AMSTEL1 PILS PRACHTPUS ik ik hoever bent U bij andere lezeressen ten achter, lieve huisvrouw? restaurant wijnands v/h cecii DJOÜA */&Co "fxyyjooooooooooooooooooooooo J. G. YSSEL DE SCHEPPER ALLE VERZEKERINGEN Astma-Bronchitis patiënten CHEMO PHARMACIA H.O. DE VANOUDS BEKENDE VERRE OOSTEN EXPERTS ik HOLLANDSE en INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel. 600712 Dir. M. WIJNANDS v/h Grand Hotel, Makassar Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze In: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN markiesringen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) f4 fff-f f f f -f-f i Alg. Ass. bedrijf ,,Argo" Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 jQOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX; U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving I Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraaat inlichtingen bij: (Dir. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O reis- en passagebureau Amsterdam Damrak 83 Tel. (020) - 24 95 50 Den Haag Plein 22 Tel. (070) - 18 42 50 v/h Hesta, Crans Co. 16 kantoren in Nederland. 0000000000000000000000000000)000000000cx300000(000000000000000i000000000000000000000000000s Veegt U nog steeds met de sapoe of zuigt U electrisch? Strijkt U nog steeds met het arang-strijkljzer of strijkt U electrisch? Kookt U nog steeds in zo'n gewone pan of kookt U electrisch? Nee, we bedoelen NIET de dure electrische snelkoker. We bedoelen de Philips Elec trische Rijstkoker die zichzelf uitschakelt als Uw rijst gaar is. (Nooit meer angoesl) Het wonder van deze tijd! En WIJ brengen hem aan de huisvrouw in Nederlandl Steeds meer vriendinnen zijn U vóór ge gaan; HONDERDENI Niet alleen dat, maar bovendien: alleen NU de lage introductieprijzen en alleen NU de afbetalingsvoorwaarden van TONG TONG. Vraag prospectus of bestel direct. BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van u willen ontvangen de rijstkoker inhoud 1 liter/1,8 liter.' Het bedrag van ƒ45,55,Wie koopt op afbetaling, stuurt de eerste betaling van f 20,en dan maandelijks nog 20,en f 15,voor de grote rijstkoker. Voor de kleine rijstkoker resp. f 15,f 15,f 15, Naam: Adres: Datum: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Handtekening 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22