Elude Koeken J. M. VAN EXEL's CHEMO PHARMACIA H.O. "INGET MATI" „AD PATRES" Gevraagd: Alexandre von Arx, La politique en Indo- nésie 1900-1942, H. K. Beernlnk, De Nieuw-Guinearaad, C. C. Berg, Rangga Lawe, E. A. Boerenbeker, De vrouw in het Indo nesische adatrecht, Djatipit, Memoires van een houtvester, H. Koperberg, Bittere pillen, L. W. Kuilman, Rijkdom en armoede in de tropische natuur, I. H. Misset, In de schaduw van de ge vangenis, Th. Pigeaud, Javaansch-Nederlandsch Woor denboek, H. J. Sarolea, Beginselen van de staatsin richting van Nieuw-Gulnea, K. Snijtsheuvel, Onthullingen van achter het bamboe-gordijn, C. A. Somerwil, Ons eskadron, A. Thorenaar, Overvloed in Insulinde, H. N. van der Tuuk, Kawi-Balineesch Woor denboek, Ucee, Het spookhuis in Tandjoeng Priok. door: A. van Marie, Weteringschans 131, Amsterdam-C. H. V. Quispel, Ned. Indië in de tweede wereldoorlog. C. C. Kupfer, Onze vliegers in Indië, Alberto Poveda Longo, Gids voor Spanje, Het boekje ter herdenking a.h. overlijden van Dr. Soumokii, uitgave Stichting "Door de eeuwen trouw". Schoenhandel 5 alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 I Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. vanaf maat 32 i 1 Ruime keuze in linnen vrije tijds-schoeisel HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllHIHIIIHIillllllllllHIIIIHIHIHtltlHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIlllllllllHIIHIIIIHIIHIIIIIII Astma-Bronchitis patiënten U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicljnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraaat inlichtingen bij: (Dir. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 door: mevr. J. Weintre, Warninckhof 6, Zut- phen. Het Javaansche Toneel (De Wajang Purwa) van J. Kats - Uitg. Volkslectuur Weltevre den 1923, Sedjara Wajang Purwa - Balai Pustaka 52, Gambar printjening ringgit purwa - Balai pustaka 53 door R. M. Sulardi, door: J. R. van Delden, Rooseveltlaan No 32 II, Amsterdam-Z. H. A. van Hien, De Javaansche Geheime Leer en De Javaansche Geestenwereld (3 delen), door: Mona Klinkert, 1432 N. Garfield, Pasadena, California 91104, USA. Oriëntatie nr. 13, Boeken in het Indonesisch, betrekking heb bend op de geschiedenis van de Rep. In donesia, door: C. H. Schaap, Korfwaterweg 43, Petten. Aangeboden: A. C. Zentgraaff, 1e deel Atjeh, J. J. de Vries, Jaarboek Batavia en omstre ken 1927, Gedenkboek Ned.-Indië 1898-1923. door: P. Straub-Lastdrager, Rijksstraatweg 366, Wassenaar. DIT NUMMER VESCHIJNT MET PINKSTEREN En zó ver zijn we in deze moderne wereld al van het Geloof af geraakt dat we nauwlijks meer weten wat op deze dag gevierd wordt. Twee dagen vrijl En naar de bollen! Dat is wat de doorsnee burger er nog van weetl Niet preken, Tjalie, niet preken! Niet de bijbel erbij halen. Hoeft niet. Als we alleen maar weten dat deze dag de vijftigste dag is na Pasen (de dag van de kruisiging en wederopstanding van de Zoon des Mensen), de dag dat de heilige geest neerdaalde op de apostelen, dan is dat genoeg definitie. En wat betekent deze definitie? Dat de Dood GEEN "grande finale" is. Dat al datgene wat waarachtig is en zuiver niet sterven kan. En zelfs na een lange nacht van vijftig nachten zich opnieuw manifesteren zal. Is Indië dood? Is de Indischman dood? Wacht nog vijftig nachten. T.R. LEGENDE Heemstede, 25 april Volgens een legende heeft tijdens één der oorlogen in Atjeh een Atjehs vorst, wiens zoon tijdens een gevecht met Nederlandse troepen gedood werd, deze vervloeking uit gesproken: "Zo lang Atjeh's zonen door Nederlandse soldaten gedood worden, zolang zal het Huis van Oranje geen zonen voortbrengen." Inderdaad werden na deze vervloeking slechts prinsessen geboren: Juliana, Beatrix, Irene, Margriet, Christine. Nu Atjeh van de Nederlandse overheersing bevrijd is, mogen we dus verwachten dat de vervloeking een einde zal nemen, en hopen we dat de prinses Beatrix een zoon zal krijgen. EMILIE INTVELD 21 April. Hoera! Een prinsje geboren! EMILIE INTVELD Alhoewel er bij ons weten nooit een der gelijke voorspelling geboekstaafd is, zullen velen van ons zich een soortgelijke voor spelling herinneren. Indië zat vol van dergelijke echte, dan- wel verzonnen legenden...de heilige kanon nen die bij elkaar zouden komen...de diver se Djojobojo-voorspellingen... De serieuze historicus zal schrikbarend weinig bevestigd vinden bij een onderzoek, maar omdat dit verschijnsel van legenden en pseudo-legenden tóch wel de Indische samenleving typeerde, maken we er in dit blad melding v. Op 23 april 1967 is kalm en vredig van ons heengegaan onze lieve Moe der, Schoonmoeder en Omaatje Willy (Non) Ennen geb. te Meester Cornelis, 6 mei 1897. Utrecht: H. P. Koek-Remers Zutphen: P. A. van Roon-Koek van Kolstraat 20 Engeland: J. M. Paine-Koek en kleinkinderen De begrafenis heeft inmiddels op verzoek van de overledene plaats gevonden in Salou (Spanje). Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 Fa. Johs. Ouwejan Zn, ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) iliiuuiHiHiiiiuitiiniiiNHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiuiiiiniiiiNiiiiiiiiiiiinBna8MMimitiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiwinBiiuimnwiaiiHiiiiiiiiHiiiimiRi(Kniiiiinitiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiRBiintyi GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN FA. JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 Toonzaal: TORENSTRAAT 82 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 iMiiiiiiiiiwiiiiiiiiiMiiMiiiiHHiiiiiHiiiniiniiiniiiiiunMimTii!Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiinNiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiuiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii<iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiniiiim!ii:!M, 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22