Tom? Tmj2 DEN HAAG HOUTRUST ONTMOET UW* ♦FAVORIETE* STERREN OP DE i w*- isE&S-V BIOSCOOPVOORSTELLINGEN THE ANTILLEAN STEELBAND ONGEKEND GELUK IN ELLENDE Onlangs was ik bij een dame op bezoek, die (zoals iedere TT-lezers) nog steeds dol graag praat over die wonderlijke tijd toen. Deze dame was maar kort voor de oorlog in Indië gekomen, dus praktisch meteen achter de kawat geraakt, en direkt daarna ook voorgoed naar Holland teruggekeerd. Merkwaardig genoeg was deze kortdurige ellendige Indische ervaring (voor velen mo tief genoeg om voorgoed te vergeten!) voor haar onvergetelijk. GOED! Ik zeg telkens "dame", omdat ze inderdaad dame IS: altijd "duur" opgevoed, in betere kringen verkeerd, zowel in Nederland als Indië ge leefd hebbend in rijke herenhuizen. Ze ver telde dat ze na de kapitulatie na een korte kamptijd in de stad met een groep ver het binnenland in gebracht werd. Na een onge makkelijke, vermoeiende reis kwamen ze aan een rivier waaraan het kamp lag. Er waren geen ommuurde of omheinde bad- gelegenheden en ze moesten in de kali baden. "Dat eerste bad in de vrije natuur, mijn heer Tjalie, is gewoon een openbaring voor me geweest. We hadden zo goed als niets of helemaal niets aan. Zelfs geen zwempak. Een heel eind verder stond een Japanse schildwacht, maar hij keek stijf een andere kant op. Maar ook al had hij gekeken, IK althans voelde niet de minste gêne. Ik heb genoten als nooit tevoren en nooit sinds dien in de mooiste badkamer, aan het chi- queste strand. Die eerste keer en alle an- de.e keren tot de laatste dag toe. Die heerlijke naar aarde ruikende, primitieve lieflijk kabbelende kali, de wijde hemel en de ongerepte natuur om je heen. En het zonder enige gêne vrij en vrolijk onder mekaar zijn...daarvo:r alleen al ben ik die Indische tijd eeuwig dankbaar. Een dame! Hoe is het mogelijk!, zal me nige uiterst welgemanierde Europees opge voede vrouw zich afvragen. Toen ik haar vroeg of ze dus begreep waarom het "schaamteloze naakte baden in Indonesi sche kalies" iets héél anders was dan het Europese bad, riep ze uit: "Ja, ja, ja! Die eerste keer begreep ik het direct en ik zai er mijn leven lang dit volk om benijden. Wat zijn wij met onze rijke Europese bad kamers met rose marmer en spiegels en chroomnikkel toch arm! En weet U, al jaren probeer ik het aan andere mensen uit te leggen, maar ze kunnen het niet begrij pen. Daarom begrijp ik jullie moeilijkheden zo goed. U zult altijd alleen blijven. Niet omdat men U niet wil, maar omdat men U niet en nooit KAN begrijpen! Arm Indo nesië! Het zal altijd onbegrepen en dus onbemind blijven..." PAARLEN VAN DE ISLAAM De drie mannen in het oerwoud Drie mannen maakten een lange reis door een donker oerwoud. Zij vorderden slechts langzaam daar zij zich al kappende een weg moesten banen door het dichte struikgewas. Soms struikelden zij over boomwortels die hun pad versperden terwijl insecten, slan gen en ander gedierte hen voortdurend be laagden. Nu was er één hunner die zich, in weer wil van alle obstakels en moeilijkheden, steeds bukte om stenen te zoeken, waar mee hij zijn zakken vulde. Dit ziende be gonnen de beide andere mannen hem te bespotten, zeggende: "Gij ezel, zijt gij zo om vracht verlegen dat gij U zelfs nu niet kunt weerhouden stenen op te rapen om die in Uw zakken te vergaren? Doe zoals wij en ga licht en onbekommerd door het leven." Doch de eerste man zweeg en ging door met zoeken. Toen zij eindelijk hun tocht door het oer woud achter de rug hadden haalde de man die stenen had verzameld deze tevoor schijn en daar, in het heldere zonlicht, schitterden de schoonste briljanten en sma ragden. Dit ziende, werden de andere man nen bedroefd, en zij zuchtten: Oh, hadden ook wij maar moeite gedaan schatten op onze reis te verzamelen dan zouden wij nu niet met lege handen staan", en zij weenden bittere tranen van wroeging en verdriet. De Profeet Muhammad (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Gelukkig is hij die doet in dit leven wat zijn ziel in het Hiernamaals zal helpen." N.A. Naschrift van de Redactie: zo is ook de Indische groep in Nederland op een moei zame tocht door het nieuwe leven hier. En alleen Tong Tong verzamelt "waardeloze stenen": historische gegevens, kostbare anecdoten, proza en poezie...en ondervindt miskenning en spot...Ga nochtans door, mijn waarden. Latere generaties zullen voor dit werk eindeloos dankbaar zijn. <~Qonnie hofeer WOENSDAG 28 JUNI, 14 -23 uur RONNIE TOBER DONDERDAG, 29 JUNI, 24 - 23 uur BOUDEWIJN de GROOT DAGELIJKS DOORLOPENDE INDON. DANSEN, KRONTJONG WAJANG/GAMELAN malam ^Jiérèóe teinmetz VRIJDAG, 30 JUNI THÉRÈSE STEINMETZ ZATERDAG, 1 JULI DANSEN OP MUZIEK VAN DE THE INCROWD THE HOT JUMPERS. THE SADS GAMELANWAJANG 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11