Volledige lijst van Kampen langs de Dodenspoorweg Voor zover ons bekend is nog nooit een volledige lijst gepubliceerd van ALLE kampen langs de Burma-Siam-spoorweg. In verband met het historische karakter van dit nummer kan deze lijst niet ontbreken. Velen ook orienteren zich beter met plaatsnamen dan met kaarten 1. Bampong, Hoofdkwartier Idachi; 2. Bampong, Hoofdkwartier Konosawa; 3. Bampong, hoofdkwar tier Iwase; 4. Bampong, hoofdkwartier Nakashima; 5. Bampong, Rijstgoedang; 6. Bampong, hoofdkwar tier Haitan 7. KM 11/2 Nompladuc, Spoorwegmaga zijn; 8. KM 11/2 Nompladuc, Baanherstellingskamp; 9. KM 11/2 Nompladuc, Stationskamp; 10. KM 2 Konma, Stationskamp; 11. KM 4, 3, Voedselmaga- zijnen; 12. KM 5, Baanherstellingskamp; 13. KM 5, Loco-herstellingskamp; 14. KM 5, Post- en Tele- graafkamp; 15. KM 5,5 Bampongmai, Stationskamp; 16. KM 10, Baanherstellingskamp; 17. KM 13, Rut- ke, Stationskamp; 18. KM 17, Baanherstellings kamp; 19. KM 26, Taraunoi, Post- en Telefoon kamp; 20. KM 26, Taraunoi, Baanherstellingskamp; 21. KM 26, Taraunoi, Stationskamp; 22. KM 30, Baanherstellingskamp; 23. KM 39 Tamoean, Sta tionskamp; 24. KM 39 Tamoean, Stationskamp; 24. KM 39 Tamoean, Baanherstellingskamp; 25. KM 39 Tamoean, Post- en Telefoonkamp; 26. KM 42 Kau- rin, Stationskamp; 27. KM 48, Iwase-butai III; 28. KM 50 Kanburi, Iwase Butai; II; 29. KM 50 Kanburi, Stationsmagazijnen; 30. KM 50 Kanburi, Haitankamp; 31. KM 50 Kanburi, Koelie-hospitaal staf; 32. KM 50 Kanburi, Koeliehospitaal Patiënten; 33. KM 50 Kanburi, 6 Constructie-kampen; 34. KM 50 Kanburi, Goedangskamp; 35. KM 50 Kanburi, Oud Transportkamp; 36. KM 50 Kanburi, Anti- Malariakamp; 37. KM 50 Kanburi, Spoorbaan-con structiekamp; 38. KM 50 Kanburi, Post- en Tele foonkamp; 39. KM Tamoean(weg), Loco her stellingskamp; Na KM 50 40. KM 55 Tamarkan, Timmerliedenkamp; 41. KM 58 Karpon, Baanherstellingskamp; 42. KM 69 Wan- run, Stationskamp; 43. KM 69, Wanrun, Goedang- kamp. 44. KM 71 Spoorwegmagazijnen; 45. KM 78 Tarpon, Stationskamp; 46. KM 88 Bankao, Sta tionskamp; 47. KM 99 Takalin, Stationskamp. Na KM 100 48. KM 108 Arrow-Hill, Stationskamp; 49. KM 114 Wampo, Loco-herstellingskamp; 50. KM 114 Wam- po, Baanherstellingskamp; 51. KM 114 Wampo, Spoorweg magazijnen; 52. KM 114 Wampo, Sta tionskamp; 53. KM 114 Wampo, Bediendenkamp; 54. KM 114 Wampo, Post- en Telefoonkamp; 55. KM 114 Wampo, Spoorwegmagazijnen; 56. KM 114 Wampo, Militaire magazijnen; 57. KM 114 Wampo, Voedselmagazijnen (aan rivier); 58 KM 125 Wanyai Hoofdkwartier kamp; 59. KM 125 Wanyai, Stations kamp; 60. KM 125 Wanyai Post- en Telefoonkamp; 61. KM 127 Baanherstellingskamp; 62. KM 130 Tarso, Stationskamp; 63. KM 138 Tarso, Transport; 63. KM 138 Tarso, Baanherstellingskamp; 64. KM 132 Take, Baanherstellingskamp; 65. KM 132 Take, Brugherstellingskamp; 66. KM 139 Tonchan, Sta tionskamp; 67. KM 139 Tonchan, Brugherstellings kamp; 68. KM 139 Tonchan, Baanherstellingskamp; 69. KM 139 Tonchan, Houtaankapkamp; 70. KM 148 Tampi, Post- en Telefoonkamp; 71. KM 148 Tampi, Baanherstellingskamp; 72. KM 148 Tampi, Stations kamp; 73. KM 148 Tampi, Brugherstellingskamp; Na KM 150 74. KM 152 Hanyu, Brugherstellingskamp; 75. KM 155 Hintok, Stationskamp; 76. KM 162 Kanyu, Post en Telefoonkamp; 77. KM 162 Kanyu, Baanherstel lingskamp; 78. KM 162 Kanyu, Hotyankap-kamp; 79. KM 162 Kanyu, Stationskamp; 80. KM 167 Sayoke, Stationskamp; 81. KM 172 Kinsayoke, Baanherstel lingskamp; 82. KM 172 Hoofdkwartierkamp; 83. KM 172 Hospitaalstaf; 84. KM 172 Hospitaal Patiënten 85. KM 172 Hoofdkwartier Loco herstel lingskamp; 86. KM 172, Hoofdkwartier Stations kamp; 87. KM 172 Hoofdkwartier Brugherstellings kamp; 88. KM 172 Hoofdkwartier, Betaalmeesters kamp; 89. KM 172 Hoofdkwartier, Postduivenkamp; 90. KM 172 Hoofdkwartier, Anti-malaria-kamp; 91. KM 172 Hoofdkwartier, Rijstgoedang I; 92. KM 172 Hoofdkwartier, Post- en Telefoonkamp; 93. KM 172 Hoofdkwartier Rijstgoedang II; 94. KM 172y2 Hoofd kwartier, Baanherstellingskamp; 95. KM 1721/2 Hoofdkwartier Baanherstellingskamp; 95. KM 176 Baanherstellingskamp 2; 96. KM 1761/2 Baan herstellingskamp; 97. KM 181 Rintin, Stationskamp; 98. KM 182 Baanherstellingskamp; 99. KM 182 Brugherstellingskamp; 100. KM 186 Hout- aankap-kamp; 101. KM 188 Baanherstellings kamp; 102. KM 190 Koel, Stationskamp; 103. KM 190y2 Baanherstellingskamp; 104. KM 198 Hin- dato, Polikliniekkamp... 105. KM 198 Hindato, Baan herstellingskamp; 106. KM 198 Hindato, Hoofd kwartierkamp; 107. 198 Hindato, Stationskamp; 108. KM 200 Baanherstellingskamp; Na KM 200 109. KM 201 Houtaankapkamp; 110. KM 2021/2 Loco herstellingskamp; 111. KM 204 Hout- aankap-kamp; 112. KM 206 Baanherstellings kamp; 113. KM 208 Prankasi, Hoofdkwartier Iwase; 114. KM 208 Prankasi, Post- en Telefoonkamp; 115. KM 208 Prankasi, Stationskamp; 116. KM 208 Pran kasi, Loco herstellingskamp; 117. KM 208 Prankasi, Rijstmagazijnen; 118. KM 208 Prankasi, Spoorweg magazijn; 119. KM 208 Prankasi, Baanherstellings kamp; 120. KM 208 Prankasi, Houtaankap-kamp; 121. KM 208 Prankasi, Militaire magazijnen; 122. KM 208 Prankasi, Haitan kamp; 123. KM 208 Pran kasi, Baanherstellingskamp; 124. KM 218 Takanon, Stationskamp; 125. KM 218 Takanon, Baanherstel lingskamp; 126. KM 218 Takanon, Baanherstellings kamp; 127. KM 218 Takanon, Post- en Telefoon kamp; 128. KM 219 Baanherstellingskamp; 129. KM 225 Baanherstellingskamp; 130. KM 229 Namchungyai, Baanherstellingskamp; 131. KM 229 Namchungyai, Stationskamp 132. KM 229 Namchun gyai, Post- en Telefoonkamp; 133. KM 234 Nam chungyai, Baanherstellingskamp; 134. KM 236 Ta- majau, Brugherstellingskamp; 135. KM 236 Tamajau, Rijstmagazijnen; 136. KM 236 Tamajau, Locoher- stellingskamp; 137. KM 237 Tamajau, Stations kamp; 138. KM 237 Tamajau, Rijstmagazijnen; 139. KM 237 Tamajau, Hospitaalstaf; 140. KM 237 Tama jau, Hospitaal patiënten; 141. KM 238 Haitan (Hoofdkwartier) 142. KM 238 Baanherstellings kamp; 143. KM 239 Baanherstellingskamp; 144. KM 244 Stationskamp; 145. KM 244 Baanher stellingskamp; 146. KM 244 Post- en Telefoon kamp; 147. KM 2471/2 Baanherstellingskamp; 148. KM 2491/2 Brugherstellingskamp; 149. KM 250 i—, Hoofdkwartier Brugherstellingskamp; Na KM 250 150. KM 2501/2 Kriankrai, Stationskamp; 151. KM 2501/2 Kriankrai, Timmerliedenkamp; 152. KM 2501/2 Kriankrai, Post- en Telefoonkamp; 153. KM 2501/2 Kriankrai, Baanherstellingskamp; 154. KM 2521/2 Baanherstellingskamp; 155. KM 255 Baanher stellingskamp; 156. KM 257 Post- en Telefoon kamp; 157. KM 258 Krikonta, Branch Hoofdkwartier; 158. KM 258 Krikonta, Stationskamp; 159. KM 258 Krikonta, Baanherstellingskamp; 160. KM 258y2 Krikonta, Brugherstellingskamp; 161. KM 259 Hoofdkwartier Brugherstellingskamp; 162. KM 259 Baanherstellingskamp; 163. KM 2621/2 Konquita, Stationskamp; 164. KM 2621/2 Konquita, Baanher stellingskamp; 165. KM 2621/2 Konquita Brugher stellingskamp; 166. KM 2621/2 Konquita, Rijstmaga zijnen; 167. KM 2621/2 Konquita, Post- en Telefoon kamp; 168. KM 2621/2 Konquita, Spoorwegmagazijn; 169. KM 264 Baanherstellingskamp; 170. KM 265 Baanherstellingskamp; 171. KM 267 Timmerliedenkamp; 172. KM 269 Timmerlieden kamp; 173. KM 271 Baanherstellingskamp; 174. KM 271 Timmerliedenkamp 175. KM 273 Timon- ta, Stationskamp; 176. KM 275 Baanherstellings kamp; 177. KM 280 Baanherstellingskamp; 178. KM 282 Nike, Nr. 9 Reg. Spoorwegmagazijn; 179. KM 282 Nike, Transportkantoor; 180. KM 282 Nike, Anti-malaria-kamp; 181. KM 282 Nike, Rijstmagazijn; 182. KM 2.82 Nike, Haitan (Hoofdkwartier); 183. KM 282 Nike, Nr. 9 Reg. Transportkamp; 184. KM 282 Nike, Haitan (Hoofdkwartier); 185. KM 283 Baanherstellingskamp; 186. KM 294 Zonkrai, Baan- herstellnigskamp; 187. KM 294 Zonkrai, Stations kamp; Na KM 300 188. KM 304 Changarai, Stationskamp; 189. KM 310 Anganan, Stationskamp; 190. KM 318 Baan herstellingskamp; 191. KM 320 Kando, Stations kamp; 192. KM 324 Baanherstellingskamp; 193. KM 332 Aparon, Loco-herstellingkamp; 194. KM 332 Aparon, Stationskamp; 195. KM 332 Aparon, Nr. 9 Reg. Spoorwegmagazijn; 196. KM 332 Aparon, Hospitaalstaf; 197. KM 332 Aparon, Hospitaal pa- tienten; 198. KM 343 Mezali, Stationskamp; Na KM 350 199. KM 354 Lonzines, Stationskamp; 200. KM 369 Anarkwan, Stationskampen Loco-herstellingskamp; 201. KM 374 Beiktan, Stationskampen; 202. KM 384 Retpu, Stationskampen; 203 KM 391 Konokoi, Sta tionskampen; 204. KM 396 Labou, Stationskampen; Na KM 400 205. KM 406 Wegali, Stationskampen; 206. KM 410 Thanbyuzayat, Stationskampen. Toen de mannen gevankelijk werden weggevoerd met onbekende bestemming hadden de „vrije vrouwen" er nog geen idee van dat zij korte tijd later meren deels ook achter de kawat zouden verdwijnen. Deze originele potloodkrabbel van het ADEK-kamp, door onze tekenaar met inkt bijgewerkt, van een onbekende tekenares bewijst dat de vrouwen het verre van gemakkelijk hadden. Maar met de nodige humor en zelfspot kon ook hier van het leven het beste gemaakt worden wat er te maken viel! 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13