.-'bj/. 1| Gedenkplaat van het ereveld te Kanchanabu- ri: In eervolle gedachte nis aan de zielskracht en offervaardigheid van die moedige gemeen schap, die de dood vond bij het bouwen van de spoorweg van Thailand naar Burma "Want Ik zal U stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de Here" gedurende haar lange gevangenschap. Zij, wier graf onvind baar was, worden bij name herdacht in Ran goon, Singapore en Hongkong en hun wa penbroeders rusten in drie kerkhoven te Kan- chanaburi, Chungkai en Thanbyuzayat. En dit was het uitzicht naar het Zuiden. Hoeveel ontelbare eindeloze uren hebben hier onze jongens gestaan, de hand gehuifd boven het oog, kijkend naar een spoorweg die nooit, nooit klaar kwam! Hoe vangen de oren nóg op de klinkende slagen van ijzer op Ijzer! Vergeten? Alleen als de lessen van de vaderen blijven leven, zullen de kinderen veiliger kunnen bestaan! De roemruchte River Kwai met de roemruchter brug van de Dodenspoorweg, zoals hij in werkelijkheid is - niet de voorstelling van de film van die naam, die in Ceylon werd gemaakt. Hier werkten Nono en Peng, en Arie en Kees, Hoogweledelgestrenge en w.g. onleesbaar, spandrie en kolonel onder de moordende hitte van de zon, onder de moordende westmoessonregens, onder de moordende bommenregens! Dit was het uitzicht naar het Noorden. En hier rusten zij, die het alles niet overleefden, het kerkhof te Kanchana- buri. Is dit verlies ooit goed te maken met wraak? Of zullen wij een nieuwe geest van begrip en samenwerking mogelijk maken, die onze kinderen en kindskinderen behoeden mag voor zulke kerkhoven elders!... het Morgenland, zijn eigenlijk één grote familie. En wij vergeten onze doden niet. Foto's: Poortman 9 Dit is misschien een plekje met grillig gevormde heuvels, dat voor eeuwig in het geheugen van sommigen onzer gegrift staat. Hoe vreedzaam en hoe vriendelijk. Hebben wij het destijds ooit zo kunnen zien? Of is bij ons alleen een schrikbeeld overgebleven? Zo zien de graven er van dichtbij uit. Onze fotograaf, Peter Poortman, maakte drie willekeurige foto's. Hij had elke andere drie kunnen fotograferen. Zelfs is de Ir. Poortman geen familie van hem, maar wij allen, Kinderen uit

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9