoorde, ik zó beteuterd was dat ik een minuut geen boe of ba kon zeggen: ergens was het salah wesel, maar waar! Ook met die ke- tebog/kebogan was ik even helemaal de kluts kwijt! T.R. NOGMAALS. Al onze zogenaamde „aanmaningen" zijn niets anders als een droge afcheck of onze boekingen kloppen met de Uwe. Verreweg meestal klopt alles. Soms bent u „keliru", soms wij. Rustig corigeren. Djangan ngamoek, Boeng! De dames van de administratie zijn soms lelijk onthutst door sommige uitvallen. MISTER FONG Aan de reeks „schuilnamen" van Tong- Tong is heden een nieuwe toegevoegd: „Aan de Heer Fong-Fong", een brief af komstig van de NRC nog wel! Ah, mysterious East. Mr. Fu Manchu, Mr. Fong, Mr. Tong-Tong... allemaal één pot nat! Ruime sortering J GOUDEN RINGEN l bij f Laan van Meerdervoort 520 t Den Haag - Telef. 33 64 41 Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20-79 18 44 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4