f- vr 1001 avonturen met de soetil Radio BOLLAND Wat hoort bij wat? Ontmoet Uw oude sobat: DE TROPENZON!! Maar vooral: ontmoet weer UW OUDE SOBATS VAN ONDER DE TROPENZON Ze zijn er straks allemaal, op de: - a fc 4 in HOUTRUST DEN HAAG OP 28, 29, 30 JUNI, 1 JULI a.s. Inl.: Prins Mauritslaan 36 Den Haag - Tel. 070-54.55.01. BORDUUR EN WIN KOKKIES Rijstwinkels: oooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooocxyooo O EEN VERSE KIP IS EEN LEKKERE KIP X 8 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Net zoals de Europese, luistert de Indi sche rijsttafel naar bepaalde wetten van saamhorigheid. Evenmin als het goed is boerekool met gestoofde vis te eten is het juist sajoer lodeh samen te eten met sam- bel goreng petis. Daarom vind ik het opdissen van 25 ge rechten tegelijk en het ijverig tjampoeren van de hele rataplan door ondeskundige eters in een duur restaurant, zo'n foute ge schiedenis. Mensen die zo eten zijn geen rijsttafelkenners. Hoe komt men aan zo'n uitgebreid menu? Denkt U even aan de royale levensstijl van tempo doeloe. Een tafel waaraan elke dag behalve het gezin toch wel een of meerdere gasten aanzaten. Men hield dood eenvoudig rekening met verschillende sma ken, ieder kon nemen waar hij, zij trek in had en een eigen "rijsttafeltje" componeren. Natuurlijk was dit eigenlijk een luxe, maar het kon in die tijd toen een kip 12 cent kostte, 5 klappers een gobang, een stuk tempé 1 cent. Toen was het géén luxe. Maar NU is het wel verspilling van Luxe en kostelijk eten als men 25 gerechten door elkaar gooit. Elk gerecht van onze keuken heeft zo'n karakteristieke smaak, dat we ze beslist apart, of in de juiste combinatie moeten genieten. Ik herinner me dat mijn moeder een lijstje in de spenkast had hangen met "me nu's". Groeperingen van bepaalde gerech ten die bij elkaar hoorden. Als we sajoer asem aten dan was er altijd drooggebakken zoute vis bij, aten we kerrie djawa dan was er abon. Ik heb dat lijstje nog en geef het U hierbij door. Sajoer menir - petjel ajam - dengdeng oeng- kep - smoor van vlees. Sajoer lodeh - empal - sambel goreng ke ring - dadar boemboe - frikadel. Sajoer podomoro (van kankoeng) - lapjes - abon of empal - sambel reboes. Kotohan - frikadel djagoeng - ketimoen met sambel petis - smoor van vlees. Brongkos - boeboek kedele - kroepoek - ketimoen - dendeng. Kippesoep - droge frikadelletjes - sambel djeroek nipis - dadar of tjeplok. Sajoer asem - gebraden oetak - gerèh - gezouten eieren - dendeng ragie. Kerrie djawa - empal of abon - boemboe ball - terlh tempe. Naast al deze combinaties kwamen bepaal de sambelans (lees artikel Tjalie). 1 -1 1 malum De sambel bij sajoer podomoro b.v. was gestoomd. De sambel bij kippesoep was sambel djeroek, enz. Wat een ongelooflijke variaties waren er te bedenken. Zijn we ze vergeten? Toe, helpt U ze terug te brengen, mevrouw, ik weet zeker dat U er vele lezeressen een plezier doet met zo'n geheugen-opfris- sertje. Noem Uw inzending: "de goede combina tie"! LILIAN DUCELLE "Van waar komt die grote plas in de kamer!!" "Misschien keteveelen begieten filooo ik ke..." (philodendron pertusum). Non: "Wah ik begiet ookl" Nono: "Adoeh, ikke ookl" Didl: "Mosohl En ik doet all" Maatje: "Ollohillolloh. Eerst noooooit Ie mand doet wat en dan allemaal tegelijk..." aiuiniiiiDiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim „•f* vo r\ \A if t h IEDEREEN zal het nu wel weten, dat je met Kokkies rijsttafel-artikelen het lekkerst kan eten I Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W. P.S. WIJ verzenden rijsttafel artikelen over de gehele wereld. ^iinniMwmHiuiiuaHnnuiiiniiNniiniinnnnnnHiiiiiiiiuniiiitinniMiiiiiimaniiiinnmiriiuuiiin Uw ijver en goede smaak voor de Miana- borduurwedstrijd belonen wij met f 50, (1e prijs), f 30,(2e prijs) en f 15, (boekenbon) Inzendingen tot uiterlijk 20 juni (niet 7 juni zoals eerst werd vermeld) Bor duurpatroon bij ons verkrijgbaar a 50 cL O O O Steeds voorradig verse Braadkulkens Soepkippen Braad- en Klppenpoulet Kip van het spit, royale hele kip f 4,50, halve f 2,25. Dagelijks warm verkrijgbaar. ALLES VOOR UW RIJSTTAFEL Reclame fijne mals per blik f 1,25, 2 bl. f 2,35; heel blik reboeng f 1,75; dunne Emplng 250 gr. f 2,10; Lontong 4 zakjes f 1,Santenblok nu f 1,45, Loempia- en pangsitvellen. O POELIERWAAL Dlerenselaan 38 Telefoon 39 09 41 Den Haag g Stationsweg 143 tel. 0 70 - 60.17.03 Stationsweg 77 tel. 0 70 - 60.15.12 DEN HAAG WEER een nieuwe Krontjong Indonesia L.P. met o.a. Naslb tambangan Krontjong Air laut Djlko untuang Stambul djampang, eto. Sterlo f 17,50 Java mijn land L.P. van f 16,50 voor f 11,90 nu weer leverbaar. Gamelan liefhebbers, wij hebben oen keur van platen voor U vanaf f 6,75, speciaal voor gamelan cursisten onmisbaar. 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13