HAJEM HAJOM roxc; TOKG w ONZE SIERLEPELTJES LOPEN AL! Australiër over Indonesië ^\o\\6 Biar pabrik lamsam, Tong Tong poekoelt teroes! En onze sierlepeltjes van Indische stadswapens lopen tóch! Reeds op de markt: Batavia en Bandoeng. In de maak: Soerabaja, Semarang, Buitenzorg en Malang (en dan de andere!). Per stuk 3,15. Serie van zes f 17, Bij levering gaan voorbestellers altijd voor! In de koninklijke Bibliotheek is een interes sant boek, geschreven door Maslyn Wil liams, een Australisch journalist, "Five jour neys from Jakatra." Maslyn Williams schijnt een belangrijk persoon te zijn. Hij kent klaarblijkelijk Indonesisch en heeft voor zijn reizen naar Celebes, Bali, Zd Sumatra, door Java en naar West Irian alle medewerking gekregen van de Indonesische autoriteiten en dat tijdens de confrontatie tegen Malay sia, toen reeds Australische troepen tegen Indonesiërs vochten in Nd Borneo. Hij heeft met allerlei slag mensen gesproken: Indo nesische intellectuelen (doktoren, juristen, Ruslan Abdulgani, Mononutu, Nasution, Ai- dit), studenten, tani's, ambtenaren, hande laren, communisten, lurahs, enz. In Jakatra logeerde hij bij een Indonesische kennis, een oude nationalist van Boven Digoel, hij heeft geslapen bij de dorpshoofden in de desa's, in hotels met glibberige badkamers en roestige gajongs, gegeten aan de wa rongs, meegereisd in "suburbans" en in militaire jeeps. Williams heeft de Indonesi ërs beter leren kennen dan vele Indische mensen. Zijn oordeel over de Indonesiërs is niet altijd even vleiend, ondanks het feit dat hij vele vrienden heeft onder de Indonesiërs. "One cannot help loving Indo- denesians," schrijft hij ergens. Hieronder heb ik enkele gedeelten overgetikt uit het boek. Zijn boek geeft ook een inzicht in de veranderde mentaliteit van de Indonesi ërs. Over de Blue-Print Hall op Pegangsaan, waar je ook geweest bent, gevuld met mo dellen van mijnen, waterwerken, hospitalen, scheepswerven, tanks, oorlogsschepen enz. schrijft hij: "It is an astonishing sight. This huge, beautiful building filled with some thing that doesn't exist. As I stood there wondering where to start, a line from a poem I had long forgotten came back to my mind: "Tread softly because you tread on my dreams." Op biz. 71 schrijft Williams: "They (de Indonesiërs) want to create an inspired and inspiring Indonesia, a true God-guided democracy that will be an ex ample to the decadent West. But their own political and economic problems, inexpertly tackeld make them behave in anything but Leden! Vergeet niet Uw lidmaatschapskaart mee te nemen naar de Pasar Malam! Mogelijk staan U diverse reducties te wach ten op vertoon van Uw kaart! an inspired manner in Western eyes, Still, the West must accept that Indonesia is adolescent, and should not take sides in flexibly against her or make of her a per manent enemy." In een desa op Java ont moette Williams een Australische, die met de zoon van een lurah was getrouwd. Die zoon was van de universiteit en probeert allerlie nieuwe landbouwmethoden in de de sa door te voeren. Deze Australische scheen wel gelukkig te zijn. Op Nw Guinea ontmoette Williams een Hollandse, dochter van een Friese predikant. Zij was gehuwd met een Javaanse werktuigkundige. Zij was wel gelukkig met haar man en kinderen, maar niet met haar omgeving. Voor de West-lriancampagne (zij woonde toen nog op Java), toen zoveel Nederlanders naar Nederland vertrokken, hoopte zij in stilte dat haar man zou besluiten ook naar Ne derland te gaan, maar hij deed dit niet. "She came to Java and was married ac cording to the Moslem rite, to the distress of her parents (a few tears hung along the edges of her eyelashes), nor was she en tirely sure in her heart of she were proper ly and decently married in the eyes of her own Lord Jesus." As we came over the coast and headed towards Sukarnapura she closed her eyes and cried out sharply (so that the pilot looked round), "I am all alone ...Ich bin ganz allein." Later legde Williams stiekum enkele spulletjes op de varanda van haar woning: melk, zeep, kaas, een ka toentje. "Then I walked away, feeling as though I had left a few flowers on a grave." Een oud-TNI-officier, die een rijke handelaar was geworden, die Williams in Zd Sumatra ontmoette, zei tot hem: "So, when you travel around Indonesia you must look for the differences between my country-men and yours, but for the sameness. Our skin is a different colour, but if you cut my breast you will find that my heart is like yours, it beats, it bleeds." Een dokter ver telde aan Williams: "We realise that we seem foolish in the eyes of the West; that our grave economic problems, the shortages of water, electric power, tran sport and other essentials of modern life, the comparative poverty and even hunger at times and in some places, might all be readily overcome if we would abandon our principles and our philosophy. We know that if we were prepared tot admit that we are wrong in our political and economic attitutdes, wealthy friends in the West would rus to help us. But this we cannot and will not do because we believe that we are right that we must follow our destiny, and that our President truly re presents the mind and heart of Indonesia." Mening van Generaal Majoor Sutjipto: "Americans have much respect for God the same as they love their old grand father. But he must not talk too much when they are doing business with the devil. He must hide behind the door. But still they believe in God and in consequence they are not so expert at politics as the British, and make many big mistakes." F. F. HORNUNG (Five Journeys from Jakarta, by Maslyn Wil liams. Uitgevers: Collins, Sydney-London). BLADVULLING B.B. grapje uit Banjarmasin Tempo dulu waren er te Banjarmasin, in Z.O.-Borneo drie assistent-residenten ge plaatst. Eens zei iemand van het publiek, die ten kantore was geweest: Weg is weg, Stap is op stap en Nix, nou ja, is niks! Uit. S. "koel en verkwikkend" zo heet de ruim 600 m2 grote TROPISCHE TUIN op de PASAR MALAM TONG TONG. Dank zij de medewerking van de Haagse Plant soenendienst en de afd. Zuid-Holland van de Nederl. Orchideeën Vereniging kunt U van 28 juni t/m 1 juli rust en verkoeling vinden tussen groen en orchideeën in HOUTRUST DEN HAAG 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17