ALTIJD FIT ZUN EXTRA LEVENSKRACHT? UW DESKUNDIG ADVISEUR, VOOR GEHEEL UW INTERIEUR! Jos. van Arcken E. J. MONTFOORT ZOON wilt u dit jaar ook naar Spanje? AMAZONE TOURS >oooooooooooooooooooooooooooc öooooooooooooooooooooooooooc J. B. G. VERBURGT Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo I hotel ,ardjoena' W V O Koopt alleen maar TONG TONG'S RANTANGS Laatste voorraad uit 'WAR-SURPLUS' BETOEL ijzersterk f 12,50 incl. verzendkosten. O O O O O O O O O O O Ruime sortering GOUDEN RINGEN bij T Laan van Meerdervoort 520 I Den Haag - Telef. 33 64 41 [pilllllllll[illlll!lll!lll[lllllllllllllllllllllllll|HI!llllllllllllllllllll]lllll!|jlll!||||||[|||||l![[|||!||||||{||||||||||||!||H| TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN door bevoegd lerares op alle vakken voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN j Tarieven billijk. Mevr. A. v. Eljsbergen Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 I Iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Indien u niet altijd zo fit bent als u wel wenst niet voldoende levenskracht bezit en u fysiek niet lekker voelt, kan dat betekenen dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzake- lijkvoorhet onderhouden van een juiste bloed- toevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Door dezelfde oorzaken kan uw spijsvertering verstoord en uw reserve aan energie gevaarlijk klein worden. Doe zoals duizenden mensen in het Noorden van alle leeftijden doen en breng de natuur terug in uw voeding door bij uw maaltijden Aktief Capsules te gebruiken. Aktief Capsules zijn smaakloos. Zij combineren hoge concentraties van tarwe- kiemen (de rijkste bron van „groei"- en „ener- gie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitami- nerijke concentraties. Aktief Capsules bevatten geen verdovende middelen. Regelmatig ge bruik werkt niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over het verschil dat de ge makkelijk te gebruiken Aktief Capsules be tekenen voor uw energie en uw hele welzijn. U zult zich in alle opzichten sterker voelen, jonger en opgewekter en u zult er beter uit zien. Een zuivere huid, gezond haar en stralende ogen zijn het bewijs van uw terug keer naar een vitale, positieve gezondheid. Begin vandaag nog met het gebruik van Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist, f 3,90 voor een kuur. (voorheen: begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-G raven ha g e Tel. 332288 ariuiKiüiiiNiiNiiinii'iiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim Logeren in Den Haag? H dan natuurlijk bij 1 k Moderne kamers, prima service, prettige 1 sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In iedere kamer warm en koud stromend water. 1 Groot Hertoginnelaan 205 f 1 Tel. 070/39 03 24 1 "iiiMiiNiinniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiïr iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20-79 18 44 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Tot 20 juni a.s. kunt U onze artikelen j kopen tegen speciale prijzen, Dan moeten wij uit het pand. j OOSTERSE KUNST "AURORA" Anna Paulownastraat 3, Den Haag, tel. 60 21 02. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii j Gaat het om uw ogen7 Ga naar Lil id H v/h J. H. GOLDBERG - Surabaya Overtoom 133, Amsterdam, Tel. 89537 Voor Ziekenfondsleden van 30-40% korting. iiiiiiihuimi CONFECTIE MEUBELEN STOFFERING RADIO EN T.V. HAARDEN EN HUISH. APPARATEN 3 NATUURLIJKEBIJEVRI1 JAN RIJPSTRA l DE CONST. REBECQUESTRAAT3-49 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21