Mv ^Ganuda 2x per week brengt een Qtumda Jet u rechtstreeks naar Djakarta, het Verre- en Midden Oosten. Meerdere ver bindingen in Zuid-Oost Azië. restaurant wijnands Wh cedi Xt« DJOKJA */&CO morgen bij daglicht in dit doolhof terug vinden??, niemand had in het hardstikke donker ook maar het vaagste idee waar hij ergens was. Hans zei niets, trok kalm zijn kleren uit, boog een alleenstaande bamboe omlaag en bond zijn wit (eigenlijk niet zo erg wit meer!) pendekkie aan de top. Keek tevreden naar de witte vlag, sym bool van nederlaag en zei pathetisch dub belzinnig: „Amerikaanse techniek stopte de Rode Tank". IN HET DONKER MET EEN „BAGONG" (SOENDANEES VOOR: WILD ZWIJN) OP JE NEK DOOR HET KARANG-DOOLHOF. Elke dag hadden degenen, die geen „dienst-tippelen" (patrouille lopen) hadden of aan het permanente bivak werkten, hun handen vol aan het geschoten wild en er werd elke dag wild geschoten. Gé, die in zijn wilde jaren beroepsjager was geweest, had de „technische deng-deng leiding". Onder een hoge mangga-boom met laag overhangende takken (uitermate geschikt om het wild in de koelte aan op te hangen), op de rand van een Jappen-loopgraaf, was de deng-deng-werkplaats. (Dengdeng, bil tong, dungesneden en zongedroogd vlees). Een half doorgeslagen benzine-drum met opzij en onder gaatjes en stenen op het losse deksel, was een ideale dengdeng- pers. Een gedeelte van het vlees werd ge ruild met de schaarse bevolking tegen groenten, vruchten, zout, olie en wat we nog meer nodig hadden; een gedeelte ver ving onze can-stuff" en de rest werd ge- dengdengd. Vooral de dames van ons de tachement op Piroe hadden, ons jagers, gekgezanikt om dat spul; ze konden zich niet meer herinneren hoe het eruit zag of smaakte. Vers vlees werd nooit verstrekt omdat het er niet was, vee en tamme varkens komen op Ceram niet voor en aan de paar armzalige kippen kon je niet komen. Door verre patrouilles en andere mili taire opdrachten, hadden we dagenlang geen tijd of waren te worn-out" om te gaan jagen. Tijdens een kust-patrouille, ont dekten we een jager met een stel honden, werd prompt 't patrouille-schema veranderd en een drijfjacht op "touw gezet; tijd had den we hier immers volop en bovendien hadden we nu een gids voor onbekend ter rein. Licht geaccidenteerde, uitgestrekte koesoe-koesoetvlakten onderbroken door dichte boeloe-complexen (bamboe) en struikgewas met de nooit ontbrekende sa vannen-boompjes. Terwijl we achter elkaar door hoogopgaande koesoe-koesoet naar onze posteerplaatsen liepen, sprong onver wachts vlakbij een mooie zes-ender op; twee haastige schoten knalden, maar bei de kogels sloegen in de bamboe toen hij er met een hoge sprong tussen verdween. Waar hij opgesprongen was, ging ik staan en nog tijd genoeg hebbende, bleef Hans nog wat bij me staan kletsen. Plotseling sprong vlak achter ons een andere grote zesender op en was met een paar mach tige sprongen alweer in de borsthoge alang-alang verdwenen voordat het goed tot ons doorgedrongen was; wie kon zo iets nou verwachten: we moeten er vlak langs gelopen hebben, twee schoten wa ren er gevallen en er was opgewonden ge praat en geroep. Toch heb ik zulke ge vallen meer meegemaakt, ook met wilde zwijnen. Zwiepende koesoekoesoet verraadde een stelletje zwartrokken, dat aan kwam schooi eren, dan ineens nergens meer enige be weging, alles blijft doodstil. Jagen in zulk dicht terrein is vrijwel ondoenlijk, je moet zowat op hun staart trappen vóór je ze ziet. Kijk om me heen, ook achter me en zie dan inderdaad een baan bewegende alang-alang. Achter elkaar lopend langs een zwijnenpaadje door een sleuf, waren ze netjes door de linie heengeglipt. De honden waren nu vlakbij, een paar zwijnen najagend, die ook dank zij de dichte dek king ongezien doorbraken. Wij zagen wel aan de zwiepende koesoekoesoet waar ze liepen, maar alleen op beweging schieten wij niet, kan net zo goed een hond zijn of zelfs één van de anderen. Dan plotseling springt de derde zesender op, die niette genstaande al die herrie, doodstil was blij ven liggen. Het gebeurde weer zo volko men onverwachts en hij gaf me zo weinig tijd, dat hij al weg was voordat de haanpal omlag. Zag net even een flits en hij was met een soepele, machtige sprong over 'n zeker twee meter hoge „krandjang" (hoge, breed-uiteengegroeide doornstruik) verdwe- HOLLANDSE en INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel. 600712 Dir M WIJNANDS v/h Grand Hotel, Makassar nen. Hoe was het mogelijk, drie oude zes- enders die op enige tientallen meters van elkaar, rustig bleven liggen. Toch was dit de tweede keer, dat ik drie volwassen bok ken bij elkaar had gezien; de eerste maal waren het twee zes-enders en een gaffe laar geweest. Wat wisten we eigenlijk nog weinig van het Molukken-hert af!I (Slot volgt) Volgend nummer: Laatste ontmoeting van Jim en Black Ghost! Wie wint?!?! Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze In: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN markiesringen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) J m INDONESIAN AIRWAYS AIIAIIMlI 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 8