VOETBAL TEMPO DOELOE Indisch voetbal klimt als de Zon Teneinde te geraken tot een uitgebreide en accurate documentatie van al het goede en mooie dat de voetbalsport In het oude Indië ons gebracht heeft, hebben enkele oud-gasten het initiatief genomen tot de samenstelling van een rijk geillustreerd boek in de trant van de "Tempo Doeloe's" van Breton de Nijs en Hein Buitenweg, dat dus zal heten: Voetbal Tempo Doeloe en dat dus niet zal zijn een jolig gedenkboek zoals wij dat uit diverse jubileum vieringen kennen, maar een op brede basis ingestelde verzameling accurate historische gegevens (al zal uiteraard de "jool" onmogelijk kunnen ontbreken in dit werk!). Het comité bestaat in dit eerste stadium uit de volgende personen: A. C. C. H. J. (Dolf) Koster, Lou Baumgar- ten, Koenekoop, Kees Stolk en Tjalie Robin son en zal eventueel in een later stadium nog kunnen worden uitgebreid. Alle Indischgasten die op nauwe wijze bij het voetbal in Indië (van 1900 tot 1950) betrokken zijn geweest, ja ook de vele "voetbal-meisjes", worden hierbij dringend opgeroepen om aan dit comité alles toe te sturen wat zij nog aan materiaal bezitten (oude gedenkboeken en clubbladen, foto's, persknipsels, etc.), en daarnaast op schrift te stellen wat men zich nog levendig her innert. ALLES! Dus ook de reizen voor interstedelijke wedstrijden, club-excursies en feesten, po pulaire koffieboeren en restaurants waar voetballers vaak kwamen, terrein-mandoers en toekang-pidjits (welke Bataviaan kan ooit Li-i vergeten!), bijzondere karakteris tieken van terreinen (en de verkopers van lekkernijen erop!), militair en marine-voet bal, voetbal in krijgsgevangenschap en Kan toorvoetbal, ja ook "ondememingsvoetbal" in de cultures, jeugd- en schoolwedstrijden, etc. etc. etc. Alle inzendingen liefst aangetekend op te sturen naar het adres van de voorzitter van het comité: A. C. C. J. H. Koster, Altingstraat 13, Den Haag. ALLE INGEZONDEN DOCUMENTEN WORDEN NA GEBRUIK AAN DE RECHT MATIGE EIGENAREN TERUGGEZONDEN. U raakt dus niets kwijt en alles wat U zo moeizaam bewaard hebt, krijgt eindelijk de grote publiciteit die het verdient. BOVENDIEN Bovendien heeft het comité op de a.s. Pasar Malam een stand afgehuurd, waar gedurende de vier dagen van de Pasar Malam Tong Tong in de Houtrusthallen re- unie gehouden wordt onder gastheer- en gastvrouwschap van bekende figuren uit het Indische voetbal van weleer en waar men dus ook zijn documenten kan "inleveren". Op deze reünie, die beslist zal daveren van de gezelligheid zullen ook herinnerings speldjes te koop zijn. Het comité hoopt dat er duizenden zullen worden afgenomen, want, dames en heren, HET INDISCHE VOETBAL, SCHILDER ACHTIG, BOEIEND, SPORTIEF EN RIJK, MAG NOOIT VERGETEN WORDEN. Zet U nog éénmaal voor de volle honderd procent in en poekoel teroes! HET COMITé KAMPIOEN I Nee, veel kans was er niet om kampioen te worden Was Nivo de competitie niet begonnen met drie verloren wedstrijden van de 18 te spelen matches? Zo stond het in de krant: Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt. Nivo 3 0 0 3 0 ...en helemaal onderaan de ranglijst! "Dat is te gek jongensl We hebben pech gehad, maar nu zal het anders wordenl Despereert nimmer! Poekoel teroes!" En gepoekoeld wérd er. En hard getraind, trouw en enthousiast week in week uit. Was Nivo niet "de beste van de allemaal- ste"?l Het moest alleen nog bewezen wor den. En dat gebeurde ook. Kijk maar eens naar de stand voordat de laatste wedstrijd gespeeld zou worden: Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt. D.V.C. 17 10 6 1 26 Nivo 17 12 1 4 25 Maasstraat 16 10 3 3 23 Zondag 30 april: de laatste competitie dag. D.V.C. zou wel niet verliezen met zijn sterke achterhoede; hoogstens gelijk spelen tegen Groen-Wit, misschienMaasstraat zou op eigen terrein wel winnen en de vol gende week gelijk komen met Nivo, als Nivo WON tenminste. Nee, véél kans was er niet. Bij de Hoornbrug in Rijswijk begon de laatste wedstrijd tegen Juventas, een uur later dan gewoonlijk. Stand even voor de rust 0 - 0 en de vele Nivo-supporters waren er stil van. Waar bleven de doelpunten? Daar kwam de Nivo-boodschapper van de wedstrijd Groen-Wit - D.V.C. spoorslags aanzetten met het "aardbevende" nieuws: "D.V.C. met 0-1 verlorenl" Even later er pal bovenop: "Maasstraat gelijk gespeeld!" Nivo keek Nivo beduusd aan. Dus tóch nog een kans?! Een Grote zelfs?? Poekoel teroes nu! Toen de eerste goal van Dorst jr. geval len was, was Nivo niet meer te houden. Het werd 2-0, 3-0, poekoel teroes tot 5 - 0! En dat was genoeg. Aanvoerder Jahn ging op de schouders, want NIVO WAS KAMPIOEN! Geen heuglijker prestatie was er denk baar om de inwijding van het nieuwe club huis in groter geluk te vierenl B. En Tong Tong wenst namens zijn dui zenden lezers deze wakkere doorzetters van harte geluk met hun koene Poekoel Teroes-mentaliteit. Want toen Nivo vele ja ren terug onderaan in de zesde klasse begon, was er alleen maar scepticisme en zelfs veroordeling in de Indische groep. Wat konden die kleine, tengere jongetjes beginnen in een landsvoetbal van zoveel Reuzen? En dan dat spelen in de winter met óf bevroren terreinen of zwaar modderige? In die snijdende wind? Het lekker thuis zitten bij de warme kachel zou wel winnen! Bovendien: waarom assimileerden de jonge lui niet en losten zich op in de bestaande verenigingen? Zo oordeelden de pappotzitters, die zelf bovendien nérgens lid van waren (al werd er behoorlijk "gespeeld" in de voetbalpool!) en die zich ook altijd over Tong Tong smalend hadden uitgelaten. Maar in de algemene geest van indolen tie is Goddank nog 'n kern van aanpakken, van moed en onverzettelijkheid. En hard doorzettend (al wist niemand er buiten wat van jwerd jaar in jaar uit promotie gemaakt tot nu eindelijk bereikt is DE HOOFDKLASSE I Als jaren lang sportredacteur in het goe de oude Indië en als bestuurslid in diverse sportorganisaties ben ik OPGETOGEN. "Siet dogh wat eene goede couragie ver- magh!" Twee "underdogs", Tong Tong en Nivo, hebben niet alleen stand gehouden maar zijn ook als enige zegevierende, le venskrachtige organisaties uit de bus ge komen. Kasih tangan, Boeng! En lezers van Tong Tong: denk aan onze oproep in het vorige nummer: tast in Uw zak. Ook in de platste dompet zit nog wel een postzegel van een gulden. Doe 'm in een envelop en zend 'm naar de penning meester van de Nivo: J. R. Braun, Penningmeester NIVO, Harmelenstr. 20, Den Haag. Gironummer: 26.37.33. Hudjanken uang, saudara-saudara. Op echt Oosterse wijze voor kampioenen: laat het muntstukken regenen. De jongelui hebben een goed ingericht clubhuis voor méér dan 100% verdiendl EN NU OP NAAR DE EREDIVISIE! POEKOEL TEROES, TEROES, TEROESIII T.R. LIPLAPPEN Ter aanvulling van het artikeltje over al de "lappen" die men tegenwoordig in de slagerswinkels koopt, en het aanvulllnkje van Nina met sucadelappen, bloemstuklap pen en...hartelappenl, stuurt een andere abonnee ons ook nog een- voorstel tot het verkopen van "liplappen"...voor 80 ct.l We hebben gemerkt overigens dat er nogal misverstand bestaat over die lip lappen, waarvan menigeen denkt dat daar mee mengbloeden bedoeld worden. Dat is echter niet juist. Het woord is ontstaan In de 17de eeuw en o.a. Nicolaus de Graaff In "Oud-lndise Spiegel schrijft van de uit Hollandse ouders in Indië geborenen: "De- se worden onder de gemeene luiden llb- labs kinderen genaamt, vermits 't meesten- deel een slag van de meulen weg heeft..." Kassian, onze blanke njonJa's...en ge lukkig maar dat het "gemeene" luiden zijn, die het zo zien. Je staat alleen verbaasd dat er nog steeds zoveel van die gemene lulden zijn, nu nog, die van het Indisch zijn totalitair niets begrljpenl 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5