iNDiË J§ Onze Rantangs zijn de beste ter wereld!! HET MEISJE UIT De patrouille liep ten einde, maar ons werk op politiek-politioneel terein begon vruchten af te werpen; in vertrouwen keer de de bevolking uit het gebergte naar de kust terug. Nederzettingen verrezen, kerk jes werden gebouwd. Het KNIL mocht niet ontbreken op feestelijkheden en aan de Menarl-dans en „Tjap tikoes" (gedistilleerd uit palmsap) ontkwamen we niet. Maar het wild werd verstoord en trok dieper de rimboe in; mannen trokken de wildernis in om palen en stammetjes te kappen en lianen te zoeken, de vrouwen gingen er op uit voor dakbedekking en brandhout. En met de mensen kwamen de honden mee. We vonden de eerste ,,dedéso's", wildstrik ken. WAAR SPRINGBOK-VALLEI Z'N NAAM AAN DANKTE Voor het laatst dwaalden we door ons geliefde jacht-domein, de trouwe buks over de schouder. We waren wat stil, we zou den hier nooit meer terugkomen. We na men afscheid van ons vertrouwde heuvel land en nog eenmaal genoten we vanaf Mount Kenya van het panorama van zee, strand, vloedbos, vlakten, heuvels en val leien. Daarna daalden we omlaag, Hans boog af naar het Oosten langs Schildpad poel terwijl ik een wissel volgde naar Mod derspruit. Ik kwam aan een zacht glooiende vallei, gedeeltelijk al weer bedekt met een zacht groen waas van uitlopende koesoe- koesoet, zanderige plekken met koraal wa ren nog kaal en zwart. Een enkele schoon- gebrande heester, de savannenboompjes met zwartgeblakende stam en takken, waar het jonge groen fel tegen afstak. De zon hing al bloedrood laag boven de zee en onze vallei lag reeds in de schaduw. Ineens zag ik op een tweehonderd me ter een paar donkere gedaanten, grazende herten. Ook Hans had ze gezien vanaf Bamboo-Hill, een vierhonderd meter bene den zich. Door het snel afnemende licht, was de afstand al te groot voor een zeker schot, dus besluipen. Snel viel de scheme ring, het werd een race met het licht. Als een hagedis kroop en zigzagde ik zo snel mogelijk naar de schimmen. Geen wedloop, maar wedkruip; vanachter een heesterge raamte oriënteerde ik me snel, wandelde dan weer door de dikke aslaag vol ge mene stronkjes en vlijmscherpe koesoe- koesoet-uitlopers, rustig op knieën, buik en ellebogen verder. Door de combinatie van as en zweet had ik al heel gauw de kleur van de omgeving aangenomen. Zo bereikte ik een klein alleenstaand struikje, waar f 6,incl. porto. Mag in geen bibliotheek ontbreken! doorheen ik hurkend de situatie verkende. En toen kregen de zenuwen me te pakken, op een dertig pas zag ik nog net de zwar te, brede achterhand van een zwaar hert boven de rand van een ondiepe bodem plooi, uitsteken. Een eind verder stond 'n halfwas hert als een silhouet. Black- Ghost"!!, eindelijk dan op de laatste avond. De jachtkoorts vibreerde door me, mijn slapen klopten, mijn handen trilden. Daar stond hij dan eindelijk voor me, onbewust van een zekere dood. Hoog vanaf Bamboo- Hill zag Hans de slotacte afspelen. Een paar keer haalde ik diep adem, even rust te de dansende zilveren korre! toen viel het schot. Vanuit de vallei sprong een groot zwart hert tevoorschijn, in de late schemering nog groter lijkend. Nog niet down??!! maar nog een kans. Weer striem de een schot door de vallende avond; de kogel drong hoog in het blad en doodde het op slag. Ik rende er heen geen gewei, niet de felbegeerde zes-ender lag er maar een grote hinde. Toen zag ik een schim rennen, een jonge bok. Hij wist niet waar de schoten vandaan gekomen waren, rende de vlakte in naar rechts, rende toen weer terug en bleef heel even staan panggg mis!! Met een ruk draaide hij zich om, de door de heuvels weerkaatste schoten schenen van alle kanten te vallen. Weer schoot ik, maar deze patroon was een ketser; op de droge klik sprong hij weg en ging het werpschot er naast. Toen, pas op dat vierde schot, sprong Black-Ghost, die volkomen onbegrijpelijk al die tijd een eind achter de kudde onder een laag savannenboompje had gestaan, weg. Met één machtige sprong, de ivoor witte geweipunten scherp tegen zijn zwart glanzende huid afstekend, zweefde hij met weergaloos gemak over drie meter hoog struikgewas weg. Dat was het laatste wat ik van de geheimzinnige, kapitale zesender zag; alleen Hans zag hem nog, ver buiten schot, over de vlakte wegstuiven en met machtige sprongen over 2, 3 meter hoge struikhindernissen heenzeilen toen verdween hij voorgoed in het beschermen de bos. ,,'t Ga je goed trotse aanvoerder, ouwe rusteloze zwerver van de brand-savannen. Good Bye and Good Luck de Ceram- Killers hopen, dat er nooit een kogel zal zijn waar Black-Ghost" op zal staan. Intussen was Hans omlaag gekomen en samen bekeken we het gesneuvelde hert, maar behalve 't bladschot vonden we geen kogel-inslag. Het was nu bijna volkomen donker. We gingen naar de plek waar het hert gestaan had, waar ik het eerst op ge schoten had. Daar lag niets, maar wel verder naar beneden het ritselen en schu ren tussen een paar lage struikjes: het ge luid van een bewegend liggend dier. Hier vonden we de eerste hinde. Ik zondigde door het hert met een kopschot uit haar lijden te verlossen; edelwild schiet je niet in de kop. Na lang zwoegen kregen we de beide herten eindelijk bij het vervallen hutje op Mount Kenya. Een dag later vertrokken we van Ama- hai; vanaf de dansende landings-boot staar den we naar ons vertrouwd heuvelland. Langzaam doezelden de omtrekken weg, contouren vervloeiden, kleuren versmolten tot een wazig blauw-groen, toen verdwe nen we achter Tandjoeng Tala. RIMBOE-JIM f 11,f 1,50 verzendkosten Zoals U weet zijn onze rantangs afkom stig uit oorlogsproductie, dus perfect alumi- nium-alliage, solide model (je kan er in ko ken!), keurige afwerking. Probeer zélf een vergelijking met elke andere rantang! Een nuttig ding dat tjoetjoek nog ge bruikt over een halve eeuw 5,maar. Vergeet UW meisje niet! 9 1EN EERSTE,KEUZE UIT DUIZEND-ENEN B'JDB«3E>0 VOOR TONSTON0 VAN »SHEHEB^ZADE.S VAN OUD-IMDlt"

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9