DE DUIK 1 VOOR INDISCHE GOUDEN SIERADEN Moesson-reeks madjoe! Is it true what they say about Bantjeuj? Is it true what they say about you? Are the submarines still able To get into your cell To bring the people bread and eggs Because they're hungry still? Is it true what they say about bloc C? Are the woman waiting there to get free? Do they love, do they quarrel And have jokes all day long? If its true, that's where I belong! Lize draagt het liedje voor, het zingend op de wijze van Dixie. Spoedig zingen we het allemaal, grijnzend bij de „submarines", die ons voor vanavond wel iets anders be loofd hebben dan „bread and eggs". Als het nu maar lukt. „Kind, hoe komen we de avond door," verzucht Liesje. „Als het uitkomt, krijgen we vanavond wat binnen," orakelt Kleintje, die met een patience bezig is. Ze zit als een Boedda- beeldje op haar „kussen", ettelijke witte papillotten in het pikzwarte haar. Onver stoorbaar legt ze met keurig onderhouden vingertjes de ene kaart naast de ander. Na dit gezegde is Willy plotseling hevig geïntresseerd in Kleintjes spel. „Ik ben helemaal niet bijgelovig," protesteert ze als Liesje er om grinnikt. Maar als het spel uitkomt, slaken alle toeschouwers toch een zucht van verlichting. „En nu ga ik nóg eens kijken of het uit komt," zegt Kleintje, waarop de niet-bij- gelovige Willy haar met een kreet van ont zetting de kaarten uit de handen grist. Het wachten valt ons (hongerigen) lang, maar eindelijk, éindelijk horen we sleutels rinkelen. „Pito" waarschuwen we degenen die het niet gehoord hebben. Als bij tover slag verdwijnen kaarten en andere contra banden. ledereen schijnt opeens- rustig te slapen, maar is tot het uiterste gespannen. Daar komt de hoofdwacht, gevolgd door enkele figuren in wijde capes gehuld. Voor elke cel blijft nu zo'n figuur staan en ook voor de onze staat nu een „submarine". Onder zijn mantel vandaan haalt hij ette lijke in pisangblad verpakte pakjes. Snel worden ze door ons aangepakt en doorge geven. „Alles compleet," zegt Gerrie. Dan re kenen we af en de sombere figuur verwij dert zich snel. Spoedig daarna horen we het sleutelgerinkel steeds verder weg kin ken, voor ons het teken dat we beginnen kunnen. Het is nu doodstil. Als de katjes muizen, mauwen ze niet. Na een uurtje liggen we amechtig maar voldaan over de gelukte duik weer naast elkaar. Lize be gint zachtjes te zingen: „Are the submari nes still able to get into your cell. To bring the people bread and eggs because they're hungry still." „Schei uit Lize," zucht Willy, „ik zou momenteel geen ei meer kunnen zien. Ik heb voor drie dagen gegeten want pas over drie dagen komt Sarientje in de wacht en kunnen we weer op een duik rekenen." Pietje D.-B. "Van mond tot mond" heet het nieuwe kookboekje dat tijdens de Pasar Malam voor het eerst zal worden verkocht. Een verzameling nieuwe en vernieuwde recepten en tips, inzendingen van ervaren en vindingrijke kooksters en huisvrouwen uit alle delen van de wereld. Zalige nieuwe recepten uit modern Indo nesië, pikante schotels uit Spanje, smake lijke vlees- en visgerechten, men stuit van de ene verrassing op de andere. In deze tijd waarin "een kookboek schrij ven" een rage is van ieder die er zich op de een of andere manier gedrongen toe voelt, of een extra schepje publiciteit hard nodig heeft, is het gewoon een verademing recepten te krijgen van gewone huisvrou wen. Recepten die geproefd, uitgeprobeerd en doorgegeven zijn, even betrouwbaar en lekker als de sambel goreng taotjo van tante Lien en de spekkoek van Oma. Het boekje is de rijke oogst aan inzen dingen van de prijsvraag in de Tong Tong keukenkalender 1966. De besten zochten wij voor U uit, ook de aardigste tips en raadgevingen. "Van mond tot mond" zijn originele, ge noeglijke avonturen met soetil en pollepel die U straks beslist zal willen doorvertellen. Uitg. Tong Tong, Den Haag, Prijs f 3,90. Voor Leden van de Tropische Leeskring Tong Tong is dit exclusieve boek beschik baar (niet verplicht) voor slechts f 3, PASAR ROMBENG INZENDSTERS Wij hebben ons best gedaan de barang die bij ons binnenkwam zo goed en nauw keurig mogelijk te taxeren en te admini streren. Er ontbraken soms naam- en prijs opgave, opzettelijk (alles voor TT), maar ook misschien kliroe of weggeraakt. Kan toch? In dit laatste geval: komt U dan na de Pasar Malam nog even informeren? Alles is geadministreerd wat binnengekomen is, dus gestolen kan niet. Zelfgemaakte artikelen kunt U terugvin den in de stand "Indische Meisje Crea tief". Daar wordt ook verkocht. Alvast allemaal héél, héél hartelijk dank! LILIAN ZééR BEDANKT LEZERS! Voor het toezenden van talrijke Tong Tongs no. 17 waardoor wij nieuwe abonnees toch konden helpen aan het ontbrekende num mer. Het treft ons altijd weer hoe spontaan en daardwerkelijk gehoor wordt gegeven aan een verzoek. Alles wat we kunnen zeggen: graag tot wederdienst bereid. Wij hebben thans vol doende exemplaren om verder te kunnen. Nogmaals banjak trima kassi! Administratie ■ster WAAIERS Heel lang geleden hurkte U bij de anglo neer, greep naar de kipas en wakkerde even met vlugge slagen het vuur onder de sambel goreng aan. Weet U nog? Wist U toen, dat die gewone bamboe kipas van een paar centen, een lid was (en is) uit een van de oudste en beroemdste familiestambomen ter wereld. Een familie die door alle eeuwen heen berucht, bewon derd, besproken en geliefd is geweest? Ik heb er nooit bij stilgestaan; Carla Catalani wel. Op de haar bekende gedegen wijze speurde ze in musea, bibliotheken, tentoonstellingen en is toen aan het schrij ven gegaan. Vertellend schrijven, want het boekje "Waaiers" dat niet lang geleden werd gepubliceerd is een kostelijke ver zameling van historische feiten om de waai er heen. De waaier in de Griekse en Chi nese oudheid, in de Renaissance, de nieuwe historie van Frankrijk, Zweden, Engeland. Een apart en belangrijk hoofdstuk besteedt Carla Catalani aan de romantische Spaanse waaier die kon "spreken". In een taal die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Anecdoten, legenden, historische feiten zijn in dit boekje even keurig gerangschikt als de segmenten van de waaier zelf. Er kan maar één bezwaar zijn aan dit boekje: er zou een tweede deel op moeten volgen waarin de schrijfster wat meer zou kunnen vertellen van de waaier in de tropen. Een boekje om te hebben! Zeker omdat we uit een gebied komen waar de waaier zo'n onmisbaar attribuut is geweest. "Waaiers" door Carla Catalani, Uitg. van Dishoeck, Bussum Prijs f 5,90 Carla Catalani zal op de Pasar Malam- boekenmarkt aanwezig zijn om haar boekje te signeren. Koop het daar! LILIAN DUCELLE iMiiiiiiiHiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiniiriiiiiiiiitiiiniinHiiiiiiiiiiiiiiiitHiimiiiiniiuiiiiiiunniiniiutiuiiiiutiuiiiii^ MIANA-BORDUURWEDSTRIJD Denkt U er aan dat uw handwerk UITERLIJK 20 juni binnen moet zijn? f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII llllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii llllllllll!IIU|i:|[|llllllll!lllllllll llllllllllllllllllllllllllu naar: HET GOUDEN MOLENTJE j G. Merkle j Spui 167 A Den Haag j Telefoon 070-60 48 85 22 Kt en 24 kt gouden Schakel-armbanden Slang-armbanden 1 Krintjing-armbanden Colliers van 7-100 gram I Brillant ringen Brillant hangers Brillant oorknopjes j Kabaja speldjes 1 Haarspelden Trouwringen TiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiuiiiiilllliilliiiiw 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15